Oceňovaná a mimořádně přesná

Technologie integrovaných senzorů od společnosti EIZO

EIZO_ColorEdge_Fotografin_Sideshot_DSF1609_V1_sRGB_3000x2000.jpg

Od monitoru ColorEdge neočekáváte nic jiného než absolutní přesnost a spolehlivost. A to samozřejmě po celou dobu životnosti. Aby bylo zajištěno, že tento požadavek bude dlouhodobě splněn s co nejmenším úsilím, jsou monitory řady ColorEdge CG vybaveny integrovaným senzorem pro pravidelnou automatickou rekalibraci.

Maximální přesnost s minimálním úsilím

Bez ohledu na to, jak dokonale byl monitor zkalibrován ve výrobě, je třeba jej v pravidelných intervalech rekalibrovat. To je třeba provést jednak kvůli korekci nevyhnutelných procesů stárnutí panelu a jednak kvůli kalibraci jednotlivých nastavených cílových parametrů vhodných pro danou aplikaci a světelné podmínky na pracovišti.

Sensortechnologie_M01_calibration_cycle_CZ.jpg

K tomuto účelu se obvykle používá externí kalibrační senzor. Tento proces vždy vyžaduje zvláštní úsilí. Uživatel musí pamatovat na rekalibraci a věnovat jí určitý čas při přerušení své aktuální práce pro provedení kalibrace. Díky vestavěnému kalibračnímu senzoru lze tento proces automatizovat a přesunout na dobu, kdy se monitor nepoužívá.

U monitorů řady CG ColorEdge tak můžete zařídit, aby se monitor pravidelně překalibroval (např. v noci), když jej nepoužíváte. To znamená, že máte vždy jistotu, že pracujete s trvale přesným monitorem.

Výhody monitorů řady CG s vestavěnými kalibračními senzory jsou ještě větší ve firmách s mnoha monitory: V kombinaci s nástrojem ColorNavigator a cloudovým řešením ColorNavigator Network nabízí společnost EIZO kompletní řešení správy barev, které umožňuje realizovat kompletní zajištění kvality včetně pravidelné rekalibrace, nastavení kalibračních cílů a řízení mnoha funkcí monitoru centrálně i na různých místech.

ColorEdge_CG2700X_cn7_en_grau.png

Automatická rekalibrace pro maximální pohodlí

I když je monitor ColorEdge dodán dokonale nastavený a zkalibrovaný, je nutná jeho pravidelná rekalibrace. Vestavěný kalibrační senzor lze použít k automatické rekalibraci. Jako uživatel můžete tento nezbytný postup naplánovat na dobu, kdy se monitor nepoužívá. Pomocí nabídky monitoru nebo nástroje ColorNavigator lze určit, kdy se má monitor sám zkalibrovat. To lze provádět buď v pevně stanovených intervalech, nebo v závislosti na době používání. Tato kalibrace samozřejmě nepřerušuje práci uživatele, ale provede se až při dalším uspání monitoru.

Vysoce citlivý integrovaný kalibrační senzor

Vestavěný snímač je nenápadně integrován do okraje monitoru a je chráněn proti prachu. Díky technologii DUE je zaručeno homogenní zobrazení obrazu, což znamená, že nezáleží na tom, kde je na monitoru umístěn měřicí senzor. Každý vestavěný senzor je kalibrován a přesně nastaven ve výrobním závodě pomocí vysoce přesného referenčního spektrofotometru. Vysoce přesná mechanika zajišťuje, že mezi měřicím senzorem a panelem monitoru je po celou dobu životnosti monitoru jen velmi malá vzdálenost, takže okolní světlo neovlivňuje měření.

CG279X_calibration_animation_1_3000x2000.gif

Každý monitor EIZO ColorEdge je z výroby přesně kalibrován a nastaven na správné hodnoty. K tomuto účelu se používá vysoce citlivý profesionální spektrofotometr. Mimo jiné se měří a dokonale upravují hodnoty gama pro základní barvy červenou, zelenou a modrou v úrovních jasu 0 až 255. Díky tomu je vždy vybrána dokonalá kombinace z miliard možností, které nabízí 16- nebo 24bitová tabulka LUT (Look-Up-Table) monitoru, aby bylo vždy dosaženo dokonalých barevných přechodů. Monitor je tedy dodáván dokonale zkalibrovaný z výroby. To je také důvod, proč je rekalibrace EIZO tak rychlá. Protože při rekalibraci je třeba sledovat pouze proces stárnutí panelu, stačí zkontrolovat určité opěrné body a v případě potřeby zohlednit jejich změny. Časově náročné měření nesčetných barevných políček je tedy zbytečné.

Monitory LCD se často vyznačují nerovnoměrným rozložením jasu a nestejnou čistotou barev po celé ploše monitoru. Tyto jednotlivé nepřesnosti je třeba z grafického monitoru odstranit. Za tímto účelem společnost EIZO měří každý jednotlivý panel ve výrobním závodě v mnoha měřicích bodech a koriguje případné odchylky barev a jasu pomocí patentované technologie DUE (Digital Unifomity Equalizer). Teprve tento složitý postup umožňuje vůbec použít integrovaný snímač. Protože pouze v případě, že hodnoty barev a jasu na okraji přesně odpovídají hodnotám na zbytku plochy displeje, má měření na okraji smysl i pro celý monitor.

