Vysoký výkon bez použití počítače

U kamerového dohledu je využívání počítačů často nežádoucí, nehospodárné či z prostorových důvodů dokonce nemožné. Široký rozsah funkcí a rozsáhlá kompatibilita činí z našich systémů s dekodéry IP velmi flexibilní a snadno použitelnou součást dohledového systému nevyžadujícího počítač.

Integrované řešení

DuraVision FDF2711W-IP může streamovat video ihned po připojení k IP kameře nebo switchi. K provozu monitoru o rozlišení 1920 x 1080 (Full HD) není zapotřebí žádný počítač, software ani další hardware, což zásadně usnadňuje instalaci a šetří čas i pracovní vytížení. Nadto odpadají poruchové a bezpečnostně problematické prvky vyskytující se v obvyklých instalacích a zásadně se snižují nároky na technické zajištění citlivých obrazových dat.

Monitor s dekodérem IP: Integrované řešení
Monitor s dekodérem IP
IP decoder solution: Běžný monitor
Běžný monitor

Dekódování videa

DuraVision FDF2711W-IP zvládá dekódování kodeků H.265, H.264 a MJPEG. Signály zobrazuje v reálném čase, čímž poskytuje dokonalý přehled o situaci. Technické řešení dekodéru navíc zajišťuje vysokou snímkovou frekvenci (fps) zobrazovaného obsahu, a to i při streamování videa ve vysokém rozlišení. Například při současném zobrazování 16 signálů Full HD (1920 × 1080) na jednom monitoru činí snímková frekvence stabilně 20 fps.

Dekódování videa
Příklady snímkových frekvencí při různých rozlišeních.

Víceobrazovková sestava

Model DuraVision FDF2711W-IP je vybaven výstupem HDMI pro připojení druhého monitoru o rozlišení až Full HD (1920 × 1080). Na této víceobrazovkové sestavě může uživatel flexibilně rozmísťovat záběry ze stejného síťového zdroje na dvou obrazovkách.

IP Decoding Monitor: Multi-Monitor-Viewing

Živé streamování přímo z IP kamer

Díky přímému připojení IP kamer k monitoru DuraVision FDF2711W-IP lze obrazový signál živě streamovat bez technologie Edge Recording, cloudu či jiného decentralizovaného úložiště. Tím lze vyřešit požadavky na živé streamování obrazových dat, jejichž ukládání není přípustné nebo podléhá omezení.

Live Streaming directly from IP cameras

Registrace až 48 IP kamer

Intuitivní uživatelské webové rozhraní DuraVision FDF2711W-IP dovoluje zaregistrovat až 48 různých IP kamer, a to včetně kamer o rozlišení 4K. Kamery mohou být vyhledány samočinně, nebo zadány ručně. Na témže místě lze snadno spravovat jednotlivá nastavení.

Připojení až 48 IP kamer
Připojení až 48 IP kamer k DuraVision DX0211-IP prostřednictvím síťového switche.

Bezpečná investice pro připojení až 250 kamer

DuraVision FDF2711W-IP je kompatibilní s kamerami využívajícími protokoly ONVIF Profile S, Axis VAPIX a Panasonic, čímž je zajištěna flexibilní instalace a funkčnost se širokým spektrem výrobků. K dispozici je i přímé připojení přes RTSP (Direct URI).

Podrobnosti o kompatibilních kamerách naleznete zde.

EIZO IP-decoding camera partners

Pohodlná obsluha

Vybavení pro pohodlnou práci. S naším chytrým a intuitivním ovládáním je nastavení, řízení a běžná obsluha každého obrazového kanálu naprosto pohodlnou a snadnou záležitostí.

Přizpůsobitelné uspořádání obrazů

Přívětivé webové rozhraní nabízející sedm předvoleb dovoluje snadno rozmístit záběry až ze 32 kamer. Přizpůsobitelné individuální rozmístění obrazů na každém monitoru vyhoví vašim konkrétním požadavkům. V individuálním rozmístění můžete seskupit záběry z jednotlivých kamer dle sledovaných oblastí, nebo je naopak rozdělit a podrobněji sledovat na jediné obrazovce. Obraz můžete reprodukovat s původním poměrem stran nebo roztáhnout na celou stanovenou plochu.

Custom Screen Layout
Rozdělení obrazovky na 1 až 32 záběrů.
Uživatelské rozvržení obrazovky

Fixování záběru při sekvenčním přepínání

Při sekvenčním přepínání záběrů může uživatel zvolit stream videa, který zůstane zachovaný i při přepnutí ostatních záběrů. Je tedy možné mít záběr z určité kamery stále na očích a zároveň sledovat různá další místa.

