Software

RadiCS

Tento software značky EIZO zajišťuje kompletní řízení kvality – od kalibrace přes asset-management po testy poklesu a stálosti jasu.

Obrázek produktu RadiCS

RadiCS

Sledování řízení kvality

Software RadiCS nabízí řadu testů a automatických nastavení k zajištění stálé a konzistentní reprodukce obrazu na všech monitorech RadiForce.

Při radiologickém použití

Optimální zajišťování kvality zobrazovacích systémů v radiologii

Nástroj RadiCS pro zajištění kvality obstará veškeré úkony související s kvalitou zobrazení monitoru: od kalibrace přes kontrolu poklesu a stálosti jasu až po síťovou správu kvality ve spojení s nástrojem RadiNET Pro. RadiCS dovoluje s využitím měřicích senzorů moderních vyšetřovacích obrazovek RadiForce dokonce plně automatizovat kontroly stálosti zobrazení. Software je lehce srozumitelný, snadno se ovládá a není určen jen pro monitory RadiForce. EIZO poskytuje kompletní řešení zahrnující software a senzory pro efektivní a uživatelsky přívětivou správu kvality.

Definujte režim spánku pro monitory a PS.

RadiCS nabízí tyto funkce:

  • Kontrolu poklesu jasu a stálosti zobrazení dle norem QS-RL, DIN, ÖNORM, PAS1054, AAPM a mnoha dalších
  • Kalibraci tónové charakteristiky DICOM®
  • Plně automatické měření stálosti zobrazení u monitorů se senzory jasu a intenzity osvětlení
  • Archivaci kalibračních a zkušebních protokolů
  • Sledování vnitřních snímačů pro ovládání jasu a tónových charakteristik
  • Kalendář s upomínkami pro opakovaná přezkoušení referenčních a testovacích obrazců

Jednoduché uživatelské rozhraní pro intuitivní obsluhu

Grafické prvky, symboly a texty svým uspořádáním přispívají ke snadnému pochopení funkcí. Uživatel si navíc může v přehledovém seznamu kdykoliv ověřit stav monitorů. Díky intuitivnímu postupu je provádění zkoušek a kalibrací monitorů opravdu jednoduché.

Rozhraní vlevo
Rozhraní vpravo

Přesná kalibrace

Pravidelné kalibrace monitoru jsou důležité pro zajištění trvale vysoké kvality zobrazení. Odchylky v reprodukci barevných odstínů vznikající i při normálním provozu jsou tímto způsobem spolehlivě odstraněny, a to v souladu s normami DICOM®, CIE a dalšími.

Přesná kalibrace

Kontrola poklesu a stálosti jasu

Instalace diagnostických monitorů vyžaduje kontrolu poklesu jasu. Nevyhnutelné je rovněž pravidelné ověřování stálosti zobrazení. Software RadiCS nabízí pro tyto účely jak vizuální zkoušky s testovacími obrazci dle norem DIN a AAPM, tak měření jasu, hodnot odstínů a homogenity dle norem DIN, AAPM, IEC a JIS. Části těla a metody rozlišované dle normy DIN 6868-157 z hlediska ověřování stálosti a poklesu jasu převádí RadiCS na tzv. oblasti použití, a umožňuje tak jasnou kategorizaci pro účely kontroly poklesu a stálosti jasu.

Autokalibrace a autodiagnostika

RadiCS nabízí nejen autokalibraci, ale také autodiagnostiku. Základem jsou údaje z tovární kalibrace každé jednotlivé obrazovky. Ke kalibraci využívá systém RadiCS v závislosti na konkrétním monitoru RadiForce buď zabudovaný čelní senzor, nebo vestavěný světelný senzor (senzor podsvícení). Autokalibrace je provedena rychle a bez přídavných měřicích přístrojů. Jakmile je zjištěn nestabilní nebo odlišný jas, autodiagnostika upozorní prostřednictvím chybového hlášení na nutnost provést novou kalibraci tónové křivky. Autodiagnostiku lze nastavit na samočinné spouštění v pravidelných odstupech dle stanoveného plánu.

Monitor

Flexibilní časové plánování

Termíny provádění denních vizuálních kontrol, půlročních testů stálosti zobrazení či jiných úkonů pro zajištění kvalitní reprodukce obrazu lze přizpůsobit konkrétním požadavkům daného pracoviště. Kontrola může proběhnout například při zapnutí počítače nebo bezprostředně po spuštění určitého programu.

Flexibilní plánování

Optimalizované sepisování nálezů

EIZO nabízí různé funkce Work-and-Flow pro efektivnější a pohodlnější práci. Patří sem například funkce Point-and-Focus. Ta umožňuje podstatné části snímku rychle označit a zvýraznit myší nebo klávesnicí. Úpravou jasu a odstínů šedi se okolní oblasti potlačí a tím se zvýrazní zajímavé části snímku.

