Vestavěná kalibrační sonda zajišťuje maximální věrnost barev. Před kalibrací se automaticky nastaví do správné polohy a do dalšího měření se opět schová do rámu monitoru. Každá obrazovka je přesně sladěna s vlastní sondou. Přitom se například měřené místo u horního okraje obrazovky porovná se středem panelu, takže senzor pak měří, jako by byl umístěn do středu obrazovky. Rozptyl mezi sériemi, který se může vyskytovat u externích měřicích přístrojů, je u tohoto integrovaného řešení vyloučen. Při inicializaci senzoru je zjištěno dokonce i působení okolního osvětlení a jeho vliv je během kalibrace zohledněn.

Vše o kalibraci monitorů

Jedná se o kalibraci ovládaných přístrojů vestavěnou kalibrační sondou bez zásahu uživatele. Dokonce ani počítač nemusí být zapnut. Po naprogramování se kalibrace spouští v noci, během polední přestávky nebo v libovolných jiných nastavených časech. Programování lze pohodlně provést pomocí softwaru ColorNaviagtor nebo přes OSD menu.

Vše o kalibraci monitorů

Typické 1D LUT tabulky (Look-Up-Tables) obsahují oddělené tabulky pro červenou, zelenou a modrou barvu. Pro obzvláště přesné řízení barev používá firma EIZO dle modelu jedinou trojrozměrnou LUT tabulku (3D Look-Up-Table), a dosahuje tak přesného mísení základních barev pro libovolný barevný odstín – jde o klíčovou technologii pro ideální šedý klín a vysoce precizní podání barev.

Speciálně pro řízení kvality zobrazovačů série RadiForce vyvinula společnost EIZO software RadiCS. Ten nabízí řadu testů a automatických nastavení k zajištění stálé a konzistentní reprodukce obrazu na všech LCD monitorech RadiForce; podporuje však také obrazovky jiných výrobců. Software automaticky provádí testovacími obrazci a pomáhá provést měření a posouzení dle norem při zachování úspory času a nákladů. Výsledky měření se automaticky přenášejí do dokumentace a archivují se a pomocí volitelného softwaru RadiNET Pro je také možné provádět jejich centrální správu. Kalendář s notifikační funkcí zajišťuje včasné kontroly. Pro měření jasu, včetně oslnění, je nutný příslušný měřicí přístroj. RadiCS automaticky načítá hodnoty naměřené nejrůznějšími jasoměry.

Software RadiCS

Podle německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů (BMU) je podle nařízení o rentegech (QS-RL) platnou směrnicí pro zajištění kvality: „Opatření k zajištění kvality rentgenových zařízení k vyšetření nebo ošetření lidí“.

U německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů.

DIN V 6868-157. Tato norma DIN reguluje kontrolu poklesu a stálosti jasu pro zobrazovací systémy v radiografii s cílem zajistit potřebnou kvalitu obrazu.

Pro zobrazovací systémy dle normy DIN 6868-157 jsou v závislosti na části těla/metodě určeny různé obrazovky EIZO RadiForce. Software EIZO pro řízení kvality RadiCS pro tento účel rozlišuje třídy I až VIII.

Podle části těla/metody jsou dle normy DIN 6868-157 určeny různé minimální požadavky na zobrazovací přístroje. Software EIZO pro řízení kvality RadiCS pro tento účel rozlišuje třídy I až VIII.

Za prvé: obrazovka je v naprostém pořádku, existuje jednoduchá příčina a řešení. 

Pokud je v nastavení zobrazení operačního systému zvolen vysoký dynamický rozsah (HDR), zatímco monitor ColorEdge je v režimu standardního dynamického režimu (SDR), barvy se jeví jako vybledlé.

Pokud v nastavení zobrazení operačního systému NENÍ vybrán vysoký dynamický rozsah (HDR), zatímco monitor ColorEdge je v režimu HDR, barvy se naopak zobrazí extrémně přeexponované/světlé.

Vyberte dynamický rozsah v nastavení zobrazení operačního systému podle vybraného barevného režimu monitoru nebo změňte barevný režim monitoru podle nastavení v operačním systému.

Informace o barevných režimech SDR/HDR jednotlivých modelů obrazovek naleznete v uživatelské příručce.

Kliknutím zde přejdete na nastavení HDR v operačním systému:

Windows: 
Nastavení -> Systém -> Displej -> HDR -> "Použít HDR": Vypnuto/zapnuto

macOS: 
Apple -> Předvolby systému -> Zobrazení -> Nastavení zobrazení -> "Vysoký dynamický rozsah": Vypnuto/zapnuto.

