FDF2711W-IP DuraVision

Monitor FDF2711W-IP zobrazuje bez použití počítače streamy videa přenášené přes síť. Není zapotřebí žádný software ani další hardware. To přináší snadnou a bezúdržbovou instalaci a úsporu času i vytížení zaměstnanců.

  • H.265, H.264, MJPEG
  • 3840 x 2160 / 20 fps x 4 streams, max. 8192 bit/s simultaneous streams
  • Upozornění na akci
Obrázek produktu FDF2711W-IP DuraVision

Vysoký výkon

Bez použití počítače

Integrované řešení

DuraVision FDF2711W-IP se připojuje k IP kameře nebo ke switchi a posílá obrazový signál přímo do připojeného monitoru. Ke své funkci nevyžaduje počítač, software ani další hardware, což zásadně zjednodušuje instalaci a šetří čas i personální náklady. Zároveň se tím odstraňují některá slabá místa vyskytující se v obvyklých systémech s mnoha prvky pracujícími s citlivými obrazovými daty.

Dekódování videa

DuraVision FDF2711W-IP zvládá dekódování kodeků H.265, H.264 a MJPEG. Signály zobrazuje v reálném čase, čímž poskytuje dokonalý přehled o situaci. Technické řešení dekodéru navíc zajišťuje vysokou snímkovou frekvenci (fps) zobrazovaného obsahu, a to i při streamování videa ve vysokém rozlišení. Například při současném zobrazování 16 signálů Full HD (1920 × 1080) na jednom monitoru činí snímková frekvence stabilně 20 fps.

Víceobrazovková sestava

Full HD monitor DuraVision FDF2711W-IP je vybaven výstupem HDMI pro připojení druhého monitoru o rozlišení až Full HD (1920 × 1080). Na této víceobrazovkové sestavě může uživatel flexibilně rozmísťovat záběry ze stejného síťového zdroje na dvou obrazovkách.

Computerless-operation_Multi-Monitor.jpg

Živé streamování přímo z IP kamer

Připojení IP kamer přímo k DuraVision FDF2711W-IP umožňuje živé streamování videa bez decentralizované záznamové technologie jako edge recording nebo cloudový archiv. To je výhodné v aplikacích vyžadujících živé streamování obrazu, jehož ukládání je nepřípustné.

Computerless-operation_Live-Streaming.jpg

Registrace až 48 IP kamer

Intuitivní uživatelské webové rozhraní DuraVision FDF2711W-IP dovoluje zaregistrovat až 48 různých IP kamer, a to včetně kamer o rozlišení 4K. Kamery mohou být vyhledány samočinně, nebo zadány ručně. Na témže místě lze snadno spravovat jednotlivá nastavení.

Bezpečná investice pro připojení až 300 kamer

DuraVision FDF2711W-IP je kompatibilní s kamerami využívajícími protokoly ONVIF Profile S, Axis VAPIX a Panasonic, čímž je zajištěna flexibilní instalace a funkčnost se širokým spektrem výrobků. K dispozici je i přímé připojení přes RTSP (Direct URI).

Podrobnosti o kompatibilních kamerách naleznete zde.

Computerless-operation_Secure-Investment.jpg

Pohodlná obsluha

Vybavení pro pohodlnou práci

Přizpůsobitelné uspořádání obrazů

Přívětivé webové rozhraní nabízející sedm předvoleb dovoluje snadno rozmístit záběry až ze 32 kamer. Přizpůsobitelné individuální rozmístění obrazů na každém monitoru vyhoví vašim konkrétním požadavkům. V individuálním rozmístění můžete seskupit záběry z jednotlivých kamer dle sledovaných oblastí, nebo je naopak rozdělit a podrobněji sledovat na jediné obrazovce. Obraz můžete reprodukovat s původním poměrem stran nebo roztáhnout na celou stanovenou plochu.

Fixování záběru při sekvenčním přepínání

Při sekvenčním přepínání záběrů může uživatel zvolit stream videa, který zůstane zachovaný i při přepnutí ostatních záběrů. Je tedy možné mít záběr z určité kamery stále na očích a zároveň sledovat různá další místa.