Více informací o funkcích Work-and-Flow

Funkce práce a toku

Dokumentace

Výsledky měření prováděných při kalibracích, zkouškách a testech se archivují pro každý monitor zvlášť a lze je kdykoliv zobrazit.

Asset Management

Do dokumentace je možné zadat a následně archivovat jednotlivé přístroje a označení modelů, jméno zdravotnického zařízení či oddělení, označení místa instalace a další informace ke každé obrazovce, počítači a každé grafické kartě.

Prodloužená životnost díky automatickému vypínání

Programem RadiCS lze u obrazovek EIZO RadiForce nastavovat samočinné vypínání podsvícení Backlight Saver. Vypínáním se prodlužuje životnost monitorů. Backlight Saver funguje podobně jako spořič obrazovky a vypíná podsvícení, když se obrazovka nepoužívá.

Široká kompatibilita

Mnohé funkce poskytované softwarem EIZO RadiCS se neomezují jen na monitory RadiForce. Lze s nimi pohodlně spravovat i monitory jiných výrobců.

Ideální doplněk

RadiCS

Technické údaje

Technické údaje RadiCS

 

Uživatelské režimy

uživatel (bez hesla) nebo správce (účet chráněný heslem)

Funkce v uživatelském režimu

denní přezkoušení, dokumentace, volitelně testování stálosti a funkce Work-and-Flow

Funkce ve správcovském režimu

všechny uživatelské funkce, údržba kmenových údajů, konfigurace monitoru, editace podkladů pro zkoušky atd.

Funkce Work-and-Flow

Point-and-Focus, Switch-and-Go, Hide-and-Seek

Kompatibilní měřiče jasu

LX-Can, LX-Plus, CDmon, CA-210/CA310, MAVO-Spot 2 USB, RaySafe X2 Light, vestavěné senzory

Testovací metody

ruční zadání, vnější měřicí přístroje s datovým propojením, vnitřní senzory monitoru

Ověřování okolního osvětlení

ruční, průběžné a automatické v rámci testů

Splněné kvalitativní normy

DIN 6868-157

 

QS-RL „Směrnice pro zajištění kvality“

 

DIN V 6868-57

 

ONR 195240-20: 2017

 

PAS 1054

 

IPEM Report 91

 

EUREF „European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis Fourth Edition“

 

AAPM On-Line Report No.03

 

ACR-AAPM-SIIM „Practice Guideline for Determinants of Image Quality in Digital Mammography“

 

New York State Department of Health Bureau of Environmental Radiation Protection Guide for Radiation Safety / Quality Assurance Program Primary Diagnostic Monitors

 

NYC Quality Assurance Guidelines for Primary Diagnostic Monitors

 

JESRA X-0093*B-2017

 

Quality Control Manual for Digital Mammography (Japan)

Jasové křivky

DICOM Part 14 GSDF, CIE, exponenciální (gama), logaritmicko-lineární, lineární, uživatelsky definované

Kompatibilní operační systémy

Windows 11

 

Windows 10

 

Windows 8.1

 

Windows 7 / 7 SP1

 

Windows Server 2019 Standard

 

Windows Server 2016 Standard

 

Windows Server 2012 R2 Standard

 

macOS Catalina (10.15)

 

macOS Mojave (10.14)

Kompatibilní rozhraní

USB, RS232C, DDC

Jazyky

němčina, angličtina, francouzština, čínština, japonština

Rozsah dodávky

DVD-ROM RadiCS (RadiCS, uživatelská příručka), senzor UX2

Soubory ke stažení a podpora

Kolem vašeho produktu

Příručky a dokumenty

Produktový leták - RadiCS

PDF | 816 KB

RadiCS 5 informační leták

(Anglicky)

PDF | 1 MB

Záruka

Společnost EIZO nabízí záruku až pět let, některé výrobky však mají jinou záruční dobu. Přesné záruční lhůty pro jednotlivé výrobky naleznete buď ve výše uvedených záručních podmínkách, v datovém listu nebo na mezinárodních webových stránkách společnosti EIZO. Dlouhé záruční lhůty jsou umožněny vysoce rozvinutým výrobním procesem založeným na jednoduchém principu úspěchu: sofistikované a inovativní technologii monitorů, vyráběných ze špičkových materiálů. Pětiletá záruka pro vás znamená vysokou míru jistoty investice a úsporu následných nákladů (total cost of ownership), které by bez záručního servisu vznikly například při údržbě a opravách.

  • Inovativní servisní koncept společnosti EIZO, který stanovuje standardy a odpovídá trendu prodlužování doby amortizace. Bezpečnost, která přesvědčí a na kterou se můžete spolehnout.
  • Prvotřídní materiál a pečlivé zpracování zajišťují mimořádnou životnost a umožňují tak dlouhé záruční doby.
  • Následné náklady, které by vznikly bez záručního servisu, např. na údržbu a opravy, jsou vyloučeny a vedou k optimalizaci transparentnosti nákladů (TCO - Total Cost of Ownership).
Podrobnosti o záručních službách EIZO