Dekodér 4K UHD IP

DX0212-IP DuraVision

Ideální řešení pro videostěny a bezpečnostní prostředí. Výkonné dekódování a flexibilní správa videa.

  • H.265, H.264, MJPEG
  • 3840 x 2160 / 20 fps x 4 streams, max. 8192 bit/s simultaneous streams
  • Alert-to-Action
Obrázek produktu DX0212-IP DuraVision

Vysoký výkon

Bez použití počítače

Integrované řešení

DuraVision DX0212-IP se připojuje k IP kameře nebo ke switchi a posílá obrazový signál přímo do připojeného monitoru. Ke své funkci nevyžaduje počítač, software ani další hardware, což zásadně zjednodušuje instalaci a šetří čas i personální náklady. Zároveň se tím odstraňují některá slabá místa vyskytující se v obvyklých systémech s mnoha prvky pracujícími s citlivými obrazovými daty.

Inovativní dekódování v samostatném zařízení

DuraVision DX0212-IP přesouvá inovativní dekódovací technologii EIZO z unikátních dekódovacích monitorů do samostatného vnějšího zařízení. Přístroj dekóduje a komprimuje signály z několika IP kamer a umožňuje zobrazování videosignálů v reálném čase. K dekodéru lze připojovat monitory nejrůznějších úhlopříček a rozlišení, což z něj činí dokonalý doplněk velkoplošných obrazovek a víceobrazovkových sestav.

Computerless-operation_Innovative-Decoder-Technology.jpg

Dekódování videa

DuraVision DX0212-IP zvládá dekódování kodeků H.265, H.264 a MJPEG. Signály zobrazuje v reálném čase, čímž poskytuje dokonalý přehled o situaci. Technické řešení dekodéru navíc zajišťuje vysokou snímkovou frekvenci (fps) zobrazovaného obsahu, a to i při streamování videa ve vysokém rozlišení. Například při současném zobrazování 16 signálů Full HD (1920 × 1080) na jednom monitoru činí snímková frekvence stabilně 20 fps.

Živé streamování přímo z IP kamer

Připojení IP kamer přímo k DuraVision DX0212-IP umožňuje živé streamování videa bez decentralizované záznamové technologie jako edge recording nebo cloudový archiv. To je výhodné v aplikacích vyžadujících živé streamování obrazu, jehož ukládání je nepřípustné.

Computerless-operation_Live-Streaming.jpg

Registrace až 48 IP kamer

Intuitivní uživatelské webové rozhraní DuraVision DX0212-IP dovoluje zaregistrovat až 48 různých IP kamer, a to včetně kamer o rozlišení 4K. Kamery mohou být vyhledány samočinně, nebo zadány ručně. Na témže místě lze snadno spravovat jednotlivá nastavení.

Bezpečná investice pro připojení až 300 kamer

DuraVision DX0212-IP je kompatibilní s kamerami využívajícími protokoly ONVIF Profile S, Axis VAPIX a Panasonic, čímž je zajištěna flexibilní instalace a funkčnost se širokým spektrem výrobků. K dispozici je i přímé připojení přes RTSP (Direct URI).

Podrobnosti o kompatibilních kamerách naleznete zde.

Computerless-operation_Secure-Investment.jpg

Podpora RTSP přes HTTP/HTTPS

Dekodér IP může přijímat datový tok prostřednictvím protokolu HTTP nebo HTTPS, a proto může s kamerou komunikovat i v případě, že je vybrána možnost DirectURI, i když je protokol RTSP blokován bránou firewall nebo směrovačem.

Computerless-operation_RTSP_over_HTTP_HTTPS.jpg

Pohodlná obsluha

Vybavení pro pohodlnou práci

Přizpůsobitelné uspořádání obrazů

Přívětivé webové rozhraní nabízející sedm předvoleb dovoluje snadno rozmístit záběry až ze 32 kamer. V případech monitorového řešení se dvěma obrazovkami s použitím IP dekodéru nebo samotného IP monitoru (funkce duplicate/extended) se obrazové rozvržení rozprostírá přes oba monitory. Přizpůsobitelné individuální rozmístění obrazů na každém monitoru vyhoví vašim konkrétním požadavkům. V individuálním rozmístění můžete seskupit záběry z jednotlivých kamer dle sledovaných oblastí, nebo je naopak rozdělit a podrobněji sledovat na jediné obrazovce. Obraz můžete reprodukovat s původním poměrem stran nebo roztáhnout na celou stanovenou plochu.