Color Mode (Monitor): HDR / HDR setting (OS): On
Color Mode (Monitor): HDR / HDR setting (OS): Off
Color Mode (Monitor): SDR / HDR setting (OS): On
Color Mode (Monitor): SDR / HDR setting (OS): Off

V systému macOS můžete používat také monitory EIZO ColorEdge s podporou HDR.

Přečtěte si podrobnou odpověď zde.

Ano, je to možné s otevřeným a zavřeným notebookem prostřednictvím funkce napájení monitoru. Chcete-li to provést, deaktivujte napájení USB-C notebooku v klidovém režimu v administrátorském menu monitoru.

Compatibility Mode ON (Režim kompatibility ZAPNUTO) = napájení aktivní v klidovém stavu
Compatibility Mode OFF (Režim kompatibility VYPNUTO) = napájení pouze při zapnutí

Chcete-li spustit notebook při zapnutí monitoru, aktivujte v jeho BIOS/UEFI funkci "Zapnout s připojením AC“.
V závislosti na počítači se může název funkce mírně lišit.

LCD monitory ColorEdge lze hardwarově kalibrovat a profilovat pomocí softwaru EIZO ColorNavigator. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte prosím jiné kalibrační programy, které případně nepodporují hardwarovou funkci LCD monitorů ColorEdge.

Má-li monitor trvale vypadat jako nový a chcete-li prodloužit jeho životnost, doporučujeme jeho pravidelné čištění. Rám a plochu LCD panelu čistěte dle následujícího postupu:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte ředidla, benzol, alkohol (etanol, metanol nebo izopropylalkohol), abrazivní prostředky nebo jiné silné roztoky, které by mohly poškodit povrch rámu nebo LCD panelu.

Rám
Odstraňte skvrny jemným hadříkem navlhčeným ve slabém čisticím prostředku. Nikdy nestříkejte vosk nebo čisticí prostředky přímo na rám. (Podrobné informace najdete v uživatelské příručce.)

LCD displej
Plochu obrazovky lze v případě potřeby očistit jemným hadříkem (např. bavlna nebo utěrka na brýle). Obtížně odstranitelné skvrny pomůže zpravidla překonat mírné navlhčení hadříku vodou, které zvýší čisticí účinek.

EIZO nabízí různé verze aplikace ColorNavigator. Ty jsou kompatibilní s operačními systémy Windows a Mac.

Podrobnosti o podporovaných operačních systémech najdete zde.

 

Při kalibraci uživatelem na místě dochází k nastavení požadovaného bílého bodu a gamakřivky kombinací měření a výpočtů na šedé škále. Tento postup typický pro EIZO je časově úsporný a přesnější než chybová měření většího počtu tónů pomocí běžnějších ručních měřidel. Bezpečným základem je precizní tovární kalibrace doporučenými laboratorními měřidly.

Vše o kalibraci monitorů

Pro vysoce věrné podání obrazu jsou zásadními faktory homogenní rozložení jasu a čisté barvy. O to se stará obvod DUE, neboli Digital Uniformity Equalizer. Pro každý tón na celé zobrazovací ploše bod po bodu koriguje jasovou a barevnou nerovnoměrnost.

Když jde při práci o přesnost barev, je rozhodující, jak dobře dokáže monitor odlišit jednotlivé barevné tóny. Pro dosažení maximální barevné hloubky a potlačení nežádoucích pruhů a špatně zobrazených kontur vynakládá EIZO mimořádné úsilí: 16bitová převodní tabulka (LUT) zajišťuje precizní barevné rozlišení tak, aby i nejjemnější struktura v temné části obrazu byla vykreslena do detailu.

Ve spojení s technologií LCD panelu Frame Rate Control (FRC) dosahují některé monitory série CG 10bitového barevného rozlišení. Díky miliardě barev jsou tak tyto obrazovky schopny reprodukovat i ty nejjemnější barevné odchylky. Předpokladem je však podpora 10bitového zpracování barev ze strany uživatelského softwaru i grafické karty.

Záruka na monitory EIZO RadiForce trvá u většiny modelů 5 let, včetně výměny na místě. Pro diagnostické monitory doporučuje EIZO jas obrazovky, který znatelně překračuje minimální požadavky směrnice QS-RL. Tento doporučený jas je společností EIZO garantován.
Záruky platné pro jednotlivé modely RadiForce jsou uvedeny v příslušných produktových listech.