IP Decoder Monitor: Sequential lock

Intuitivní ovládání kamer

Kameru lze ovládat přímo pomocí prvků v příslušném výřezu obrazu, takže není nutné používat oddělené nastavení. Toto intuitivní uživatelské rozhraní optimalizuje obsluhu a přispívá k efektivnějšímu monitorování.

Přímé ovládání kamery příslušející zvolenému obrazovému kanálu.
Přímé ovládání kamery příslušející zvolenému obrazovému kanálu.

Odesílání příkazů síťovým zařízením

Uživatelé mohou odesílat příkazy HTTP pro IP monitor nebo síťové zařízení ručně přímo z informačního okna v živém náhledu. Takto lze ovládat například dveřní zámek nebo vypínání alarmu spojené s návratem do výchozího stavu zobrazení.

Befehle an Netzwerkgeräte senden
Ovládání přes rozhraní USB

USB myš, klávesnici nebo joystick můžete připojit přes USB downstream port pro ovládání uživatelského rozhraní nebo webového uživatelského rozhraní.

Není však umožněna funkce úložišť USB, takže nehrozí neoprávněné zásahy či manipulace s daty.

USB interface

Integrace do bezpečnostních systémů

Naše řešení kamerového dohledu se vyznačují vysokou kompatibilitou s předními systémy správy videosignálů.

Integrace do předních systémů správy videosignálů

EIZO spolupracuje s předními výrobci bezpečnostních a dohledových systémů na zajištění technické kompatibility a optimální funkčnosti s různými systémy správy videosignálů (VMS).

IP Decoder Solution Partner

Vývoj pluginů podle potřeb zákazníků

EIZO spolupracuje s předními výrobci systémů správy videosignálů na vývoji pluginů naplňujících požadavky různých zákazníků. Integrace do široce rozšířených systémů správy videosignálů umožňuje zákazníkům snadné zřízení, spravování a ovládání systémů EIZO s dekodérem IP přímo z ústřední platformy VMS.

Vývoj pluginů podle potřeb zákazníků
Nalevo: Dálkové ovládání monitorů, Uprostřed: Pohodlné zvětšování záběrů z kamer úkonem táhni a pusť, Napravo: Automatické přizpůsobení uspořádání obrazovky po úkonu
Customized plugins for Genetec and Milestone
Nastavitelné reakce na události s funkcí Alert-to-Action

Model FDF2711W-IP lze integrovat do bezpečnostního systému přes webové rozhraní. Rozhraní slouží ke komunikaci a k reakcím na poplachy v bezpečnostní síti. Poplach vyvolaný IP kamerou, systémem pro detekci nebezpečí či vstupu nebo systémem správy videosignálů (VMS) může po předání do systému s dekodérem IP vyvolat změnu rozvržení obrazu, textové upozornění, úpravu nastavení kamery nebo jiné funkce.

Implementace těchto inteligentních reakcí a obrazových výstupů zajišťuje, že obsluha má vždy ve správný čas k dispozici ty nejpodstatnější informace a může na danou situaci rychle reagovat. EIZO úzce spolupracuje s výrobci bezpečnostních systémů a s koncovými uživateli na individuálním přizpůsobení reakcí na poplach dle potřeb konkrétní aplikace.

Alert-to-Action
Systémy EIZO s dekodérem IP umožňují individuální přizpůsobení reakcí na poplach potřebám konkrétní aplikace.
Alert-to-Action für Krankenhäuser und Kliniken
Alert-to-Action pro nemocnice a kliniky

Efektivní zařízení těží z toho, že ošetřující a dozorový personál dostává správné informace ve správný čas. Funkce Alert-to-Action pomáhá poskytovat pacientům optimální péči v bezpečném prostředí s ohledem na čas a na technické vybavení.

Zjistěte více

Bezpečná síťová komunikace

Model DuraVision FDF2711W-IP využívá protokol HTTPS zajišťující autentizovaný přenos dat přes síť.

SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP je komunikační protokol pro monitorování a řízení zařízení připojených k síti. Skládá se ze správce SNMP a agenta SNMP. Řešení dekodéru EIZO IP fungují jako agent SNMP, který vrací informace o zařízení v reakci na požadavek zaslaný správcem SNMP a hlásí změnu stavu, když dojde k určité události. DuraVision FDF2711W-IP podporuje SNMP v1 a v2c.

