Software pro zdravotníky

RadiCS (UX2-Kit)

Tento software značky EIZO zajišťuje kompletní řízení kvality – od kalibrace přes asset-management po testy poklesu a stálosti jasu.

Obrázek produktu RadiCS (UX2-Kit)

Software pro

řízení kvality monitorů

Software zahrnuje kalibraci, přejímku a testování stálosti v jednom programu. Software je snadno pochopitelný, jednoduše se používá a dokáže dokonce plně automatizovat zkoušky metrologické stálosti.

Při radiologickém použití

Optimální zajišťování kvality zobrazovacích systémů

Nástroj RadiCS pro zajištění kvality obstará veškeré úkony související s kvalitou zobrazení monitoru: od kalibrace přes kontrolu poklesu a stálosti jasu až po síťovou správu kvality ve spojení s nástrojem RadiNET Pro. RadiCS dovoluje s využitím měřicích senzorů moderních vyšetřovacích obrazovek RadiForce dokonce plně automatizovat kontroly stálosti zobrazení. Software je lehce srozumitelný, snadno se ovládá a není určen jen pro monitory RadiForce. EIZO poskytuje kompletní řešení zahrnující software a senzory pro efektivní a uživatelsky přívětivou správu kvality.

RadiNET_Pro_en.png

Jednoduché uživatelské rozhraní pro intuitivní obsluhu

Grafické prvky, symboly a texty svým uspořádáním přispívají ke snadnému pochopení funkcí. Uživatel si navíc může v přehledovém seznamu kdykoliv ověřit stav monitorů. Díky intuitivnímu postupu je provádění zkoušek a kalibrací monitorů opravdu jednoduché.

RadiCS_Screenshot_1_EN.jpg
RadiCS_Screenshot_2_EN.jpg

Přesná kalibrace

Pravidelné kalibrace monitoru jsou důležité pro zajištění trvale vysoké kvality zobrazení. Odchylky v reprodukci barevných odstínů vznikající i při normálním provozu jsou tímto způsobem spolehlivě odstraněny, a to v souladu s normami DICOM®, CIE a dalšími.

Přesná kalibrace

Kontrola poklesu a stálosti jasu

Instalace diagnostických monitorů vyžaduje kontrolu poklesu jasu. Nevyhnutelné je rovněž pravidelné ověřování stálosti zobrazení. Software RadiCS nabízí pro tyto účely jak vizuální zkoušky s testovacími obrazci dle norem DIN a AAPM, tak měření jasu, hodnot odstínů a homogenity dle norem DIN, AAPM, IEC a JIS. Části těla a metody rozlišované dle normy DIN 6868-157 z hlediska ověřování stálosti a poklesu jasu převádí RadiCS na tzv. oblasti použití, a umožňuje tak jasnou kategorizaci pro účely kontroly poklesu a stálosti jasu.

Acceptance_and_constancy_testing_new.jpg

Autokalibrace a autodiagnostika

RadiCS může provádět nejen autokalibraci, ale také autodiagnostiku. Ta se provádí na základě údajů z tovární kalibrace každého monitoru. V závislosti na monitoru RadiForce používá systém RadiCS ke kalibraci integrovaný snímač jasu nebo vestavěný snímač osvětlení (snímač podsvícení). Vlastní kalibrace se provádí rychle bez samostatného měřicího zařízení. Jakmile je zjištěn nestabilní nebo změněný jas, zobrazí se autodiagnostické chybové hlášení, že je třeba znovu zkalibrovat křivku tónové hodnoty. Autodiagnostiku lze nastavit tak, aby se prováděla automaticky v pravidelných intervalech podle plánu.

Monitor

Flexibilní časové plánování

Termíny provádění denních vizuálních kontrol, půlročních testů stálosti zobrazení či jiných úkonů pro zajištění kvalitní reprodukce obrazu lze přizpůsobit konkrétním požadavkům daného pracoviště. Kontrola může proběhnout například při zapnutí počítače nebo bezprostředně po spuštění určitého programu.

Flexibilní plánování

Virtuální plocha

Také ve zdravotnictví se stále častěji uplatňuje virtuální plocha, jež přináší efektivnější práci, nižší náklady a úsporu místa. S programem RadiNET Pro je možné spravovat uživatelské monitory ústředně z virtuální plochy.

virtual-desktop-infrastructure-077.png

Optimalizované sepisování nálezů

EIZO nabízí různé funkce Work-and-Flow pro efektivnější a pohodlnější práci. Patří sem například funkce Point-and-Focus. Ta umožňuje podstatné části snímku rychle označit a zvýraznit myší nebo klávesnicí. Úpravou jasu a odstínů šedi se okolní oblasti potlačí a tím se zvýrazní zajímavé části snímku.