Korelace s externími senzory

Mnoho postprodukčních, VFX a televizních studií určuje konkrétní spektrofotometr jako hlavní senzor pro interní správu barev. Abyste se nemuseli obejít bez výhod integrovaného snímače, je možné vestavěný snímač korelovat s externím hlavním snímačem. Vestavěný snímač tak přebírá měřicí charakteristiky hlavního snímače a zachovává si tak jeho specifické vlastnosti. Tím je zaručen konzistentní pracovní postup s monitory bez vestavěného snímače.

Sensortechnologie_M02_correlation_01.jpg
Sensortechnologie_M02_correlation_02.jpg

Integrovaný snímač i s referenčním monitorem HDR CG3146

Obsah HDR je ve filmovém průmyslu stále populárnější. Extrémní kontrasty až 1 000 000:1 a hodnoty jasu až 1 000 cd/m² představují velkou výzvu nejen pro technologii panelu, ale také pro technologii měřicích senzorů. Přesto se společnosti EIZO podařilo vyvinout integrovaný kalibrační senzor pro monitor ColorEdge PROMINENCE CG3146, který splňuje požadavky aplikací HDR.

Sensortechnologie_ColorEdge_PROMINENCE_CG3146_2_3000x2000.jpg
ColorEdge PROMINENCE CG3146

Centrální kontrola kvality a nastavení cílových parametrů

Zatímco vestavěný kalibrační snímač již znamená pro jednotlivé uživatele velké zvýšení komfortu a odpovídající úsporu času, při rozsáhlém použití se tato úspora času ještě znásobí. Ve velkých studiích, agenturách nebo vydavatelstvích často pracují lidé na společných projektech napříč lokalitami nebo dokonce zeměmi. Tím se rychle spojí mnoho pracovních stanic, na kterých musí stejné soubory přirozeně vypadat stejně. Aby toho bylo dosaženo, musí být všechny monitory nastaveny na stejné kalibrační cíle a pravidelně rekalibrovány. Prostor pro chyby je velký a nároky na kalibraci a údržbu obrovské. Aby se eliminovaly četné zdroje chyb a výrazně se snížila náročnost údržby, nabízí společnost EIZO výkonné řešení pro celkovou správu barev: kombinace monitorů s vestavěným kalibračním senzorem, kalibračního softwaru ColorNavigator a cloudového řešení ColorNavigator Network umožňuje centrálně sledovat, spravovat a udržovat konzistentní pracovní postup se správou barev, a to i napříč kontinenty.

Pomocí aplikace ColorNavigator Network může jediný správce zajistit centralizovanou kontrolu kvality všech monitorů ColorEdge CG s vestavěným kalibračním senzorem v síti. Správce může nastavit barevné režimy, naplánovat automatickou rekalibraci, povolit zámky kláves, zaregistrovat nebo upravit nastavení správy aktiv a importovat a exportovat nastavení monitoru pro každý monitor. U velkých projektů s více výrobními kroky, jako jsou hry nebo celovečerní filmy, je tak zajištěno, že všichni zúčastnění používají správné barevné standardy, a správci mohou dokonce přiřadit vlastní nastavení pro konkrétní projekty nebo úlohy. Díky vestavěnému senzoru není nutné, aby každý monitor navštěvoval a znovu kalibroval pracovník. To se provádí automaticky. Společnost EIZO navíc hostuje server pro výměnu dat v zabezpečeném cloudu, takže uživateli nevznikají žádné další investice ani průběžné náklady na zajištění serveru.

Cena SCI-Tech

Akademie filmového umění a věd udělila společnosti EIZO vědeckou a technickou cenu za vývoj monitorů řady CG ColorEdge se zabudovanými kalibračními senzory. Citace poroty: "Automaticky kalibrující se monitory od společnosti EIZO zvyšují důvěru umělců v přesnost reprodukce obrazu v rámci celé společnosti a omezují narušení tvůrčího procesu a výrobních postupů. Staly se nepostradatelnými pro mnoho velkých filmových animačních a efektových studií."

Sensortechnologie_Academy_Award_2.jpg
Group photo of award recipients at the 95th Sci-Tech Awards.

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences invited 2021 award recipients to join the 95th Sci-Tech Awards ceremony which took place on February 24, 2023. Masato Nakashima (Senior Product Manager EIZO Corporation) attended representing all of EIZO's award recipients. Photo courtesy of AMPAS.

Reference

frame_by_frame_-_Header.jpg

Mimořádně spolehlivé nástroje

Italská filmová postprodukční společnost používá 75 monitorů ColorEdge, včetně dvou monitorů PROMINENCE CG3146.

Zjistěte více
Radomir_Jakubowski_-_Header.jpg

Umělecké fotografie na monitoru

Fotograf Radomir Jakubowski upravuje fotografie přírody na monitoru ColorEdge CG2700X od společnosti EIZO, aby zajistil správné barvy, ostrost a jas snímku.

Zjistěte více
Pascal-Vandecasteele-stage.jpg

Nejen fotografie architektury

ColorEdge CG319X je spolehlivým společníkem fotografa architektury a portrétů Pascala Vandecasteeleho. Na vynikající reprodukci barev tohoto monitoru se může spolehnout i při fotografování produktů.

Zjistěte více
Portrait.jpg

Nefalšovaný pohled do nitra Země

Ulla Lohmann v osmnácti letech zvítězila v soutěži „Mladý badatel“ a za vyhrané peníze podnikla cestu kolem světa. I dnes, ve svých více než čtyřiceti letech, je stále světoběžnicí.

Zjistěte více

Máte nějaké otázky?

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného monitoru přímo pro vaši práci.

Spojte se s námi
H07_Kontakt.jpg