TCO Certified je nejdůležitější certifikace udržitelnosti pro IT produkty na světě. Neustále se vyvíjí a zohledňuje aspekty, jako je společensky odpovědná výroba a vysoká úroveň ekologického povědomí. Dalšími kritérii jsou zdraví, bezpečnost, etika a dodržování lidských práv. Certifikace navíc zaručuje ergonomické vlastnosti, mezi které patří mimo jiné rychlé zobrazení bez blikání a dobrá čitelnost.

V 9. generaci byl standard "TCO Certified" opět zpřísněn. Společnosti musí například splňovat přísnější požadavky na ochranu životního prostředí a zajistit udržitelnost svých produktů.

Mezi přísnější kritéria patří:

Ochrana životního prostředí a bezpečnost

  • Nepoužívání zpomalovačů hoření a změkčovadel bez certifikace TCO v napájecích deskách a vnějších plastech.
  • Používání bezpečnějších čisticích prostředků ve výrobním procesu.

Aktivní změna směrem k výrobnímu cyklu

  • Posouzení a zveřejnění dopadu výrobku na životní prostředí v každé fázi jeho životního cyklu (získávání materiálu, výroba, doprava, používání, likvidace a recyklace).
  • Posouzení snadnosti opravy

Odpovědná výroba

  • Podporovat a budovat systémy řízení lidských zdrojů, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a etiky v celém dodavatelském řetězci.
  • Zavedení opatření proti úplatkářství podle normy ISO 37001 a opatření energetického managementu podle normy ISO 50001.

Odpovědné chování společnosti EIZO vůči planetě, zaměstnancům a zákazníkům je pevně zakotveno ve filozofii společnosti a je ústředním prvkem společenské odpovědnosti. Certifikace TCO je pro společnost EIZO dalším cenným způsobem, jak prosazovat udržitelnost a podporovat pozitivní změny do budoucna.

Certifikované monitory:

FlexScan EV3895, FlexScan EV2795, FlexScan EV2760, FlexScan EV2495, FlexScan EV2485, FlexScan EV2480, FlexScan EV2460, FlexScan EV2360

Ke všem kancelářským monitorům

Download
  • EIZO TCO Certified Generation 9: Press image

    JPG | 311 KB