Software pro kreativní profesionály

ColorNavigator Network

ColorNavigator Network umožňuje centrální řízení kvality monitorů ColorEdge.

Obrázek produktu

ColorNavigator Network

Software pro kontrolu kvality na straně správce

Takové řešení je ideální pro postprodukční studia, tiskárny a další podniky, které mohou díky centrální správě monitorů ušetřit náklady na údržbu.

Administrativní kontrola kvality

ColorNavigator Network dává správcům možnost nastavovat barevné režimy, stanovovat časové plány samočinných kalibrací a uzamykat tlačítka pro znemožnění nežádoucího přenastavení barev (série CG). Dále mohou importovat či exportovat nastavení monitorů a registrovat či měnit nastavení v rámci asset-managementu.

Jednotné barvy a centralizované řízení kvality

Je-li ColorNavigator 7 nainstalován na všech počítačích, mohou správci pomocí softwaru ColorNavigator Network automatizovat procesy řízení kvality na monitorech ColorEdge v celém studiu nebo i na jiných pracovištích.

Centralizovaná kontrola kvality prostřednictvím sítě

Síť ColorNavigator Network poskytuje centralizovanou kontrolu kvality (QC) a kalibraci monitorů ColorEdge pro organizace s více tvůrci obsahu a editory pracujícími na společných projektech. S aplikací NetAgent nebo ColorNavigator 7 nainstalovanou na pracovní stanici mohou správci spravovat více monitorů ColorEdge z webového prohlížeče, což umožňuje kontrolu kvality a kalibraci ze vzdálených míst.

ColorNavigator Network podporuje také ColorNavigator NX.

Časově úsporná správa více klientských monitorů

Při tradiční správě kontroly kvality je třeba monitory nastavovat jednotlivě, což je časově velmi náročný proces. Pomocí aplikace ColorNavigator Network může správce centrálně spravovat kontrolu kvality více monitorů ColorEdge. To snižuje nároky na údržbu a zajišťuje konzistenci mezi monitory.

ColorNavigator Network Hostitelský server

Správa monitorů na dálku

ColorNavigator Network také umožňuje snadnou správu kontroly kvality mezi různými místy. To umožňuje kontrolu nastavení a standardů pro konkrétní projekty nebo úlohy a zajišťuje konzistenci při průchodu obrazových a video dat výrobními fázemi.

[Translate to Czech:] ColorNavigator Network Secure Cloud Server

Hlavní funkce sítě ColorNavigator

Pomocí aplikace ColorNavigator Network mohou správci přiřazovat individuální nastavení připojeným monitorům prostřednictvím webového prohlížeče. Mohou dokonce přiřazovat na základě jednotlivých projektů nebo zakázek, aby se zajistilo, že se v celém výrobním procesu používají stejné standardy.

Podporované funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

 

Nastavení barevných režimů

Můžete nastavit barevný režim (standardní režim / pokročilý režim) monitoru, nastavit cílové hodnoty pro pokročilý režim, nastavit jas, bílý bod, gama a barevný prostor pro standardní režim a mnoho dalšího. Všechny monitory můžete snadno nastavit na stejné parametry najednou, i když pracujete na jiném místě nebo spolupracujete se studii na jiných místech. Tím se snižuje celková doba a úsilí potřebné k udržení kontroly kvality monitoru.

 

Samokalibrace pomocí vestavěných senzorů

Pokud spravujete monitor řady ColorEdge CG s vestavěným kalibračním senzorem, můžete kalibraci provést na dálku prostřednictvím sítě ColorNavigator. Kromě toho můžete monitor naprogramovat tak, aby se automaticky rekalibroval v určitém čase nebo v pravidelných intervalech. To zajišťuje, že monitory zůstávají barevně přesné a uživatel nemusí sám udržovat nastavení monitoru.

 

Správa uzamykání OSD menu

Uzamknutím nabídky OSD zabráníte nechtěným změnám nastavení monitoru, například barevného režimu nebo jasu.

 

Klientský software pro vzdálenou správu barev

NetAgent je klientský software, který běží na pozadí a umožňuje správcům vzdáleně provádět správu barev. Protože tento software běží na pozadí, uživatelé si ničeho nevšimnou a nemusí se starat o nastavení.

 

Sledování stavu a správa monitorů

Zkontrolujte stav připojených monitorů a zaregistrujte informace o monitorech prostřednictvím sítě ColorNavigator, včetně času použití, nastavení barevného režimu, data a času poslední kalibrace atd. Kromě toho lze každému monitoru přiřazovat jedinečné informace, jako je připojený počítač a uživatelské jméno.

Bezstarostný webhosting

Síť ColorNavigator je umístěna na zabezpečeném cloudovém serveru. Není tedy nutný vlastní server uživatele, který je spojen s počáteční investicí a průběžnými náklady.

Poznámky:
Tento produkt obsahuje software vyvinutý projektem OpenSSL pro použití v sadě nástrojů OpenSSL (https://www.openssl.org/).

Tento produkt obsahuje kryptografický software, jehož autorem je Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Síťový hostitelský server ColorNavigator

Šetří čas a práci

Síť ColorNavigator Network může ročně ušetřit stovky hodin spojených s pravidelnou údržbou správy barev. Na nedávném příkladu jednoho z nejznámějších světových výrobních studií se díky tomuto řešení ušetří 411 hodin ročně (viz obrázek).

Roční doba údržby

Výsledky se liší v závislosti na instalačním prostředí

Podpora a dostupnost

ColorNavigator Network je kompatibilní s monitory ColorEdge řady CG a CS.

Model CG3146 není podporován.

Vzdálená kalibrace není u monitorů řady CX/CS možná, protože nemají vestavěné kalibrační senzory. Pokud nastavíte cíl kalibrace prostřednictvím sítě ColorNavigator, musíte k monitoru připojit externí snímač a provést kalibraci pomocí softwaru ColorNavigator 7. 

Obraťte se na společnost EIZO Group nebo distributora ve vaší zemi a informujte se o síti ColorNavigator Network.