Podniková filozofie EIZO zní: „Vytvářením nejpokrokovějších zobrazovacích systémů obohacovat profesní i soukromý život lidí.“ S tím spojené závazky ohledně společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility, CSR) jsou zakotveny v Kodexu skupiny EIZO. Střednědobé cíle CSR pokrývají také ochranu životního prostředí, čímž dokládají důležitost těchto témat pro společnost EIZO.

Kategorie Střednědobé cíle
Podnikání s ohledem
na životní prostředí

Rychlé omezení nežádoucích vlivů na životní prostředí

•    Výrobky: Vůdčí pozice ve vývoji šetrnějších technologií
•    Provoz: Do roku 2030 snížení emisí CO2 o 50 % oproti roku 2017
Podnikatelské
prostředí (investoři)

•   Podpora CSR v celém dodavatelském řetězci
•   Vytvoření pracovní kultury umožňující svobodný rozvoj potenciálu

Obchodní model Uplatňování společenské odpovědnosti dodržováním zásad strategie Imaging Chain Innovation

V dubnu 2020 převedla společnost EIZO 10 % spotřeby svých hlavních továren – kolem 9,21 mil. kWh – na zelenou elektřinu. Tento počin se stal významným krokem k dosažení emisního cíle. Kromě toho stoupl v říjnu téhož roku podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na 50 % celkové spotřeby společnosti EIZO. Tím u hlavních továren klesly roční emise CO2 asi o 3100 tun, což je o 55 % méně než v roce 2017. Díky tomu může společnost EIZO prohlásit svůj cíl za splněný již v hospodářském roce 2021.

Obnovitelná energie přitom hraje v aktivitách společnosti EIZO stále větší roli. Pobočka EIZO Technologies GmbH v hornobavorském Geretsriedu vyvíjející systémy pro zabezpečení letového provozu a průmysl snižuje svoji energetickou náročnost stěhováním do nových prostor, které jsou od ledna 2021 napájeny výhradně zelenou elektřinou.

V souvislosti s rychlejším dosažením původního cíle ve snižování emisí CO2 stanovuje společnost EIZO nový závazek, a to dosažení klimatické neutrality do roku 2040. Celá skupina EIZO bude nadále navyšovat svoje úsilí o ochranu životního prostředí, aby tím významně přispěla k vytvoření zdravé a udržitelné společnosti.

Nové cíle snižování emisí CO2

Hospodářský rok 2030: Snížení emisí CO2 o 70 % oproti roku 2017

Hospodářský rok 2040: Klimatická neutralita

EIZO Sustainable Development Goals
Podstatné cíle pro udržitelný rozvoj

Ve firmě EIZO již desítky let aktivně uplatňujeme zásady společenské odpovědnosti. Otázky týkající se vlivu našeho podnikání na společnost a životní prostředí bereme velmi vážně. 

Přečtěte si o sociální odpovědnosti EIZO více

Zveřejňujeme první Souhrnnou zprávu nahrazující zprávu CSR. Souhrnná zpráva zahrnuje finanční informace a informace nefinančního charakteru jako obchodní strategie či naše nasazení v oblasti životního prostředí, sociální a korporátní zodpovědnosti (ESG).

Pokračovat v četbě