Comfortable-use_Sequential-Lock.gif

Intuitivní ovládání kamer

Kameru lze ovládat přímo pomocí prvků v příslušném výřezu obrazu, takže není nutné používat oddělené nastavení. Toto intuitivní uživatelské rozhraní optimalizuje obsluhu a přispívá k efektivnějšímu monitorování.

Comfortable-use_PTZ.jpg

Odesílání příkazů síťovým zařízením

Uživatelé mohou odesílat příkazy HTTP pro IP monitor nebo síťové zařízení ručně přímo z informačního okna v živém náhledu. Takto lze ovládat například dveřní zámek nebo vypínání alarmu spojené s návratem do výchozího stavu zobrazení.

Comfortable-use_Command-network.jpg

Ovládání přes rozhraní USB

USB myš, klávesnici nebo joystick můžete připojit přes USB downstream port pro ovládání uživatelského rozhraní nebo webového uživatelského rozhraní.

Není však umožněna funkce úložišť USB, takže nehrozí neoprávněné zásahy či manipulace s daty.

Integrace do bezpečnostních systémů

Vysoká kompatibilita

Integrace do předních systémů správy videosignálů

Integration-security-systems_VMS.jpg

Vývoj pluginů podle potřeb zákazníků

EIZO spolupracuje s předními výrobci systémů správy videosignálů na vývoji pluginů naplňujících požadavky různých zákazníků.

Integrace do široce rozšířených systémů správy videosignálů umožňuje zákazníkům snadné zřízení, spravování a ovládání systémů EIZO s dekodérem IP přímo z ústřední platformy VMS.

Integration-security-systems_Plugins_RemoteControl.jpg
Dálkové ovládání

Dálkové ovládání monitorů

Integration-security-systems_Plugins_ImageEnlargement.jpg
Pohodlné zvětšování

Pohodlné zvětšování záběrů z kamer úkonem táhni a pusť

Integration-security-systems_Plugins_LayoutAdjustment.jpg
Uspořádání obrazovky

Automatické přizpůsobení uspořádání obrazovky po úkonu

Integration-security-systems_Plugins_Genetec.jpg
Genetec Security Center
Integration-security-systems_Plugins_Milestone.jpg
Milestone XProtect®

Nastavitelné reakce na události s funkcí Alert-to-Action

Model FDF2711W-IP lze integrovat do bezpečnostního systému přes webové rozhraní. Rozhraní slouží ke komunikaci a k reakcím na poplachy v bezpečnostní síti. Poplach vyvolaný IP kamerou, systémem pro detekci nebezpečí či vstupu nebo systémem správy videosignálů (VMS) může po předání do systému s dekodérem IP vyvolat změnu rozvržení obrazu, textové upozornění, úpravu nastavení kamery nebo jiné funkce.

Implementace těchto inteligentních reakcí a obrazových výstupů zajišťuje, že obsluha má vždy ve správný čas k dispozici ty nejpodstatnější informace a může na danou situaci rychle reagovat. EIZO úzce spolupracuje s výrobci bezpečnostních systémů a s koncovými uživateli na individuálním přizpůsobení reakcí na poplach dle potřeb konkrétní aplikace.

Upozornění na událost - Alert-to-Action

Funkce Alert-to-Action umožňuje zobrazit a včas reagovat na relevantní snímky pracovníkům dohledových pracovišť, což velmi pomáhá v místech s vysokou hustotou provozu nebo v kritické infrastrukturě. S ohledem na zdroje se díky tomu zefektivní reakce na potřebné výstrahy, což přispěje k vyšší bezpečnosti například na železnici nebo obecně ve veřejné dopravě. Případně je možné toto řešení využít v jiných oblastech jako např. v nemocnicích nebo v dalších prostorách řízeného dohledu.

Integration-security-systems_Alert-to-Action_EventResponse.jpg

Bezpečná síťová komunikace

Model DuraVision FDF2711W-IP využívá protokol HTTPS zajišťující autentizovaný přenos dat přes síť.

Maskování a virtuální ohraničení

DuraVision FDF2711W-IP umožňuje obsluze zakrýt určité části živě přenášeného obrazu statickými maskami (privacy masks) a stanovit virtuální ohraničení. Maskování zajišťuje spolehlivé monitorování prostředí vyžadujícího ochranu soukromí. Virtuální ohraničení je užitečné, když je skutečná hranice obtížně rozeznatelná nebo sledovatelná. Pro Stream dovoluje používat současně až deset objektů s volitelnou velikostí, tvarem a barvou. Do původního obrazového streamu se přitom nijak nezasahuje. Monitorování probíhá spolehlivě a v souladu s požadavky na ochranu soukromí, zatímco originální data se mohou ukládat zvlášť.

