Správa barev a kalibrace

Vše o kalibraci monitorů

Metody kalibrace monitorů, tipy od profesionálů a pohled do zákulisí správy barev.

Monitor_Kalibrierung_-_00_Stage_V1.jpg

Přesné měření jako základ kalibrace

Přesné tónové křivky a jak na ně. Takto to dělají profesionálové:

Jednotlivé obrazovky LCD se vzájemně odlišují úrovní jasu pro daný vstupní signál. Neodpovídají požadované gama funkci. Většinou mají tónové křivky tvar písmene S. Dále platí, že křivky pro červenou, zelenou a modrou barvu mají odlišný tvar. Použijete-li jako testovací obraz šedý klín, uvidíte barevná místa a nerovnoměrný průběh.

Díky seřízení výrobcem a 16bitové tabulce LUT u monitorů ColorEdge nenajdete skokové ani plošné deformace stupňů světlosti. Šedá škála je rovnoměrná, vykazuje konstantní úroveň bílé a neobsahuje zabarvení.

Monitor_Kalibrierung_-_01.jpg

Jiné monitory (vlevo) verzus monitory Eizo ColorEdge (vpravo) – 1) deformace stupně světlosti, 2) deformace odstínu

Přesný a plynulý nárůst úrovní šedi při věrném zobrazení s použitím 16bitové tabulky LUT. Skutečná křivka gama (modrá) se přesně překrývá s ideálním průběhem (červená).

Monitor_Kalibrierung_-_02.jpg

Běžná 8bitová tabulka LUT, ideální křivka gama (červená) a nekorigovaná křivka (modrá)

Monitor_Kalibrierung_-_03.jpg

Skutečná a ideální křivka gama se u 16bitové tabulky LUT přesně shodují

Vysoce kvalitní měřicí přístroje pro přesnou korekci

Přesnou korekci lze stanovit a provést pouze pomocí speciálních a bohužel velmi drahých měřicích přístrojů. Běžně dostupné kolorimetry a spektrofotometry neposkytují dostatečnost přesnost. To platí zejména pro hloubky a tmavší střední odstíny. Projevuje se zde rovněž obtížný problém testovacích nástrojů a testů pro kalibraci a měření pomocí kolorimetrů a spektrofotometrů. Korekce odstínů a testy trpí stejnou chybou měření, a proto bývá naměřená barevná věrnost obrazovky pouze zdánlivá.

Diagramy porovnávají barevné odchylky kolorimetru (DTP94) a analyzátoru Minolta Color Analyser CA210.

Monitor_Kalibrierung_-_04_-_CZ_-_X_Abweichung.jpg
Monitor_Kalibrierung_-_05_-_CZ_-_Y_Abweichung.jpg

Z uvedených důvodů používá EIZO jinou metodu stanovení korekce tónových křivek u LCD monitorů, než je prosté použití kolorimetrů a spektrofotometrů. Kvůli vysokým nákladům je použití analyzátoru barev konečným uživatelem nerealizovatelné. Proto EIZO stanovuje tónové křivky LCD monitorů pro každý jednotlivý monitor ColorEdge již v rámci výroby. Každá ze základních barev je přesně nastavena v 255 kompenzačních bodech. Tím je dosaženo konzistentní barevné teploty v celé šedé škále – od černé až po bílou. Účinek: Barevné podání u různých monitorů EIZO ColorEdge je naprosto stejné, přesné a spolehlivé.

Při následné kalibraci prováděné uživatelem v místě použití dochází k nastavení požadovaného bílého bodu a křivky gama kombinací měření a výpočtů na šedé škále. Bezpečným základem je precizní tovární kalibrace.

Monitor_Kalibrierung_-_06.jpg

Díky použití analyzátoru barev je reprodukce barev u různých monitorů EIZO ColorEdge naprosto shodná, přesná a spolehlivá.

Kalibrace, kouzlo správné metody

Přesné tónové křivky a jak na ně. Takto to dělají profesionálové.

Jednotlivé obrazovky LCD se vzájemně odlišují stupněm jasu pro daný vstupní signál. To ovlivňuje i bílý bod. Kalibrace má tento problém odstranit.

 

Softwarová kalibrace

Používají se tři různé metody kalibrace. Nejjednodušší je softwarová kalibrace, např. Apple ColorSync, Adobe Gamma Loader nebo Logo Loader. Tato metoda řídí reprodukci barev v rámci tabulky LUT grafické karty, která má zpravidla šířku pouze 8 bitů. Často způsobuje skokové a plošné deformace stupňů světlosti a zde se jí dále nebudeme věnovat.

 

Hardwarová kalibrace

Vhodnější je hardwarová kalibrace. V jejím rámci se používá tabulka LUT monitoru, která má větší barevnou paletu pro generování barev a odstínů. Rozlišujeme dva typy.  Jednodušší typ je založen výlučně na použití běžně dostupných kolorimetrů a spektrofotometrů. Protože přesnost měření u tmavších odstínů není příliš vysoká, provádí se mírné zvýšení hodnoty černé. Korektury se většinou definují prostřednictvím výrobcem dodávaného softwaru v tabulce LUT monitoru.

 

Hardwarová kalibrace EIZO

EIZO používá hardwarovou kalibraci vyvinutou speciálně pro monitory ColorEdge. Tato kalibrace zahrnuje dvě tabulky LUT, což skýtá rozhodující výhodu. V jedné tabulce LUT jsou uložena individuální nastavení bílého bodu a gama. Druhá tabulka LUT obsahuje tovární kalibraci. EIZO v zásadě upřednostňuje čistou tovární kalibraci. Tónová křivka sice nemůže být zcela přesná, ale díky kalibraci kolísá pouze bílý bod.