Barevné podání modulů LCD se mění v závislosti na teplotě a například v létě při teplotě 30 °C a vyšší může být vyšší než 5 ΔE. Dokonce i právě zapnutý modul LCD se odchyluje až o 5 ΔE, dokud se nezahřeje. Korekce barevného driftu ve spojení s teploměrem v obrazovce tomu čelí a zajišťuje spolehlivou reprodukci barev.

Jak instalační průvodce RadiCS 5, tak odpovídající funkce v RadiNET Pro počítají při upgradu s přenesením dat.

Důležitý předpoklad: Nainstalovaný program RadiCS 4 musí být verze 4.6.1 nebo vyšší. Proto u starších instalací RadiCS 4 proveďte prosím nejprve update.

Vestavěný přepínač KVM umožňuje v závislosti na modelu propojit jeden monitor až se třemi počítači současně. Zařízení připojená ke konektorům USB na monitoru (např. klávesnice a myš) se pak střídavě připojují k právě zvolenému počítači.

K tomu je zapotřebí následující:

 • Jeden počítač se připojí přes rozhraní USB-C (označené jako vstup videosignálu) na zadní straně monitoru.
 • Druhý (a případně i třetí) počítač se připojí přes vstup HDMI nebo DisplayPort a zároveň přes konektor USB-B na zadní straně monitoru.
 • Příslušenství jako myš a klávesnice se připojí ke konektorům USB pro downstream na boku monitoru.

Při zapnutém přepínači KVM bude monitor automaticky přepínat ovládání v závislosti na zvoleném vstupu videosignálu. Počítač připojený přes USB-C bude s periferiemi komunikovat přes kabel USB-C. Počítač připojený přes HDMI nebo DisplayPort bude s periferiemi komunikovat přes rozhraní USB-B.

Monitor a počítač si napájení odsouhlasí samočinně během procesu zvaného Handshake. Tím je vyloučeno případné přetížení napájecí linky a uživatel po zapojení kabelu již nemusí podnikat žádné další kroky. Doporučujeme použít přiložený kabel USB-C, neboť je dimenzovaný na napájecí proud 5 A.

Monitory EIZO podporují alternativní režim DisplayPort s rozhraním USB-C. To znamená, že mohou správně zobrazovat obrazové signály z portů Thunderbolt 3 nebo Thunderbolt 4 prostřednictvím připojení USB-C. Signální kabel USB-C dodávaný společností EIZO s monitorem je optimálně vhodný.
 
Případně lze pomocí vhodného kabelu připojit monitory s DisplayPortem. Nejvhodnější je signální kabel CP200 (USB-C (TB3/TB4) na DisplayPort) dodávaný společností EIZO.

Připojení z portů Thunderbolt 3 nebo Thunderbolt 4 k rozhraní HDMI monitoru může fungovat pomocí vhodných aktivních adaptérů/kabelů. Doporučujeme však používat rozhraní USB-C nebo DisplayPort monitoru.

Ano, rozhraní USB LAN v monitorech EIZO je obvykle vhodné k použití. Pro ověřování při zavádění softwaru a údržbě systému klientských počítačů doporučujeme místo adres MAC používat bezpečný a jedinečný identifikátor GUID/UUID (Universally Unique Identifier). 

Poznámka: Použití adres MAC může být neúplné, nebo v některých případech může být MAC adresa nezjistitelná. Příčinou jsou síťové karty jakými jsou adaptéry USB LAN, dokovací stanice nebo také monitory, které mají vlastní adresu MAC a počítače bez LAN portu nemají MAC adresu síťové karty. Kromě toho může - nezřídka - docházet k nekompatibilitě mezi hardwarem různých výrobců. Použití GUID/UUID je nezávislé na výrobci.

Ověřování GUID/UUID pro nasazení iniciovaná PXE lze poměrně snadno nastavit ve Správci konfigurace System Center.

Následující chat popisuje, jak to funguje:
Reusing the same NIC for multiple PXE initiated deployments in System Center Configuration Manager OSD - Microsoft Community Hub

Ano, rozhraní USB LAN v monitorech EIZO je k tomu vhodné. Každý síťový adaptér má svou vlastní adresu MAC, takže je zapotřebí postupů ověřování počítače, aby se adresa MAC monitoru nahradila adresou počítače.

Postupy pro takzvané předávání adres MAC jsou však proprietární a spadají do sféry vlivu výrobců počítačů. Hardware od různých výrobců může být vzájemně nekompatibilní. V tomto ohledu musí skutečnou funkci zkontrolovat nebo potvrdit výrobce počítače.

Pokud počítač nebo jeho systém BIOS nepodporuje kompatibilitu se systémem EIZO, lze do monitoru EIZO naklonovat adresu MAC počítače. K tomuto účelu nabízíme bezplatný software "EIZO MAC Address Clone Utility" pro systém Windows. Toto řešení je nezávislé na výrobci.