Integration-security-systems_PrivacyMask.jpg
Maskování

Příklad ochrany soukromí maskováním záběru bankomatu: 1. zakrytá platební karta, 2. zakrytá klávesnice

Integration-security-systems_VirtualLimitation.jpg
Virtuální ohraničení

Příklad virtuální linie ohraničující monitorovaný prostor na ulici.

Prodloužené licence

Pro další funkce

Prodloužené licence

Přehrávání nahrávek

Videosekvence zaznamenané IP kamerami lze rychle vyvolat a přehrát. Kamera a videosekvence se jednoduše volí pomocí volitelné nabídky (Podpora vyžadovaná od kamer s protokolem Panasonic/iPro nebo AXIS).

Enterprise-Licence_PlaybackVideo.jpg

Zobrazování vzdálených žívých streamů přes webové rozhraní

Přes webové rozhraní lze v reálném čase (1fps) sledovat živé streamy videa zobrazované na monitorech ve vzdálených obslužných pracovištích. Při nastavování je tedy možné vidět a zkontrolovat živý obraz v místě instalace i bez nutnosti fyzické přítomnosti.

Enterprise-Licence_RemoteLiveStream.jpg

Živý náhled zobrazuje skutečný obsah obrazovky zvoleného monitoru s dekodérem IP.

Funkce Icon Arranger umožňuje přizpůsobit nabídku živého náhledu pomocí přednastavených ikon a názvů podle vlastního výběru. Kromě toho lze uložit až sedm vlastních rozložení a přidat je do nabídky živého náhledu.

Enterprise-Licence_MenuCustomization.jpg

Změny v možnostech zobrazení lze vidět na cílovém monitoru.

Formát na výšku a na šířku

V případě potřeby lze displej otočit z formátu na šířku do formátu na výšku.

Enterprise-Licence_ScreenRotation_Monitor.jpg

VMS Failover

Dekódovací řešení EIZO v případě potřeby automaticky přebírá zobrazení obrazu v požadovaném rozložení přímo z kamerových toků. Nabízí tak záložní řešení pro případ, že by systém VMS v důsledku nějaké události přestal iniciovat nebo poskytovat datové toky pro výstup na obrazovku. To je zajímavé zejména tam, kde je připojení k systému VMS zranitelné, například v případě slabé infrastruktury. Nebo v případech, kdy hrozí zvláštní nebezpečí nebo selhání VMS je předmětem kriminálních nebo teroristických akcí.

VMS-Failover-without_CS.jpg

Bez VMS failover: videostream se již nezobrazuje

VMS-Failover-with_CS.jpg

S VMS failover: video signál je nadále přijímán přímo z IP kamery

Stabilita připojení, řízení přístupu a šifrování pro větší bezpečnost

SRT (Secure Reliable Transport)
SRT je protokol pro přenos videa s otevřeným zdrojovým kódem, který umožňuje přenos vysoce kvalitního, zabezpečeného videa s nízkou latencí přes veřejný internet. Je ideální pro streamování videa v prostředích, kde je problém s latencí a konzistentním připojením, například na palubách lodí nebo na vzdálených místech.

Podpora LDAP protokolu
Připojení k adresářovým službám, které centrálně spravují síťová zařízení a uživatele. Možné připojení k určitým modelům správcovským uživatelem LDAP serveru. Používání LDAP protokolu usnadňuje správu uživatelů a hesel a také posiluje zabezpečení.

Šifrování AXIS SRTP 
Pro šifrované videostreamy z kamer AXIS je k dispozici protokol AXIS SRTP (Secure Real-Time Protocol).

Jednoduchá instalace

Bezúdržbový provoz

Flexibilní a jednoduchá instalace

Upevnění VESA
DuraVision FDF2711W-IP lze držákem VESA připevnit ke stěně či stropu, což umožňuje bezproblémovou instalaci na nejrůznějších místech.

Vestavěný zdroj
Díky vestavěnému zdroji postačí k napájení pouze síťová šňůra. Okolí monitoru je pak uspořádanější a úhlednější.