 

EIZO Extra

Nástroj ColorNavigator však umožňuje uživatelskou kalibraci „Grey Balance“. V jejím rámci je přibrán určitý počet kontrolních bodů šedého klínu do řízení LUT a do profilu. Zde nabízí EIZO ještě další metodu, totiž kombinaci tovární kalibrace s uživatelskou kalibrací „Grey Balance“. Nicméně i zde musí být hodnota černé mírně zvýšena.

 

Výsledek

Následující diagram zobrazuje tónové křivky různých obrazovek. Měření bylo provedeno přístrojem Minolta CS1000. Obrazovky výrobců A a B vykazují vlnité čáry a nepřesnosti nejhlubších tónů. To znamená, že zde byla provedena pouze jednoduchá hardwarová kalibrace.

Stupně světlosti EIZO jsou naopak plynulé a obecně bližší požadovaným hodnotám jasu.

Správa barev za oponou

Přesné tónové křivky a jak na ně. Takto to dělají profesionálové.

U jednotlivých LCD panelů se vzájemně odlišují poměry mezi jasem a mísením (sčítáním) červené, zelené a modré barvy pro daný obrazový signál. To je možné určit a upravovat pouze s pomocí speciálních měřicích přístrojů. Při výrobě proto EIZO nastavuje barvy a tónovou křivku každého monitoru ColorEdge ve 343 opěrných bodech a pro každou základní barevnou složku. Tím je v celém rozsahu šedi dosažena stálá barevná teplota. Barevné odchylky dosahují v průměrné hodnoty pouze 0,34 Δe. Účinek: Barevné podání u různých obrazovek ColorEdge je naprosto shodné, přesné a spolehlivé.
Díky své 16bitové tabulce LUT reprodukují obrazovky ColorEdge obrazové signály s rozlišením 1 : 65 000. Také u tmavých barevných tónů zůstanou zachovány všechny barevné odstíny a jemná kresba. Tato spolehlivá reprodukce omezuje počet korektur, a snižuje tak časové nároky. Pro obzvláště přesnou kalibraci barev vytvořila společnost EIZO pro většinu svých zařízení trojrozměrnou tabulku LUT (3D Look-Up-Table). Ta zaručuje přesné sčítání základních barev pro libovolný barevný odstín.

Obvod instalovaný v LCD monitorech ColorEdge (ASIC) pro výpočet barev a kalibraci obsahuje dvě korekturní tabulky (LUT). 16bitová tabulka LUT obsahuje požadované cílové vlastnosti, tj. bílý bod a gama, pro kalibraci prováděnou uživatelem. Další („zadní“) tabulka LUT obsahuje kompenzaci nežádoucích vlastností stupňů světlosti monitoru LCD. Obrázek ukazuje funkci tří podstatných procesů a průběh signálu – správu barev přímo v monitoru.

Monitor_Kalibrierung_-_08_-_CZ_-_LUT.jpg

Schéma vyobrazuje funkci tří podstatných procesů a průběh signálu – správu barev přímo v monitoru

V přední tabulce LUT se přenáší požadovaný bílý bod prostřednictvím kombinace měření a výpočtů na šedou škálu. Cílové vlastnosti g (např. 1,8) se určují výpočtem. Čím větší je přesnost výpočtu – EIZO používá 16bitovou tabulku LUT – tím přesnější a plynulejší jsou získané vlastnosti g.

Konverze barevného prostoru: Pokud samotné nastavení cílových vlastností g nevede ke správné teplotě barev, vypočte se i teplota barev. Dále platí: čím přesnější je výpočet, tím více se dosažená teplota barev přibližuje cílové hodnotě.

V zadní tabulce LUT se provádí kompenzace vlastností jednotlivých obrazovek LCD. Tento krok odstraňuje nežádoucí vlastnosti tónové křivky monitoru LCD (tónové křivky ve tvaru písmene „S“) a zajišťuje dosažení plynulých vlastností g.

Zkušenosti s kalibrací EIZO

frame_by_frame_-_Header.jpg

frame by frame

Italská filmová postprodukční společnost používá 75 monitorů ColorEdge, včetně dvou monitorů PROMINENCE CG3146.

Přečtěte si více
Radomir_Jakubowski_-_Header.jpg

Radomir Jakubowski

Fotograf Radomir Jakubowski upravuje fotografie přírody na monitoru ColorEdge CG2700X od společnosti EIZO, aby zajistil správné barvy, ostrost a jas snímku.

Přečtěte si více
Lilli_Nass_01.jpeg

Lilli Nass

Se sérií fotografií "cursare" se Lilli Nass zúčastnila soutěže BFF New Young Talent Award a získala první místo. Jako hlavní cenu v soutěži si Nassová mohla užít monitor ColorEdge CG2700X.

Přečtěte si více
Diana-Mehner_Teaser.jpg

Diana Mehner

Profesionální fotografka psů Diana Mehnerová v rozhovoru poskytuje tipy pro neobvyklé snímky čtyřnohých přátel a vysvětluje, jak důležité je pro ni pracovat s věrnými barvami na monitoru ColorEdge CG2700S od společnosti EIZO.

Přečtěte si více

Máte ještě otázky?

My a naši autorizovaní partneři vám rádi pomůžeme s výběrem správného modelu pro použití ve vašem prostředí. Obraťte se na nás.

Kontaktujte
H07_Kontakt.jpg