U známých metod je adresa MAC přenášená do monitorů po vypnutí nebo odebrání počítače zpravidla nestálá. To platí i pro nástroj "EIZO MAC Address Clone Utility".

Poznámka: Monitory EIZO s rozhraním LAN podporují PXE. Pro PXE a ověřování při nasazování softwaru a údržbě systému klientských počítačů doporučujeme místo adres MAC a jejich klonů používat bezpečný a jedinečný identifikátor GUID/UUID (Universally Unique Identifier) (viz také časté dotazy k PXE).

Příprava na přesun:

Nejdříve se ujistěte, že program RadiCS lze otevřít v předchozím počítači. Naše doporučení: V případě potřeby aktualizujte RadiCS na předchozím počítači na stejnou verzi, kterou budete používat na novém počítači.

Provedení přesunu: 

 1. Zastavte službu RadiCS5Service v části Služby v předchozím počítači. 
 2. Zkopírujte složku db a záložní složku v adresáři C:\ProgramData\EIZO\RadiCS5 (skrytý adresář) na vhodné paměťové médium nebo síťovou jednotku.
 3. Nainstalujte aktuální verzi RadiCS5 na nový počítač (pokud používáte RadiNET Pro, musí být soubor RadiCSGatewaySettings.xml umístěn v instalačním adresáři RadiCS). 
 4. Nyní zastavte službu RadiCS5 v části Služby. 
 5. Přejmenujte db a složku záloh v adresáři RadiCS5 v novém počítači na _db a _Backup. 
 6. Zkopírujte db a záložní složky předchozího počítače z paměťového média do adresáře RadiCS5 C:\ProgramData\EIZO\RadiCS5 nového počítače.
 7. Spusťte službu RadiCS5Service.
 8. Nyní otevřete aplikaci RadiCS5 a zkontrolujte, zda byla obnovena všechna data

Vezměte prosím na vědomí následující body:

 • Grafický procesor/grafická karta musí podporovat DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST) nebo vyšší verzi.
 • Řetězec Daisy chain musí být aktivován v nabídce nastavení monitoru.
 • Systém macOS nepodporuje řetězení.
 • Maximální počet monitorů včetně obrazovky notebooku je omezen. Výstupní rozlišení se může lišit v závislosti na grafické kartě/GPU. Pokud chcete používat tři nebo čtyři 24" monitory nebo dva 27" monitory, vypněte v případě potřeby obrazovku notebooku v nabídce nastavení operačního systému.
 • Používejte kvalitní signální kabely (např.):
  • Kabel USB typu C: CC200SS-5A (součástí balení EV2795), CC100 (prodává se samostatně)
  • Kabel USB Type-C na DisplayPort: CP200 (prodává se samostatně)
 • Použijte nejnovější ovladače grafické karty poskytnuté výrobcem operačního systému.
 • V případě problémů s návratem z pohotovostního režimu zapněte režim kompatibility pomocí nabídky správce monitoru. 

Poznámka: Kabel LAN - pokud chcete použít připojení LAN - musí být připojen k prvnímu monitoru v řetězci.

Připojení přes USB-C není navázáno, je nestabilní nebo sporadicky selhává.
Jak tomu mohu zabránit nebo to napravit?

V jednotlivých případech může pomoci jedno nebo více z následujících opatření.

Často se zapomíná na propojení monitoru a počítače PC/MAC kabelem USB. ColorNavigator používá kabel USB ke kalibraci monitoru. Ujistěte se prosím, zda je řádně připojen funkční kabel USB.

Automatická funkce EcoView se aktivuje krátkým stiskem tlačítka. Při silném osvětlení je jas obrazu zvýšen, při slabém osvětlení snížen. Díky maximálně stálému kontrastu je dosaženo vysoké ergonomie na pracovišti za současné úspory energie a menší zátěže pro životní prostředí.

Většina internetových prohlížečů nepodporuje žádnou správu barev. To znamená, že prohlížeč ignoruje barevné profily obrázků. Pak se například obrázky sRGB zobrazí s využitím plného barevného rozsahu (wide gamut) monitoru. To je příčinou nadměrné sytosti barev. Stejná situace nastává také u prohlížečů obrázků postrádajících správu barev.
U všech monitorů EIZO naleznete režim sRGB, jenž zobrazované barvy zúží do barevného prostoru sRGB. S tímto nastavením uvidíte na svém monitoru EIZO obrázky sRGB v internetovém prohlížeči nebo prohlížeči obrázků správně. Monitor EIZO tak napraví to, co internetový nebo obrázkový prohlížeč ignoroval.