Více informací o funkcích Work-and-Flow

Work-and-Flow_Overview-en.jpg

Bezproblémové soustředění

Při interpretaci snímků může sousední jasná obrazovka s údaji o pacientovi působit rušivě. Funkce automatické změny jasu automaticky sníží jas připojeného monitoru řady FlexScan EV, když se kurzor přesune mimo obrazovku. To usnadňuje soustředění na diagnostické snímky a také šetří energii.

Úspora elektřiny bez námahy

Pomocí funkce Monitor Power Switch lze všechny monitory zapnout nebo vypnout pouze jedním monitorem. Když odcházíte od stolu, je vypnutí všech monitorů rychlé a snadné. *
*Tato funkce je omezena na monitory EIZO připojené přes USB.

Save_Power_with_EASE_1500x1000.jpg

Dokumentace

Výsledky měření prováděných při kalibracích, zkouškách a testech se archivují pro každý monitor zvlášť a lze je kdykoliv zobrazit.

Asset Management

Do dokumentace je možné zadat a následně archivovat jednotlivé přístroje a označení modelů, jméno zdravotnického zařízení či oddělení, označení místa instalace a další informace ke každé obrazovce, počítači a každé grafické kartě.

Prodloužená životnost díky automatickému vypínání

Programem RadiCS lze u obrazovek EIZO RadiForce nastavovat samočinné vypínání podsvícení Backlight Saver. Vypínáním se prodlužuje životnost monitorů. Backlight Saver funguje podobně jako spořič obrazovky a vypíná podsvícení, když se obrazovka nepoužívá.

Široká kompatibilita

Mnohé funkce poskytované softwarem EIZO RadiCS se neomezují jen na monitory RadiForce. Lze s nimi pohodlně spravovat i monitory jiných výrobců.

Technické údaje

Funkce/provoz

 

Článek č.

UX2-KIT, RadiCS-Up-V5x

Uživatelské režimy

uživatel (bez hesla) nebo správce (účet chráněný heslem)

Funkce v uživatelském režimu

denní přezkoušení, dokumentace, volitelně testování stálosti a funkce Work-and-Flow

Funkce ve správcovském režimu

všechny uživatelské funkce, údržba kmenových údajů, konfigurace monitoru, editace podkladů pro zkoušky atd.

Funkce Work-and-Flow

Point-and-Focus, Switch-and-Go, Hide-and-Seek

Kompatibilní měřiče jasu

LX-Can, LX-Plus, CDmon, CA-210/CA310, MAVO-Spot 2 USB, RaySafe X2 Light, integrierte Sensoren

Jasové křivky

DICOM Part 14 GSDF, CIE, exponenciální (gama), logaritmicko-lineární, lineární, uživatelsky definované

Kompatibilní rozhraní

USB, RS232C, DDC

Jazyky

němčina, angličtina, francouzština, čínština, japonština

Rozsah dodávky

UX2-KIT obsahující RadiCS verze 5.x na DVD-ROM (RadiCS, uživatelská příručka) a senzor UX2, RadiCS-Up-V5x - upgrade softwaru pro uživatele RadiCS verze 3.x nebo 4.x.

Volitelné příslušenství

Přídavný kalibrační senzor UX2 pro lékařské monitory, RadiNET Pro

Kompatibilní operační systémy

 

Windows

Windows 11 / Windows 10 / Windows 7, 7 SP1 / Windows Server 2019, 2016 Standard / Windows Server 2012 R2 Standard

Mac

macOS Catalina (10.15) / macOS Mojave (10.14)

Zajištění kvality

 

Testovací metody

Manuální vstup, externí měřicí zařízení s datovým připojením, interní monitorovací senzory

Zkouška osvětlení místnosti

Manuální, průběžné a automatizované v rámci kontrol

Podporované normy pro zajištění kvality

DIN 6868-157, QS-RL "Pokyny pro zajištění kvality", DIN V 6868-57, ONR 195240-20:2017, PAS 1054, IPEM Report 91, EUREF "European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis Fourth Edition", AAPM On-Line Report No.03, ACR-AAPM-SIIM "Practice Guideline for Determinants of Image Quality in Digital Mammography", New York State Department of Health Bureau of Environmental Radiation Protection Guide for Radiation Safety / Quality Assurance Program Primary Diagnostic Monitors, NYC Quality Assurance Guidelines for Primary Diagnostic Monitors, JESRA X-0093*B-2017, Quality Control Manual for Digital Mammography (Japan)

Soubory ke stažení a podpora

Kolem vašeho produktu

Příručky a dokumenty

Produktový leták - RadiCS

PDF | 2 MB