Maskování a virtuální ohraničení

DuraVision FDF2711W-IP umožňuje obsluze zakrýt určité části živě přenášeného obrazu statickými maskami (privacy masks) a stanovit virtuální ohraničení. Maskování zajišťuje spolehlivé monitorování prostředí vyžadujícího ochranu soukromí. Virtuální ohraničení je užitečné, když je skutečná hranice obtížně rozeznatelná nebo sledovatelná. Pro Stream dovoluje používat současně až deset objektů s volitelnou velikostí, tvarem a barvou. Do původního obrazového streamu se přitom nijak nezasahuje. Monitorování probíhá spolehlivě a v souladu s požadavky na ochranu soukromí, zatímco originální data se mohou ukládat zvlášť.

Monitor s dekodérem IP: Maskování obrazu pro ochranu soukromí
Příklad ochrany soukromí maskováním záběru bankomatu: 1. zakrytá platební karta, 2. zakrytá klávesnice
Příklad virtuální linie ohraničující monitorovaný prostor na ulici.
Příklad virtuální linie ohraničující monitorovaný prostor na ulici.

Licence Enterprise

S volitelnou licencí Enterprise získáte mnohé další funkce a možnosti.

Licence Enterprise

Volitelná licence Enterprise poskytuje množství dalších funkcí a možností pro naplnění zvláštních potřeb. S žádostí o podrobnější informace k licencím se prosím obraťte na společnost EIZO.

Zobrazování vzdálených žívých streamů přes webové rozhraní

Přes webové rozhraní lze v reálném čase (1fps) sledovat živé streamy videa zobrazované na monitorech ve vzdálených obslužných pracovištích. Při nastavování je tedy možné vidět a zkontrolovat živý obraz v místě instalace i bez nutnosti fyzické přítomnosti.

Živý náhled zobrazuje skutečný obsah obrazovky zvoleného monitoru s dekodérem IP.
Živý náhled zobrazuje skutečný obsah obrazovky zvoleného monitoru s dekodérem IP.

Přizpůsobení nabídek v živém náhledu

Prostřednictvím funkce Icon Arranger si můžete vybrat z přednastavených symbolů a upravit jimi nabídku zobrazovanou v živém náhledu. Nadto lze uložit až sedm uživatelských předvoleb uspořádání obrazu a přidat je do nabídky živého náhledu.

A megjelenítési beállítások módosításai a célmonitoron is életbe lépnek.
A megjelenítési beállítások módosításai a célmonitoron is életbe lépnek.
Formát na výšku a na šířku

V případě potřeby lze displej otočit z formátu na šířku do formátu na výšku.

Převzetí služeb VMS při selhání

Dekódovací řešení EIZO v případě potřeby automaticky přebírá zobrazení obrazu v požadovaném rozložení přímo z kamerových toků. Nabízí tak záložní řešení pro případ, že by systém VMS v důsledku nějaké události přestal iniciovat nebo poskytovat datové toky pro výstup na obrazovku. To je zajímavé zejména tam, kde je připojení k systému VMS zranitelné, například v případě slabé infrastruktury. Nebo v případech, kdy hrozí zvláštní nebezpečí nebo selhání VMS je předmětem kriminálních nebo teroristických akcí.

Vyžaduje licenci na rozšíření failover. Podrobnosti získáte od společnosti EIZO.

Bez převzetí služeb při selhání VMS: videostream se již nezobrazuje
Bez převzetí služeb při selhání VMS: videostream se již nezobrazuje
S VMS failover: video signál je nadále přijímán přímo z IP kamery.
S VMS failover: video signál je nadále přijímán přímo z IP kamery
Stabilita připojení, řízení přístupu a šifrování pro větší bezpečnost


SRT (Secure Reliable Transport)
SRT je protokol pro přenos videa s otevřeným zdrojovým kódem, který umožňuje přenos vysoce kvalitního, zabezpečeného videa s nízkou latencí přes veřejný internet. Je ideální pro streamování videa v prostředích, kde je problém s latencí a konzistentním připojením, například na palubách lodí nebo na vzdálených místech.


Podpora LDAP protokolu
Připojení k adresářovým službám, které centrálně spravují síťová zařízení a uživatele. Možné připojení k určitým modelům správcovským uživatelem LDAP serveru. Používání LDAP protokolu usnadňuje správu uživatelů a hesel a také posiluje zabezpečení.


Šifrování AXIS SRTP 
Pro šifrované videostreamy z kamer AXIS je k dispozici protokol AXIS SRTP (Secure Real-Time Protocol).

Řízení přístupu a šifrování pro vyšší bezpečnost

Kompatibilita s protokolem LDAP přináší lepší zabezpečení a řízení přístupu. Stávající domény a pravidla tak lze uplatnit i na výrobky s dekodérem IP. Pro šifrované streamy videa z kamer AXIS je k dispozici protokol AXIS SRTP (Secure Real-Time Protocol).