Software ColorNavigator slouží k jednoduché a přesné kalibraci monitorů ColorEdge.

Monitory EIZO RadiForce, které lze používat v blízkosti pacientů, splňují normu EN60601-1, resp. směrnici CE-Medical Device. Zda konkrétní model RadiForce splňuje tyto požadavky na elektrickou bezpečnost, je uvedeno v příslušném produktovém listu.

LCD monitory EIZO RadiForce lze většinou vyjmout ze stojanu. Jsou na zadní stěně vybaveny čtyřmi montážními otvory dle standardu VESA k montáži na jiné nosné prvky. Před montáží je vhodné ověřit maximální nosnost konstrukce.

4K-UHD popisuje rozlišení 3840 × 2160, 4K-DCI pak rozlišení 40962160.
4K-DCI se často užívá ve filmovém průmyslu.

Zde najdete ovladače systému Windows pro svou grafickou kartu a seznam grafických karet doporučených společností EIZO, které podporují systém Windows 10:

K přehledu

 

Zařízení Apple M1/M2 mohou v současné době vykazovat určité specifické artefakty díky některým neobvyklým vlastnostem obrazového signálu. Za některých okolností to může vést k blikání obrazu na monitoru. Pomocí aktualizace firmwaru lze obnovovací frekvenci omezit na 30 Hz, čímž se blikání odstraní. Monitor CS2400S-LE je však plně kompatibilní se všemi počítači s operačním systémem Windows a počítači Intel Mac.

CS2400S-LE mají na krabici jasně viditelnou nálepku s nápisem "Limited Edition". Datum výroby na krabici a štítku je květen 2023 (nebo dříve).

Modely CS2400S vyrobené v červnu 2023 nebo později nejsou limitovanou edicí.

Jedná se o nekompatibilitu způsobenou obrazovým signálem mezi obrazovkou a počítači Apple M1/M2. Pro použití obrazového signálu 30 Hz použijte nejnovější aktualizaci firmwaru z našich webových stránek. Tím se zabrání blikání. Blikání, které se již objevilo, lze také odstranit vypnutím monitoru přibližně na jednu hodinu.

Aktualizace firmwaru

Konverzní kabely DisplayPort-HDMI jsou určeny k připojení výstupu DisplayPort ke grafické kartě a vstupu HDMI k monitoru. HDMI nepodporuje signál DisplayPort. Proto tyto kabely nefungují v opačném směru. Připojte monitor jiným způsobem, např. přes výstup DisplayPort nebo výstup USB-C s režimem DisplayPort Alt. Doporučujeme vstup DisplayPort na monitoru, protože některé počítače a/nebo operační systémy používají speciální nastavení signálu pro zařízení HDMI, např. omezený rozsah signálu nebo nastavení gamutu.

Konverzní kabely DisplayPort na DVI jsou určeny k připojení výstupu DisplayPort ke grafické kartě a vstupu DVI k monitoru. Výstupy DVI nepodporují signál DisplayPort. Proto tyto kabely nefungují v opačném směru. Připojte monitor jiným způsobem, např. přes výstup DisplayPort na počítači a vstup DVI na monitoru. Pokud potřebujete použít výstup DVI, můžete použít konverzní kabel DVI-HDMI pro připojení ke vstupu HDMI monitoru. Při výběru kabelu věnujte pozornost tomu, zda je váš signál Dual Link DVI nebo Single Link DVI.

Většina adaptérů jsou adaptéry DisplayPort na HDMI, tj. DisplayPort/zdroj/PC na HDMI/přijímač/monitor.
Výstup DisplayPort počítače rozpozná monitor HDMI a vyšle signál HDMI přes svůj výstup DisplayPort. Tyto adaptéry fungují pouze v tomto směru. Nefungují ve směru HDMI/zdroj/PC na DisplayPort/přijímač/monitor. Výstupy HDMI nemohou odesílat signál DisplayPort. Použijte jiný adaptér, například USB-C na DisplayPort, HDMI na DVI nebo použijte speciální aktivní převodník HDMI na DisplayPort.

K dosažení optimálních výsledků je vhodné se seznámit s problematikou správy barev.

Ne, ovladač není zapotřebí. Monitory jsou rozpoznány prostřednictvím signálového vstupu a poté nainstalovány jako standardní monitor nebo monitor Plug & Play.

Přímé doporučení není možno poskytnout. Výstupní signál by měl být digitální a měl by podporovat maximální rozlišení monitoru.