Ochrana před odcizením
Na monitoru se nalézá úchyt pro bezpečnostní zámek, jímž lze monitor zajistit před odcizením například ocelovým lankem.

Aktualizace softwaru

Společnost EIZO neustále poskytuje nové funkce pro svá IP dekódovací řešení. Vývojový tým společnosti EIZO tak efektivně a spolehlivě nabízí nejnovější funkce a technickou podporu.

Stáhněte si nejnovější software

 

Trvanlivost

A spolehlivost

Dvouletá záruka

EIZO poskytuje dvouletou záruku. Toto nám umožňuje pokročilý proces výroby, který je založen na jednoduchém a úspěšném principu: promyšlené a pokrokové technologie, k jejichž výrobě se používají výlučně materiály nejvyšší kvality.

Použití 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

FDF2711W-IP je konstruováno pro 24hodinové použití a vyznačuje se maximální spolehlivostí.

Warranty-reliability_24-7.jpg

Udržitelnost

Naše zodpovědnost

Sociálně zodpovědná výroba

Výroba modelu FDF2711W-IP probíhá sociálně zodpovědně. Nevyužívá se dětská ani nucená práce. Dodavatelé přispívající do dodavatelského řetězce procházejí pečlivým výběrem a zavazují se k sociálně zodpovědné výrobě. To se vztahuje především na takzvané konfliktní suroviny. Každoročně dobrovolně sepisujeme podrobnou zprávu o naší sociální zodpovědnosti.

Sustainability_Production.jpg

Přívětivý k životnímu prostředí a klimatu

Všechny monitory FDF2711W-IP vyrábíme v našich vlastních továrnách. Uplatňujeme environmentální management dle ISO 14001. Opatření sahají od omezování odpadu, odpadních vod a emisí přes snižování surovinové a energetické náročnosti až po posilování environmentálního povědomí zaměstnanců. Zhodnocení těchto opatření je podstatnou součástí každoročně zveřejňované zprávy.

Sustainabilty_ISO14001.jpg

Dlouhá životnost a vytrvalost

FDF2711W-IP je navržen pro dlouhou životnost - obvykle výrazně přesahující záruční dobu. Náhradní díly jsou dostupné ještě mnoho let po skončení výroby. Celý životní cyklus bere ohledy na životní prostředí, neboť dlouhá životnost a opravitelnost šetří přírodní zdroje a klima. Při vývoji modelu FDF2711W-IP jsme dbali na nízké čerpání přírodních zdrojů, používání vysoce kvalitních součástí a materiálů a na pečlivou výrobu.