Comfortable-use_Screen-layout-32-screens.jpg

Fixování záběru při sekvenčním přepínání

Při sekvenčním přepínání záběrů může uživatel zvolit stream videa, který zůstane zachovaný i při přepnutí ostatních záběrů. Je tedy možné mít záběr z určité kamery stále na očích a zároveň sledovat různá další místa.

Comfortable-use_Sequential-Lock.gif

Intuitivní ovládání kamer

Kameru lze ovládat přímo pomocí prvků v příslušném výřezu obrazu, takže není nutné používat oddělené nastavení. Toto intuitivní uživatelské rozhraní optimalizuje obsluhu a přispívá k efektivnějšímu monitorování.

Comfortable-use_PTZ.jpg

Funkce virtuálního PTZ

Funkce virtuálního PTZ umožňuje digitálně zvětšit oblast zobrazeného obrazu pro bližší prohlídku. Po zvětšení může uživatel obraz virtuálně posouvat nahoru, dolů, doleva nebo doprava v reálném čase. To je užitečné při prohlížení videa z kamer, které nejsou vybaveny funkcí PTZ.

Comfortable-use_VirtualPTZ.jpg

Odesílání příkazů síťovým zařízením

Uživatelé mohou odesílat příkazy HTTP pro IP monitor nebo síťové zařízení ručně přímo z informačního okna v živém náhledu. Takto lze ovládat například dveřní zámek nebo vypínání alarmu spojené s návratem do výchozího stavu zobrazení.

Comfortable-use_Command-network.jpg

Ovládání přes rozhraní USB

USB myš, klávesnici nebo joystick můžete připojit přes USB downstream port pro ovládání uživatelského rozhraní nebo webového uživatelského rozhraní.

Není však umožněna funkce úložišť USB, takže nehrozí neoprávněné zásahy či manipulace s daty.

Integrace do bezpečnostních systémů

Vysoká kompatibilita

Integrace do předních systémů správy videosignálů

Integration-security-systems_VMS.jpg

Alert-to-Action

Integrované alarmy přes síť

Řešení dekodéru IP podporují vlastní integraci s místními bezpečnostními systémy prostřednictvím webového rozhraní API, které umožňuje reagovat na poplachy po síti.

Pokud dojde k události, která je podmětem pro vyvolání alarmu nebo dojde k reakci při kontrole přístupu, případně při detekci nebezpečí bezpečnostního systému (VMS), mohou dekodéry EIZO IP reagovat předdefinovanou akcí, jako je například nastavení rozložení layoutů, přidáním textové zprávy ohlašující vznik poplachu, nebo aktivací zvukové výstahy, nastavením kamery, dále třeba maskováním obrazu nebo jeho definované části. Tato oznámení lze také naprogramovat na konkrétní čas, například automatickou změnou rozložení kamery každou neděli v 16:00 apod.

Propojení a integrace do pracovního postupu zajišťuje, že se nejdůležitější informace zobrazí ve správný čas, aby bylo možné rychle reagovat na situace.

Další informace o funkci Alert-to-Action

Bezpečná síťová komunikace

Model DuraVision DX0212-IP využívá protokol HTTPS zajišťující autentizovaný přenos dat přes síť.

SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP je komunikační protokol pro monitorování a řízení zařízení připojených k síti. Skládá se ze správce SNMP a agenta SNMP. Řešení dekodéru EIZO IP fungují jako agent SNMP, který vrací informace o zařízení v reakci na požadavek zaslaný správcem SNMP a hlásí změnu stavu, když dojde k určité události. DuraVision DX0212-IP podporuje SNMP v1 a v2c.