Systém kódování digitálního signálu jako ochrana proti kopírování digitálního obsahu, jako je video, hudba atp. Přenos digitálního obsahu je chráněn tak, že obsah je na straně vysílače zakódován, přenesen pomocí výstupu DVI a na straně přijímače opět dekódován. Digitální obsah není možné reprodukovat, není-li funkce HDCP podporována současně na straně vysílače i přijímače.

Senzor měří množství okolního světla a automaticky upravuje jas obrazovky tak, aby byl dosažen co nejstálejší kontrast. Při jasném osvětlení je jas obrazovky zesílen, při slabém osvětlení snížen. Manuální nastavení jasu je rovněž možné.

Rozšířený gamut označuje barevný prostor, který značně přesahuje viditelnou paletu běžných LCD monitorů. Podle modelu pokrývá až 100 % barevného prostoru NTSC a 99 % barevného prostrou Adobe-RGB. Barvy na těchto monitorech zajišťují u LCD monitorů dosud nevídanou, realistickou kvalitu obrazu.

V zásadě není vyžadována žádná zvláštní kompatibilita mezi monitory EIZO a systémem Windows 11. Pokud to grafická karta nebo čip a jeho ovladač podporují, budou správně rozpoznány a použity všechny monitory a jejich rozlišení.
Software EIZO bude v budoucnu podporovat systém Windows 11 takto:

Podpora systému Windows 11
Viz poznámka pod čarou pod tabulkou.

Obrazovky se skládají z milionů obrazových prvků o ploše menší než setina čtverečního milimetru. Tyto prvky mohou vykazovat závady, které se projeví trvalým svícením nebo zhasnutím. Jejich viditelnost závisí především na okolní ploše. Svíticí body jsou např. ve světlém okolí téměř neznatelné. Každá obrazovka LCD je z hlediska výskytu vadných pixelů jiná.
Abychom mohli jasně odpovědět na otázku, jaký počet vadných pixelů považuje společnost EIZO za nepřípustný, jsou obrazovky značky EIZO testovány dle uznávaných mezinárodních norem. V průměru ze všech přístrojů se těchto přípustných tolerancí ani zdaleka nedosahuje. LCD panely, které tyto požadavky nesplňují, EIZO na trh neuvádí.  V závislosti na modelu jsou monitory značky EIZO zárukou nulového výskytu vadných pixelů pro trvale svíticí subpixely (obrazové prvky dle ISO 9241-307). Doba trvání: šest měsíců od data prodeje.

EIZO disponuje v ČR a na Slovensku vlastním servisním střediskem.

Kontaktní osoba: Miroslav Švec
Meteor Centre Office Park "B"
Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8

vchod pro pěší z ulice Thámova 32
hned naproti výstupu z metra B - stanice Křižíkova

tel.: +420 222 319 711
mobil: +420 723 448 935
e-mail: miroslav.svec@eizo.com
Otevřeno - příjem a výdej zakázek  Po – Pá 9:00 – 17:00

Záruka & Opravy

Od data účinnosti českého zákona není dovoleno vyhazovat tato zařízení do odpadu. Je třeba je likvidovat ekologicky a recyklovat. To platí i pro staré přístroje značky EIZO.

Jako soukromý uživatel můžete svůj starý monitor odevzdat v místní sběrně. Odevzdání je bezplatné. Adresu nejbližší sběrny zjistíte u obecního úřadu.

Obchodníky prosíme, aby nás kontaktovali.

Profily ICC naleznete v oblasti pro stahování na našich mezinárodních webových stránkách EIZO.

Klikněte zde

V případě potřeby nejprve aktualizujte počítač na aktuální verzi systému BIOS a poté zkontrolujte nastavení UEFI/BIOS s ohledem na nastavení DisplayPortu. Někteří výrobci počítačů již toto řešení nabízejí. Teprve pokud tyto kroky nepomohou, může pomoci aktualizace firmwaru monitoru. Ve všech ostatních případech není aktualizace firmwaru monitoru nutná.

Podrobnosti a firmware najdete na našich mezinárodních webových stránkách.

Obraťte se prosím na našeho servisního partnera:
Kontaktní osoba: Miroslav Švec
Meteor Centre Office Park "B"
Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8

vchod pro pěší z ulice Thámova 32
hned naproti výstupu z metra B - stanice Křižíkova

tel.: +420 222 319 711
mobil: +420 723 448 935
e-mail: miroslav.svec@eizo.com
Otevřeno - příjem a výdej zakázek  Po – Pá 9:00 – 17:00

Záruka & Opravy

Písmena za čísly mají následující význam:

 • BK: Barva rámu černá
 • GY: Barva rámu šedá
 • WS: Barva rámu bílo-stříbrná
 • WT: Barva rámu bílá

Monitory EIZO jsou většinou vybaveny dvěma nebo více signálovými vstupy. Tlačítkem na přední straně monitoru můžete bez problémů přepínat mezi dvěma či více počítači. U přístrojů s přepínačem KVM se současně s tím přepíná i rozbočovač USB na příslušný počítač.

