Tiráž

Webové stránky www.eizo.cz provozuje společnost EIZO Europe GmbH, Německo (úplnou adresu naleznete níže v části "Provozovatel webových stránek").

Informace na webových stránkách (domovská stránka) byly pečlivě zkontrolovány a vycházejí z aktuálně uvedeného stavu. Přesto nelze zaručit úplnost, správnost a aktuálnost informací.

Tyto webové stránky jsou provozovány jménem a na odpovědnost následující pobočky, dceřiné společnosti nebo přidružené společnosti:

EIZO Europe GmbH organizační složka
Meteor Centre Office Park "B"
Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8

Telefon: +420 222 319 714
Fax: +420 607 509 464

Jména oprávněných zástupců:
Minoru Kontani,Yoshitaka Jitsumori

Registrační údaje společnosti:
Obchodní rejstřík: : spisová značka A 74921 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 24224880

Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ24224880

 

Název a adresa webových stránek provozovatele
EIZO Europe GmbH
Belgrader Straße 2
41069 Mönchengladbach
Německo

Internet: www.eizo.de
Telefon: +49 (0) 2161-8210-0
E-Mail: info@eizo.de

Jména oprávněných zástupců:
Minoru Kontani, Yoshitaka Jitsumori

Zápis do rejstříku:
Rejstříkový soud: Mönchengladbach
Obchodní rejstřík: HRB 15030

Správu webových stránek zajišťuje Webteam společnosti EIZO Europe GmbH zastoupený Claudia Delto.

Ochrana osobních údajů a vyloučení zodpovědnost