Maskování a virtuální ohraničení

DuraVision DX0212-IP umožňuje obsluze zakrýt určité části živě přenášeného obrazu statickými maskami (privacy masks) a stanovit virtuální ohraničení. Maskování zajišťuje spolehlivé monitorování prostředí vyžadujícího ochranu soukromí. Virtuální ohraničení je užitečné, když je skutečná hranice obtížně rozeznatelná nebo sledovatelná. Pro Stream dovoluje používat současně až deset objektů s volitelnou velikostí, tvarem a barvou. Do původního obrazového streamu se přitom nijak nezasahuje. Monitorování probíhá spolehlivě a v souladu s požadavky na ochranu soukromí, zatímco originální data se mohou ukládat zvlášť.

Integration-security-systems_PrivacyMask.jpg
Maskování

Příklad ochrany soukromí maskováním záběru bankomatu: 1. zakrytá platební karta, 2. zakrytá klávesnice

Integration-security-systems_VirtualLimitation.jpg
Virtuální ohraničení

Příklad virtuální linie ohraničující monitorovaný prostor na ulici.

Prodloužené licence

Pro další funkce

Prodloužené licence

Streaming Gateway

Streamovací brána přenáší příchozí video z IP kamer buď do druhého dekodéru IP, nebo do monitoru dekodéru IP (FDF2712W-IP nebo FDF2312W-IP) pro živé zobrazení. Funkce podporuje také protokoly RTP a předává stream na port příjemce, i když příjemce nemůže požadovat streamy RTP.

Stabilní přenos

Streamovací brána používá protokoly RTSP nebo SRT pro stabilní přenos videa, a to i v sítích s malou šířkou pásma nebo kolísající stabilitou.

Režim sloučení

V režimu sloučení jsou videostreamy z více IP kamer sloučeny do jednoho videostreamu. Tím se výrazně sníží síťový provoz ve srovnání se samostatnými streamy při zachování kvality streamu. Sloučený datový tok je vyveden jako RTSP nebo SRT, aby byl zajištěn stabilní přenos.

Streaming_Gateway_Merge-Mode.jpg

Režim sloučení podporuje až 32 kamerových proudů.

Režim relé

Režim Relay duplikuje a distribuuje příchozí videostreamy. Proudy tak mohou být vyvedeny a zobrazeny na více monitorech, aniž by kamera byla zatížena více současnými přenosy.

Streaming-Gateway_Relay-Mode_EIZO.png
Streaming Gateway

Streamovací brána spravuje příchozí datové toky a odlehčuje tak kameře. Režim Relay podporuje až 48 videostreamů.

Streaming-Gateway_Relay-Mode_Conventional.png
Konvenční řešení

Kamera musí přenášet a převádět video pro více prostředí, což vyžaduje velké množství zpracování.

Přehrávání nahrávek

Videosekvence zaznamenané IP kamerami lze rychle vyvolat a přehrát. Kamera a videosekvence se jednoduše volí pomocí volitelné nabídky (Podpora vyžadovaná od kamer s protokolem Panasonic/iPro nebo AXIS).

Enterprise-Licence_PlaybackVideo.jpg

Zobrazování vzdálených žívých streamů přes webové rozhraní

Přes webové rozhraní lze v reálném čase (1fps) sledovat živé streamy videa zobrazované na monitorech ve vzdálených obslužných pracovištích. Při nastavování je tedy možné vidět a zkontrolovat živý obraz v místě instalace i bez nutnosti fyzické přítomnosti.

Enterprise-Licence_RemoteLiveStream.jpg

Živý náhled zobrazuje skutečný obsah obrazovky zvoleného monitoru s dekodérem IP.

Funkce Icon Arranger umožňuje přizpůsobit nabídku živého náhledu pomocí přednastavených ikon a názvů podle vlastního výběru. Kromě toho lze uložit až sedm vlastních rozložení a přidat je do nabídky živého náhledu.

Enterprise-Licence_MenuCustomization.jpg

Změny v možnostech zobrazení lze vidět na cílovém monitoru.