U rozlišení vyšších než 1920 × 1200 je nutné použít signál a kabel DualLink pro šířku pásma nad 165 MHz.

Může se např. jednat o problém spojený s ovladačem grafické karty. Nainstalujte prosím nejnovější ovladač pro svou grafickou kartu a restartujte počítač i monitor.
Starší grafické karty nemusejí být schopny zobrazit toto rozlišení; v takovém případě budete potřebovat novou grafickou kartu s odpovídajícím výstupem.

Spektrofotometr i kolorimetr měří barvu světla. Oba lze srovnatelně dobře použít ve spojení s kalibračním softwarem ColorNavigator pro monitory EIZO. Spektrofotometr dokáže kromě toho měřit i pigmenty. Ke kalibraci scannerů, tiskáren a dalších výstupních zařízení je však zapotřebí další aplikace od výrobce měřicího přístroje.

Nejprve prosím zkontrolujte rozlišení LCD obrazovky. Zjistěte, jaké je pro daný LCD panel doporučené rozlišení. Pokud jste nastavili nižší rozlišení, než je doporučeno, může dojít k rozostření.

LCD displej se skládá z pevného počtu obrazových prvků (pixelů), které rozsvícením tvoří obraz. Obraz se skládá z horizontálních a vertikálních pixelů. LCD panely dosahují nejvyšší kvality obrazu, když je možné přiřadit data všem pixelům, tj. když rozlišení nastavené v počítači odpovídá rozlišení LCD displeje.

Teplota barev je měřítko pro měření bílého bodu a udává se v kelvinech. U vysokých teplot svítí bílý bod světle modře, zatímco u nižší teplot se zbarvuje spíše do červena.
5000 K: Užívá se často v tiskařském průmyslu.
6500 K: Hodí se k zobrazení fotografií a videa.

Podání barevného tónu závisí na změně intenzity vstupního signálu. Tento vztah se obecně označuje jako koeficient gama. U reprodukce obrazu způsobují nižší hodnoty gama bělavější obraz, zatímco vyšší hodnoty gama dělá obraz kontrastnějším.

Mezinárodní standard pro barevný prostor RGB. K přizpůsobení barev mezi různými oblastmi použití a přístroji, jako jsou monitory, scannery a digitální fotoaparáty, byl definován barevný prostor, který lze nastavit ve většině přístrojů. Obrazy sRGB, které jsou vytvářeny nebo reprodukovány v přístrojích sRGB, mají nejvýše pokrytí prostoru sRGB a nedisponují barvami mimo barevný prostor sRGB. Přiřazení barev i bílého bodu a koeficientu gama je pevně definováno.

Spolu s počítačem kompatibilním s technologií USB funguje monitor jako rozbočovač, k němuž lze pomocí USB připojit další periferie.

Údaj o pozorovacím úhlu označuje úhel, pod nímž je dosaženo kontrastu vyššího než 10:1. Většinou jde o hodnoty od 160° do 178°. Tyto hodnoty nevypovídají nic o tom, jakých mimořádných rozdílů kontrastu lze dosáhnout v rámci pozorovacího úhlu. Pro uživatele by nemělo docházet ke zřetelným změnám kontrastu mezi kolmým a mírně šikmým úhlem pohledu. Nesmí panovat rozdíly mezi pohledem pozorovatele do středu a k okraji obrazu. Zřetelněji vynikne stabilita kontrastu u různých LCD technologií při použití měřicího diagramu nebo přímým vizuálním porovnáním. Čím stabilnější jsou kontrasty v zorném kuželu pozorovatele, tím lepší je reprodukce obrazu.

High Definition Multimedia Interface. Rozhraní pro přenos digitálních obrazových a zvukových dat

Full High Definition. Reprodukce obrazu s vysokým rozlišením 1920 bodů na 1080 řádcích. Full HD se používá buď v plném (1080p, progresivním), nebo prokládaném (1080i) režimu.

Tato metoda je založena na předem vypočítaném inteligentním spínání obrazových bodů, tak aby byly zaručeny velmi rychlé doby odezvy nejen u přechodu černá-bílá, ale i u všech ostatních barevných odstínů. Změny obrazu u rychlých videosekvencí, 3D CAD animací a her jsou díky tomu bez rušivých efektů.