Sustainability_Sustainable-durable.jpg

Technické údaje

Obecné
Číslo produktu
FDF2711W-IP
Barva přístroje
černá
Oblast použití Videodohled, Průmysl
Produktová řada DuraVision
Oblasti použití IP dekodér monitoruje, Videodohled
Obrazovka
Úhlopříčka [palce] 27
Úhlopříčka [cm] 68,6
Formát 16:9
Viditelná plocha obrazu (šířka × výška) [v mm] 597,6 x 336,2
Ideální a doporučené rozlišení 1920 x 1080 (Full HD)
Rozteč bodů [v mm] 0,311 x 0,311
Technologie panelu VA
Max. pozorovací úhel ve vodorovném směru 178
Max. pozorovací úhel ve svislém směru 178
Zobrazitelné barvy nebo stupně šedé 16,7 mil. barev (RJ-45, 8 bitů), 16,7 mil. barev (HDMI, 8 bitů)
Max. jas (obvykle) [cd/m²] 350
Max. kontrast (obvykle) 3000:1
Doba odezvy změna černá/bílá/černá (typická) 7 (rise) / 5 (fall)
Typ podsvícení LED
Dekódování IP
Dekódování videa H.265, H.264, MJPEG
Počet paralelních streamů 3840 x 2160 / 20 fps x 4 streams, max. 8192 bit/s
Propustnost monitoru [H.265/H.264] 1 x 3840x2160 / 30 fps; 4 x 3840x2160 / 20 fps; 9 x 1920x1080 / 25 fps; 16 x 1920x1080 / 20 fps; 32 x 1280x720 / 15 fps; [MJPEG] 640x480 / 30fps
Maximální rozlišení výstupního signálu 1920 x 1080 / 60 Hz
Rozložení fixace obrazu, vlastní, formát koridoru, 3x3, 4x4, 4x8, rotace, 1x1, 2x2
Podporované protokoly Axis VAPIX, Panasonic/i-PRO, RTSP, ONVIF Profile S
Podpora VMS Milestone Systems, Siemens, Genetec (max. 16 streamů), Accellence Technologies, Schille, Mobotix
Podpora managementu SNMP v1, v2c
Filtr IP adres
Funkce a provoz
Webové rozhraní API pro konfiguraci a provoz
Ovládání PTZ s podporou předvoleb
Maskování soukromí a virtuální linie
Upozornění na akci
Odesílání příkazů do síťových zařízení
Volitelné funkce (vyžaduje se licence) zobrazení ve formátu na šířku, zobrazení živého přenosu, SRT Protocol (H.265, H.264), Protokol LDAP, SRTP Protocol (H.265, H.264), Podpora VMS, Převzetí služeb VMS při selhání, IEEE 802.1X Protocol, Icon Arranger
24/7 provoz
Vestavěné reproduktory
Jazykové verze nabídky na obrazovce (OSD) de, en, fr, es, it, se
Vestavěný zdroj
Připojení
LAN/RJ-45
Vstupní konektory RJ-45 (IP-Video), HDMI (HDCP 1.4)
Technické údaje USB USB 2
Konektory USB pro downstream 2x type A
Síťové rozhraní RJ-45
LAN standardy IEEE802.3ab (1000BASE-T)
Zvukový výstup 3,5 mm stereo jack konektor
Elektrické údaje
Maximální příkon [ve wattech] 59 (při maximálním jasu a současném využití všech vstupů signálu a rozbočovače USB)
Spotřeba při vypnutí monitoru [ve wattech] 0
Správa napájení AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Rozměry a hmotnost
Rozměry (včetně stojanu) (šířka x výška x hloubka) [v mm] 640 x (404,5–554,5) x 245
Hmotnost (včetně stojanu) [v kg] 9.9
Rozměry (bez stojanu) (šířka x výška x hloubka) [v mm] 640 x 379 x 65
Hmotnost (bez stojanu) [v kg] 7.1
Technický výkres (PDF) Technický výkres (PDF)
Naklápění 0 / 0
Rozteč otvorů VESA 100 x 100
Certifikace a normy
Certifikace CE, CB, RCM, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), TÜV/S, VCCI-C, RoHS, WEEE, EAC
Software a příslušenství
Součástí balení Příručka via download, Napájecí kabel, Stručný návod
Záruka
Záruční doba 2 let

Soubory ke stažení a podpora

Kolem vašeho produktu

Příručky a dokumenty

Manuál - FDF2711W-IP

Produktový leták - FDF2711W-IP

PDF | 15 MB

Obrazy produktu FDF2711W-IP

ZIP | 5 MB

EIZO DuraVision Spolehlivá zobrazovací řešení pro velíny a řídicí střediska

PDF | 1 MB

Monitory EIZO s dekodérem ip

PDF | 3 MB

EIZO Security & Surveillance Visual Solutions

(Anglicky)

PDF | 9 MB

Software

Ovladač zařízení - FDF2711W-IP

Test monitoru

Rychle a snadno otestujte vlastnosti a parametry svého monitoru pomocí softwaru značky EIZO vyvinutého právě pro tento účel.

Často kladené otázky

Monitory EIZO jsou většinou vybaveny dvěma nebo více signálovými vstupy. Tlačítkem na přední straně monitoru můžete bez problémů přepínat mezi dvěma či více počítači. U přístrojů s přepínačem KVM se současně s tím přepíná i rozbočovač USB na příslušný počítač.

Může se např. jednat o problém spojený s ovladačem grafické karty. Nainstalujte prosím nejnovější ovladač pro svou grafickou kartu a restartujte počítač i monitor.
Starší grafické karty nemusejí být schopny zobrazit toto rozlišení; v takovém případě budete potřebovat novou grafickou kartu s odpovídajícím výstupem.

Nejprve prosím zkontrolujte rozlišení LCD obrazovky. Zjistěte, jaké je pro daný LCD panel doporučené rozlišení. Pokud jste nastavili nižší rozlišení, než je doporučeno, může dojít k rozostření.