Formát na výšku a na šířku

V případě potřeby lze displej otočit z formátu na šířku do formátu na výšku.

Enterprise-Licence_ScreenRotation_Box.jpg

VMS Failover

Dekódovací řešení EIZO v případě potřeby automaticky přebírá zobrazení obrazu v požadovaném rozložení přímo z kamerových toků. Nabízí tak záložní řešení pro případ, že by systém VMS v důsledku nějaké události přestal iniciovat nebo poskytovat datové toky pro výstup na obrazovku. To je zajímavé zejména tam, kde je připojení k systému VMS zranitelné, například v případě slabé infrastruktury. Nebo v případech, kdy hrozí zvláštní nebezpečí nebo selhání VMS je předmětem kriminálních nebo teroristických akcí.

VMS-Failover-without_CS.jpg

Bez VMS failover: videostream se již nezobrazuje

VMS-Failover-with_CS.jpg

S VMS failover: video signál je nadále přijímán přímo z IP kamery

Stabilita připojení, řízení přístupu a šifrování pro větší bezpečnost

SRT (Secure Reliable Transport)
SRT je protokol pro přenos videa s otevřeným zdrojovým kódem, který umožňuje přenos vysoce kvalitního, zabezpečeného videa s nízkou latencí přes veřejný internet. Je ideální pro streamování videa v prostředích, kde je problém s latencí a konzistentním připojením, například na palubách lodí nebo na vzdálených místech.

Podpora LDAP protokolu
Připojení k adresářovým službám, které centrálně spravují síťová zařízení a uživatele. Možné připojení k určitým modelům správcovským uživatelem LDAP serveru. Používání LDAP protokolu usnadňuje správu uživatelů a hesel a také posiluje zabezpečení.

Šifrování AXIS SRTP 
Pro šifrované videostreamy z kamer AXIS je k dispozici protokol AXIS SRTP (Secure Real-Time Protocol).

Jednoduchá instalace

Bezúdržbový provoz

Minimální prostorové nároky při namontování na monitor

DuraVision DX0212-IP lze pomocí montážní desky VOP-01 snadno uchytit k zadní straně jakéhokoliv monitoru* s držákem VESA. Tenký kompaktní design dekodéru je dokonale přizpůsobený k montáži na zadní stranu monitoru uchyceného ke stěně nebo ke stropu. Prostorové nároky jsou pak zanedbatelné. Uchycení přímo k monitoru také přispívá k přehlednější kabeláži bez zbytečné změti vodičů.

* U některých monitorů je k upevnění desky VOP-01 zapotřebí ještě montážní deska VESAMP100.

Installation_MinimalFootprint.jpg

Napájení bez síťového zdroje

DuraVision DX0212-IP obsahuje rozbočovač PoE+ zajišťující napájení i bez síťového adaptéru a kabelu. Kabeláž je díky tomu přehlednější. Pro instalace bez PoE+ je k dispozici volitelný síťový zdroj.

Nízké zahřívání nevyžadující ventilátor

DuraVision DX0212-IP pracuje zcela bezhlučně, neboť díky nízkému zahřívání nepotřebuje ventilátor. To přispívá i ke dlouhodobé spolehlivosti. Provedení horní části krytu umožňuje efektivní chlazení zaručující přiměřené teploty i při dlouhodobém provozu.

Installation_FanlessSolution.jpg

Horní část odvádí teplo, čímž ochlazuje zařízení

Držáky (volitelné příslušenství)

Dekodér IP lze snadno uchytit pomocí jednoho ze dvou různých držáků:

VESAMP je montážní deska určená pro monitory EIZO se stojanem FlexStand (Quick Release). Obrazovku lze prostřednictvím této desky uchytit na držák VESA. Po vyjmutí monitoru ze stojanu se deska vloží do uvolněného místa a poskytne možnost uchycení k držáku VESA.