Zde se v monitoru přiřazují hodnoty signálu k barevným tónům na výstupu. Kvůli přesnému ovládání barev jsou monitory EIZO vybaveny 24-, 16-, 14- nebo 10bitovou LUT (Look-Up-Table) tabulkou namísto běžné 8bitové. Tuto přesnou práci vykonává speciální, vysoce výkonný čip, vyvinutý firmou EIZO.

Udržení stálého jasu je nezbytně nutné pro brilantní podání barev. Běžné LCD monitory potřebují jednu až dvě hodiny, aby se jejich jas ustálil. Ale i potom citlivě reagují na změny teploty. Různé modely používají patentovanou elektroniku pro regulaci podsvícení. Ta se automaticky stará o zachování konstantního jasu – nezávisle na délce provozu a okolní teplotě.

EcoView Index lze vyvolat stiskem tlačítka na obrazovce. Index ukazuje, jak ekologické je aktuální nastavení obrazovky. Je tak zřejmé, jak energeticky a nákladově efektivní je aktuální hodnota jasu.

Podsvícení bílými diodami LED má při stejné hodnotě jasu proti podsvícení trubicemi CCFL poloviční spotřebu elektrické energie. To znamená neobyčejně energeticky účinný provoz a podstatné snížení nákladů na energii. Další přednost: Na rozdíl od zářivkových trubic neobsahují diody LED žádnou jedovatou rtuť škodící životnímu prostředí.

Jedná se o digitální rozhraní pro obrazové a zvukové signály pro počítačové monitory s větší šířkou přenosového pásma a kompaktním konektorem.

Funkci EcoView Sense využije ten, kdo chce ušetřit energii. Tato funkce automaticky zapíná a vypíná obrazovku podle toho, zda před ní sedí uživatel, či nikoliv. EcoView Sense zjistí přítomnost uživatele ještě předtím, než se dotkne myši nebo klávesnice. Obrazovka je vždy připravena k okamžitému provozu, ale za nepřítomnosti uživatele nespotřebovává žádnou energii.

Kontrast je poměr bílé k černé a u monitorů se většinou uvádí jako kontrast v temné komoře v kontrolovaném laboratorním prostředí. Typické hodnoty kontrastu na potištěném papíře jsu 6:1 u novin, 31:1 u laserového tisku a 49:1 u fotopapíru. Hodnot kontrastu v temné komoře nelze např. v kanceláři dosáhnout, neboť extrémně hluboké černé nelze v běžném okolním světle docílit ani při vypnuté obrazovce.

Smart Insight analyzuje tmavé scény a optimalizuje je tak, aby byly viditelnější a zřetelnější.

Monitory ColorEdge značky EIZO přesvědčují přesným a absolutně barevně věrným obrazem pro účely zpracování obrazu, filmové či televizní produkce, předtiskové přípravy nebo fotografie.

Grafické monitory

K použití rozlišení 4K při 60 Hz je nutné přivádět signál DisplayPort verze 1.2 (či vyšší) nebo signál HDMI s rozlišením 4K při 60 Hz.

MST přenáší dvě poloviny obrazu (pravou a levou) vždy o rozlišení 2x2K při 30 nebo 60 Hz. Operační systém pokládá obě poloviny za oddělené obrazovky, dokud je ovladač nebo doplňkový software nespojí do jednoho obrazu. Tato metoda je u moderních monitorů s rozlišením 4K zastaralá, neboť ty dokážou pomocí Display Portu 1.2 zpracovat celý obraz 4K najednou. Tato metoda přenosu se nazývá SST. V takovém případě je do monitoru přenášen a zde zobrazován celý obraz jako plné rozlišení 4K při 60 Hz.

Ne. V zásadě je každý dobrý kabel pro Display Port schopen přenosu 4K při 60 Hz.

Přejděte do nabídky monitoru pro administrátora. V části volitelných nastavení vyberte volbu Výběr signálu a nastavte formát signálu PC. Potvrďte provedené změny. Dode k novému spuštění monitoru.

Rozhraní USB-C na monitorech EIZO je kompatibilní s takzvaným režimem DisplayPort Alternate Mode. Tímto způsobem je možné přenášet obrazové signály přes USB-C. Počítač, resp. jeho rozhraní USB-C, musí být rovněž kompatibilní s tímto režimem, což splňuje například Macbook Pro a jeho rozhraní Thunderbolt. Zkontrolujte si prosím údaje poskytnuté výrobcem počítače.