LCD displej se skládá z pevného počtu obrazových prvků (pixelů), které rozsvícením tvoří obraz. Obraz se skládá z horizontálních a vertikálních pixelů. LCD panely dosahují nejvyšší kvality obrazu, když je možné přiřadit data všem pixelům, tj. když rozlišení nastavené v počítači odpovídá rozlišení LCD displeje.

Teplota barev je měřítko pro měření bílého bodu a udává se v kelvinech. U vysokých teplot svítí bílý bod světle modře, zatímco u nižší teplot se zbarvuje spíše do červena.
5000 K: Užívá se často v tiskařském průmyslu.
6500 K: Hodí se k zobrazení fotografií a videa.

Podání barevného tónu závisí na změně intenzity vstupního signálu. Tento vztah se obecně označuje jako koeficient gama. U reprodukce obrazu způsobují nižší hodnoty gama bělavější obraz, zatímco vyšší hodnoty gama dělá obraz kontrastnějším.

Mezinárodní standard pro barevný prostor RGB. K přizpůsobení barev mezi různými oblastmi použití a přístroji, jako jsou monitory, scannery a digitální fotoaparáty, byl definován barevný prostor, který lze nastavit ve většině přístrojů. Obrazy sRGB, které jsou vytvářeny nebo reprodukovány v přístrojích sRGB, mají nejvýše pokrytí prostoru sRGB a nedisponují barvami mimo barevný prostor sRGB. Přiřazení barev i bílého bodu a koeficientu gama je pevně definováno.

Spolu s počítačem kompatibilním s technologií USB funguje monitor jako rozbočovač, k němuž lze pomocí USB připojit další periferie.

Údaj o pozorovacím úhlu označuje úhel, pod nímž je dosaženo kontrastu vyššího než 10:1. Většinou jde o hodnoty od 160° do 178°. Tyto hodnoty nevypovídají nic o tom, jakých mimořádných rozdílů kontrastu lze dosáhnout v rámci pozorovacího úhlu. Pro uživatele by nemělo docházet ke zřetelným změnám kontrastu mezi kolmým a mírně šikmým úhlem pohledu. Nesmí panovat rozdíly mezi pohledem pozorovatele do středu a k okraji obrazu. Zřetelněji vynikne stabilita kontrastu u různých LCD technologií při použití měřicího diagramu nebo přímým vizuálním porovnáním. Čím stabilnější jsou kontrasty v zorném kuželu pozorovatele, tím lepší je reprodukce obrazu.

Zde se v monitoru přiřazují hodnoty signálu k barevným tónům na výstupu. Kvůli přesnému ovládání barev jsou monitory EIZO vybaveny 24-, 16-, 14- nebo 10bitovou LUT (Look-Up-Table) tabulkou namísto běžné 8bitové. Tuto přesnou práci vykonává speciální, vysoce výkonný čip, vyvinutý firmou EIZO.

Zobrazuje se 10 z 24 často kladených otázek

Záruka

Společnost EIZO nabízí záruku až pět let, některé výrobky však mají jinou záruční dobu. Přesné záruční lhůty pro jednotlivé výrobky naleznete buď ve výše uvedených záručních podmínkách, v datovém listu nebo na mezinárodních webových stránkách společnosti EIZO. Dlouhé záruční lhůty jsou umožněny vysoce rozvinutým výrobním procesem založeným na jednoduchém principu úspěchu: sofistikované a inovativní technologii monitorů, vyráběných ze špičkových materiálů. Pětiletá záruka pro vás znamená vysokou míru jistoty investice a úsporu následných nákladů (total cost of ownership), které by bez záručního servisu vznikly například při údržbě a opravách.

  • Inovativní servisní koncept společnosti EIZO, který stanovuje standardy a odpovídá trendu prodlužování doby amortizace. Bezpečnost, která přesvědčí a na kterou se můžete spolehnout.
  • Prvotřídní materiál a pečlivé zpracování zajišťují mimořádnou životnost a umožňují tak dlouhé záruční doby.
  • Následné náklady, které by vznikly bez záručního servisu, např. na údržbu a opravy, jsou vyloučeny a vedou k optimalizaci transparentnosti nákladů (TCO - Total Cost of Ownership).
Podrobnosti o záručních službách EIZO