Držák VOP-01 se používá k upevnění DuraVision DX0212-IP na zadní stranu jakéhokoliv monitoru s úchyty VESA. Instalace přitom zabírá jen nepatrný prostor. Uchycení přímo k monitoru také přispívá k přehlednější kabeláži bez zbytečné změti vodičů (monitory se stojanem FlexStand (Quick Release) vyžadují k uchycení na držák VESA desku VESAMP100).

Volitelný napájecí zdroj DVAC-01 pro dekodér DuraVision DX0212-IP poskytuje napájení systémům, které nejsou kompatibilní s technologií PoE+.

Installation_Brackets-IPDecoderBox.jpg

1. VESAMP100, 2. VOP-01, 3. DVAC-01

Trvanlivost

A spolehlivost

Dvouletá záruka

EIZO poskytuje dvouletou záruku. Toto nám umožňuje pokročilý proces výroby, který je založen na jednoduchém a úspěšném principu: promyšlené a pokrokové technologie, k jejichž výrobě se používají výlučně materiály nejvyšší kvality.

Použití 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

DX0212-IP je konstruováno pro 24hodinové použití a vyznačuje se maximální spolehlivostí.

Warranty-reliability_24-7.jpg

Udržitelnost

Naše zodpovědnost

Sociálně zodpovědná výroba

Výroba modelu DX0212-IP probíhá sociálně zodpovědně. Nevyužívá se dětská ani nucená práce. Dodavatelé přispívající do dodavatelského řetězce procházejí pečlivým výběrem a zavazují se k sociálně zodpovědné výrobě. To se vztahuje především na takzvané konfliktní suroviny. Každoročně dobrovolně sepisujeme podrobnou zprávu o naší sociální zodpovědnosti.

Sustainability_Production.jpg

Přívětivý k životnímu prostředí a klimatu

Všechny monitory DX0212-IP vyrábíme v našich vlastních továrnách. Uplatňujeme systém environmentálního a energetického management dle ISO 14001 a ISO 50001. Opatření sahají od omezování odpadu, odpadních vod a emisí přes snižování surovinové a energetické náročnosti až po posilování environmentálního povědomí zaměstnanců. Zhodnocení těchto opatření je podstatnou součástí každoročně zveřejňované zprávy.

Sustainabilty_ISO14001.jpg

Dlouhá životnost a vytrvalost

DX0212-IP je navržen pro dlouhou životnost - obvykle výrazně přesahující záruční dobu. Náhradní díly jsou dostupné ještě mnoho let po skončení výroby. Celý životní cyklus bere ohledy na životní prostředí, neboť dlouhá životnost a opravitelnost šetří přírodní zdroje a klima. Při vývoji modelu DX0212-IP jsme dbali na nízké čerpání přírodních zdrojů, používání vysoce kvalitních součástí a materiálů a na pečlivou výrobu.