Jednoduchá instalace a bezúdržbový provoz

Nepřetržitý bezúdržbový provoz, velmi snadná instalace a jedinečná spolehlivost – to jsou základní rysy našich systémů s dekodéry IP.

Flexibilní a jednoduchá instalace

Upevnění VESA
DuraVision FDF2711W-IP lze držákem VESA připevnit ke stěně či stropu, což umožňuje bezproblémovou instalaci na nejrůznějších místech.

Vestavěný zdroj
Díky vestavěnému zdroji postačí k napájení pouze síťová šňůra. Okolí monitoru je pak uspořádanější a úhlednější.

Ochrana před odcizením
Na monitoru se nalézá úchyt pro bezpečnostní zámek, jímž lze monitor zajistit před odcizením například ocelovým lankem.

Aktualizace softwaru

Společnost EIZO neustále poskytuje nové funkce pro svá IP dekódovací řešení. Vývojový tým společnosti EIZO tak efektivně a spolehlivě nabízí nejnovější funkce a technickou podporu.

Stáhněte si nejnovější software

Nepřetržitý provoz

Dvouletá záruka nepřetržitého provozu poskytovaná společností EIZO téměř na všechny výrobky DuraVision odpovídá jejich předurčení k profesionálnímu použití.

24/7-use
Zaručený provoz 24/7

Dekodér IP je navržen s ohledem na trvale bezúdržbový provoz a ochranu před neoprávněným přístupem. Nevyžaduje antivirový software, bezpečnostní aktualizace, údržbu operačního systému ani licencování. To značně snižuje údržbové náklady a eliminuje zbytečné výpadky a výdaje. Zařízení bylo navrženo pro nepřetržitý provoz a dosahuje mimořádné spolehlivosti. EIZO poskytuje dvouletou záruku.

Udržitelnost

Dlouhá životnost, sociálně zodpovědná výroba a přívětivost k životnímu prostředí patří mezi základní kvality výrobků značky EIZO. Proto jsou naše výrobky zhotovovány podle mezinárodních směrnic týkajících se životního prostředí a svojí dlouhou životností šetří přírodní zdroje.

Sociálně zodpovědná výroba šetrná k životnímu prostředí

Modelem FDF2711W-IP EIZO dokládá, že obrazová kvalita a úroveň výrobku mohou jít ruku v ruce se zodpovědným plánováním, získáváním materiálu a výrobou. Tyto hodnoty vám umožňují bezpečnou investici do moderního a spolehlivého systému s dekodérem IP.

Sociálně zodpovědná výroba ve firmě EIZO

Sociálně zodpovědná výroba

Výroba modelu FDF2711W-IP probíhá sociálně zodpovědně. Nevyužívá se dětská ani nucená práce. Dodavatelé přispívající do dodavatelského řetězce procházejí pečlivým výběrem a zavazují se k sociálně zodpovědné výrobě. To se vztahuje především na takzvané konfliktní suroviny. Každoročně dobrovolně sepisujeme podrobnou zprávu o naší sociální zodpovědnosti.

Přečtěte si naši zprávu o sociální zodpovědnosti

Přívětivý k životnímu prostředí a klimatu

Všechny monitory FDF2711W-IP vyrábíme v našich vlastních továrnách. Uplatňujeme environmentální management dle ISO 14001. Opatření sahají od omezování odpadu, odpadních vod a emisí přes snižování surovinové a energetické náročnosti až po posilování environmentálního povědomí zaměstnanců. Zhodnocení těchto opatření je podstatnou součástí naší každoročně zveřejňované zprávy o sociální zodpovědnosti. 

Monitory EIZO přívětivé k životnímu prostředí a klimatu
Nachhaltige DuraVision-Monitore

Dlouhá životnost a odolnost

Model FDF2711W-IP je navržen s ohledem na dlouhou životnost, která obvykle výrazně přesahuje dvouletou záruku. Náhradní díly jsou dostupné ještě mnoho let po skončení výroby. Celý životní cyklus bere ohledy na životní prostředí, neboť dlouhá životnost a opravitelnost šetří přírodní zdroje a klima. Při vývoji modelu FDF2711W-IP jsme dbali na nízké čerpání přírodních zdrojů, používání vysoce kvalitních součástí a materiálů a na pečlivou výrobu.

Reference

Monitory v praxi - kdo si vybral EIZO a proč
Více

Často kladené dotazy

Často kladené dotazy k vašemu produktu naleznete v Často kladených dotazech
K často kladeným dotazům