Software pro zdravotníky

RadiNET Pro

Software značky EIZO pro síťové řízení kvality ve velkých zařízeních se vzdálenou správou monitorů.

Obrázek produktu RadiNET Pro

RadiNET Pro

Centrální správa a efektivní řízení kvality

Die Software RadiNET Pro von EIZO ermöglicht eine zentrale Verwaltung und damit ein effizientes Qualitätsmanagement aller im Netzwerk verbundenen Monitore eines Krankenhauses. In Krankenhäusern ist die Aufrechterhaltung der Qualitätskontrolle von einer großen Anzahl von Monitoren komplex und extrem zeitaufwendig. EIZO bietet eine zentralisierte Verwaltung der an das Krankenhausnetzwerk angeschlossenen Client-Monitore, wodurch die Überwachung der Qualitätssicherungsprozesse effizienter wird.

RadiNET_Pro_en.png

Efektivní správa s komplexním řídicím panelem

Funkce Dashboard umožňuje na první pohled zkontrolovat provozní stav všech monitorů RadiForce v zařízení a spravovat zařízení. Data jsou prezentována v komplexním grafickém formátu, takže správci mohou rychle vyhodnotit informace a efektivně spravovat monitory RadiForce.

Dashboard

Centralizovaná správa monitorů

RadiNET Pro umožňuje ústřední vzdálenou správu všech monitorů na uživatelských počítačích s nainstalovaným softwarem RadiCS, a to prostřednictvím nemocniční počítačové sítě. Jelikož se jedná o webovou aplikaci, mohou správci provádět úkony pro zajištění kvality skrze webový prohlížeč snadno a odkudkoliv ze zdravotnického zařízení.

Časově úsporná vzdálená kalibrace

Úkony pro zajištění kvality jako testy nebo kalibrace pomocí vestavěného čelního senzoru (IFS) lze provádět na dálku. Tím se významně snižuje časové a pracovní vytížení uživatelů a správců zodpovědných za zajišťování kvality.

Vzdálená kalibrace

Virtuální plocha

Také ve zdravotnictví se stále častěji uplatňuje virtuální plocha, jež přináší efektivnější práci, nižší náklady a úsporu místa. S programem RadiNET Pro je možné spravovat uživatelské monitory ústředně z virtuální plochy.

Virtuální desktopová infrastruktura

Jednotná evidence

V programu RadiNET Pro lze zobrazovat označení modelu, dobu provozu a další evidenční údaje o monitorech RadiForce a FlexScan EV používaných k zobrazování pacientských záznamů. Lze získat rovněž informace o připojeném počítači a grafické kartě, zdravotnickém zařízení a místě instalace. Efektivnějšího využití techniky lze docílit například vystřídáním monitorů s vysokým počtem provozních hodin s monitory vykazujícími nízký počet provozních hodin.

Prostřednictvím intuitivního obrazovkového asistenta je navíc možné sestavit správcovská pravidla pro optimalizaci využití monitorů v různých skupinách a na různých pracovištích.

Unified-Asset-Management_neu.jpg

Skupinová dálková nastavení

Kromě plánování kalibrací a testů poklesu jasu a stálosti zobrazení lze stanovit chování spořiče podsvícení a vypínače monitoru podle podmínek na daném oddělení, a to hromadně a v jediném kroku prostřednictvím skupinového pravidla platného pro více obrazovek. Toto skupinové pravidlo lze za pomoci intuitivního obrazovkového asistenta přiřadit monitorům v určitých technických sestavách nebo na určitém oddělení.

Skupinové politiky

Bezpečná správa skupin

Pro účinné uplatňování skupinových pravidel není podstatné jen jejich správné nastavení, ale také jejich důsledné uplatňování. Při instalaci nových uživatelských monitorů není třeba ručně uplatňovat pravidlo u každého nového monitoru zvlášť, neboť software RadiNET Pro zajistí uplatnění stávajícího skupinového pravidla na nových monitorech samočinně. Tím je automaticky zajištěn provoz monitorů v souladu s dříve stanoveným pravidlem.

Správa 8000 obrazovek

Kompletní systém RadiNET Pro je schopen spravovat celou síť lékařského zařízení zahrnující až 8000 obrazovek a 1000 pracovních stanic, od diagnostických monitorů až po monitory KIS/RIS.

Výstražná hlášení

Jakmile obrazová kvalita některého monitoru vyžaduje přezkoušení, je na určenou e-mailovou adresu zasláno automatické upozornění.

Informační sestavy

Systém může na přání vytvořit souhrn detailních informací o každé obrazovce. Jsou zde uvedeny údaje o datu uvedení do provozu, výsledcích měření při kalibracích a také hodnoty ze zkoušek poklesu a stálosti jasu. Pro založení do dokumentace stačí pouze vytisknout. V jednom kroku lze připravit a vytisknout dokumentaci i pro více obrazovek najednou.

Další vlastnosti

  • Plánování pořízení nových monitorů
  • Vzdálené aktualizace softwaru RadiCS
  • Export souborů CSV

Ideální doplněk

RadiCS_5_website.jpg

Technické údaje

POŽADAVKY NA SPRÁVCOVSKÝ POČÍTAČ

 

KOMPATIBILNÍ WEBOVÝ PROHLÍŽEČ

Microsoft Edge 79 nebo novější / Google Chrome™

MIN. ROZLIŠENÍ

1024x768

POŽADAVKY NA SERVER

 

OPERAČNÍ SYSTÉM

Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2016 Standard, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 11 Pro / Enterprise, Windows 10 Pro / Enterprise (64-bit)

DATABÁZE

SQL Server 2022 Standard / Express Edition, SQL Server 2019 Standard/Express Edition, SQL Server 2016 Standard / Express Edition SP2

PEVNÝ DISK

min. 150 GB

OPERAČNÍ PAMĚŤ

min. 8 GB

Obecné informace/funkce

 

Max. Počet spravovaných počítačů

1000 Počítače

MAX. POČET SPRAVOVANÝCH MONITORŮ

8000 monitorů

JAZYKY

němčina, angličtina, francouzština, japonština, čínština