Sustainability_Sustainable-durable.jpg

Technické údaje

Obecné
Číslo produktu
DX0212-IP
Barva přístroje
černá
Oblast použití Videodohled, Průmysl
Produktová řada DuraVision
Oblasti použití IP dekodér monitoruje, Videodohled, Řídicí místnost
Dekódování IP
Dekódování videa H.265, H.264, MJPEG
Streaming protocols RTP (H.265, H.264, MJPEG, MPEG2-TS), UDP (MPEG2-TS)
Počet paralelních streamů 3840 x 2160 / 20 fps x 4 streams, max. 8192 bit/s
Propustnost monitoru [H.265/H.264] 1 x 3840x2160 / 30 fps; 4 x 3840x2160 / 20 fps; 9 x 1920x1080 / 25 fps; 16 x 1920x1080 / 20 fps; 32 x 1280x720 / 15 fps [MJEPEG] 640x480 / 30fps
Maximální rozlišení výstupního signálu 3840 x 2160 / 60 Hz
Rozložení fixace obrazu, vlastní, formát koridoru, 3x3, 4x4, 4x8, rotace, 1x1, 2x2
Podporované protokoly Axis VAPIX, Panasonic/i-PRO, RTSP, ONVIF Profile S
Podpora VMS Qognify, Milestone Systems, Siemens, Genetec (max. 16 streamů), Accellence Technologies, Mobotix
Podpora managementu SNMP v1, v2c
Filtr IP adres
Funkce a provoz
Webové rozhraní API pro konfiguraci a provoz
Ovládání PTZ s podporou předvoleb
Komunikační protokoly DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SNMP
Maskování soukromí a virtuální linie
Alert-to-Action
Odesílání příkazů do síťových zařízení
Volitelné funkce (vyžaduje se licence) Playback recorded video, LDAPS Protocol, zobrazení živého přenosu, SRT Protocol (H.265, H.264), Protokol LDAP, SRTP Protocol (H.265, H.264), Podpora VMS, Převzetí služeb VMS při selhání, IEEE 802.1X Protocol, Icon Arranger
24/7 provoz
Připojení
LAN/RJ-45
Vstupní konektory RJ-45 (IP-Video)
Signální výstupy 2x HDMI
Technické údaje USB USB 2
Konektory USB pro downstream 1x Typ A
Síťové rozhraní RJ-45
LAN standardy IEEE802.3ab (1000BASE-T)
Řídicí konektor USB-Protocol
Elektrické údaje
Maximální příkon [ve wattech] 25.5 ((via PoE+), 21,5 (via power adapter))
Správa napájení PoE+ / Power adapter; 42,5-57 V (48 V typ.)
Rozměry a hmotnost
Rozměry (šířka x výška x hloubka) [v mm] 165x44,2x130
Hmotnost [v kg] 0.77
Technický výkres (PDF) Technický výkres (PDF)
Rozteč otvorů VESA 100 x 100
Certifikace a normy
Certifikace CE, UKCA, CB, RCM, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE, BIS
Software a příslušenství
Součástí balení 1x krátký signálový kabel HDMI - HDMI, Příručka via download, Stručný návod
Záruka
Záruční doba 2 let
Typ záruky 24/7

Soubory ke stažení a podpora

Kolem vašeho produktu

Příručky a dokumenty

Manuál DX0212-IP

Produktový leták - DX0212-IP

PDF | 8 MB

Obrazy produktu DX0212-IP

ZIP | 13 MB

Řešení DuraVision pro dekódování IP

PDF | 991 KB

EIZO Security & Surveillance Visual Solutions

(Anglicky)

PDF | 9 MB

Software

Ovladač zařízení DX0212-IP

Test monitoru

Rychle a snadno otestujte vlastnosti a parametry svého monitoru pomocí softwaru značky EIZO vyvinutého právě pro tento účel.

Často kladené otázky

Má-li monitor trvale vypadat jako nový a chcete-li prodloužit jeho životnost, doporučujeme jeho pravidelné čištění. Rám a plochu LCD panelu čistěte dle následujícího postupu:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte ředidla, benzol, alkohol (etanol, metanol nebo izopropylalkohol), abrazivní prostředky nebo jiné silné roztoky, které by mohly poškodit povrch rámu nebo LCD panelu.

Rám
Odstraňte skvrny jemným hadříkem navlhčeným ve slabém čisticím prostředku. Nikdy nestříkejte vosk nebo čisticí prostředky přímo na rám. (Podrobné informace najdete v uživatelské příručce.)

LCD displej
Plochu obrazovky lze v případě potřeby očistit jemným hadříkem (např. bavlna nebo utěrka na brýle). Obtížně odstranitelné skvrny pomůže zpravidla překonat mírné navlhčení hadříku vodou, které zvýší čisticí účinek.

Automatická funkce EcoView se aktivuje krátkým stiskem tlačítka. Při silném osvětlení je jas obrazu zvýšen, při slabém osvětlení snížen. Díky maximálně stálému kontrastu je dosaženo vysoké ergonomie na pracovišti za současné úspory energie a menší zátěže pro životní prostředí.

Ne, ovladač není zapotřebí. Monitory jsou rozpoznány prostřednictvím signálového vstupu a poté nainstalovány jako standardní monitor nebo monitor Plug & Play.

Přímé doporučení není možno poskytnout. Výstupní signál by měl být digitální a měl by podporovat maximální rozlišení monitoru.

Systém kódování digitálního signálu jako ochrana proti kopírování digitálního obsahu, jako je video, hudba atp. Přenos digitálního obsahu je chráněn tak, že obsah je na straně vysílače zakódován, přenesen pomocí výstupu DVI a na straně přijímače opět dekódován. Digitální obsah není možné reprodukovat, není-li funkce HDCP podporována současně na straně vysílače i přijímače.

Senzor měří množství okolního světla a automaticky upravuje jas obrazovky tak, aby byl dosažen co nejstálejší kontrast. Při jasném osvětlení je jas obrazovky zesílen, při slabém osvětlení snížen. Manuální nastavení jasu je rovněž možné.

Obrazovky se skládají z milionů obrazových prvků o ploše menší než setina čtverečního milimetru. Tyto prvky mohou vykazovat závady, které se projeví trvalým svícením nebo zhasnutím. Jejich viditelnost závisí především na okolní ploše. Svíticí body jsou např. ve světlém okolí téměř neznatelné. Každá obrazovka LCD je z hlediska výskytu vadných pixelů jiná.
Abychom mohli jasně odpovědět na otázku, jaký počet vadných pixelů považuje společnost EIZO za nepřípustný, jsou obrazovky značky EIZO testovány dle uznávaných mezinárodních norem. V průměru ze všech přístrojů se těchto přípustných tolerancí ani zdaleka nedosahuje. LCD panely, které tyto požadavky nesplňují, EIZO na trh neuvádí.  V závislosti na modelu jsou monitory značky EIZO zárukou nulového výskytu vadných pixelů pro trvale svíticí subpixely (obrazové prvky dle ISO 9241-307). Doba trvání: šest měsíců od data prodeje.

EIZO disponuje v ČR a na Slovensku vlastním servisním střediskem.

Kontaktní osoba: Miroslav Švec
Meteor Centre Office Park "B"
Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8

vchod pro pěší z ulice Thámova 32
hned naproti výstupu z metra B - stanice Křižíkova

tel.: +420 222 319 711
mobil: +420 723 448 935
e-mail: miroslav.svec@eizo.com
Otevřeno - příjem a výdej zakázek  Po – Pá 9:00 – 17:00

Záruka & Opravy

Od data účinnosti českého zákona není dovoleno vyhazovat tato zařízení do odpadu. Je třeba je likvidovat ekologicky a recyklovat. To platí i pro staré přístroje značky EIZO.

Jako soukromý uživatel můžete svůj starý monitor odevzdat v místní sběrně. Odevzdání je bezplatné. Adresu nejbližší sběrny zjistíte u obecního úřadu.

Obchodníky prosíme, aby nás kontaktovali.

Zobrazuje se 10 z 25 často kladených otázek

Záruka

Společnost EIZO nabízí záruku až pět let, některé výrobky však mají jinou záruční dobu. Přesné záruční lhůty pro jednotlivé výrobky naleznete buď ve výše uvedených záručních podmínkách, v datovém listu nebo na mezinárodních webových stránkách společnosti EIZO. Dlouhé záruční lhůty jsou umožněny vysoce rozvinutým výrobním procesem založeným na jednoduchém principu úspěchu: sofistikované a inovativní technologii monitorů, vyráběných ze špičkových materiálů. Pětiletá záruka pro vás znamená vysokou míru jistoty investice a úsporu následných nákladů (total cost of ownership), které by bez záručního servisu vznikly například při údržbě a opravách.

  • Inovativní servisní koncept společnosti EIZO, který stanovuje standardy a odpovídá trendu prodlužování doby amortizace. Bezpečnost, která přesvědčí a na kterou se můžete spolehnout.
  • Prvotřídní materiál a pečlivé zpracování zajišťují mimořádnou životnost a umožňují tak dlouhé záruční doby.
  • Následné náklady, které by vznikly bez záručního servisu, např. na údržbu a opravy, jsou vyloučeny a vedou k optimalizaci transparentnosti nákladů (TCO - Total Cost of Ownership).
Podrobnosti o záručních službách EIZO