Systém optimalizace obrazu pro lepší viditelnost

Díky inovativní technologii společnosti EIZO jsou snímky analyzovány a zpracovávány v reálném čase, aniž by došlo ke změně zdrojových dat.

Četné oblasti použití

Systémy EIZO pro vylepšení obrazu zlepšují viditelnost v různých situacích, kdy je vyžadována přesná kontrola obsahu videa, ať už jde o vizuální kontrolu lidmi nebo strojové vyhodnocení včetně umělé inteligence.

Z optimalizované detekovatelnosti videozáznamů těží mimo jiné oblasti bezpečnosti (např. viditelnost podezřelých aktivit a objektů), monitorování (detekce nesrovnalostí a závad), údržby infrastruktury (údržba a včasná detekce nebezpečí) a analýzy obrazu.

Lepší přehled v reálném čase

Monitor EVS1VX je vybaven patentovanou technologií EIZO Visibility Optimizer, která analyzuje a upravuje obraz pixel po pixelu v reálném čase.

Optimalizace obtížně rozpoznatelných snímků

EVS1VX detekuje a koriguje oblasti obrazu, které jsou špatně viditelné kvůli slabému osvětlení nebo mlze. Řešení zvládá tmavé i světlé oblasti obrazu úpravou jasu každého pixelu při zachování detailů pro realistický pocit hloubky. To je užitečné nejen pro sledování v noci nebo v mlze, ale také pro detekci nerovností nebo prasklin na povrchu, například na betonu.

Zpracování obrazu je založeno na teorii Retinex, kdy jsou pixely optimalizovány individuálně.

Volitelně

Snížení šumu při vysokých hodnotách ISO

Model EVS1VX kombinuje funkce 2D i 3D redukce šumu, které zvýrazňují obrysy a usnadňují rozlišení objektů, zejména při nočním sledování.

3D redukce šumu využívá vizuální informace z předchozího snímku a vyhodnocuje rozdíl oproti následujícím snímkům. To je velmi efektivní při sledování statického videa. 2D redukce šumu analyzuje obsah po jednotlivých snímcích a je optimální pro videa, která obsahují pohyb nebo změny scény.

EVS1VX automaticky nastaví metodu redukce šumu podle zobrazovaného obsahu.

Volitelně

Rozlišování detailů na černobílých snímcích

EVS1VX zlepšuje viditelnost na snímcích, kde dominuje jedna barva. Barvy s malými rozdíly v jasu lze snadněji rozlišit. To je užitečné zejména při analýze endoskopických a patologických snímků nebo při detekci objektů na snímcích pod vodou.

Vylepšení obrazu vybraných oblastí

Přístroj EVS1VX umožňuje vybrat určité oblasti obrazu pro vylepšení. To umožňuje divákovi soustředit se na oblasti zájmu nebo omezit vylepšení obrazu na příslušné oblasti.

Bildverbesserung ausgewählter Bereiche

Operace

Díky inteligentním a intuitivním ovládacím funkcím je nastavení, ovládání a obsluha pohodlná a snadná.

EIZO Image Optimization Utility
Nastavení režimů zobrazení a ostrosti obrazu

Pomocí ovládacího prvku EVS Image Optimisation lze jemně doladit režimy zobrazení a maximalizovat ostrost obrazu díky vylepšeným konturám, kontrastu a jasu.

Ovládání optimalizace obrazu EVS je zdarma. Pro použití je nutné připojení k počítači se systémem Windows prostřednictvím rozhraní USB (kabel není součástí dodávky).

Správný režim zobrazení pro každou situaci

Uživatel má k dispozici čtyři předinstalované režimy zobrazení (standardní, vyvážený, vysoký, nízký). Kromě toho lze přidat až pět vlastních režimů, které lze vyladit pro konkrétní prostředí sledování. EVS1VX může registrovat až 10 režimů zobrazení, mezi kterými může obsluha přepínat pomocí tlačítek na předním panelu. Pro přehlednost a snadné používání lze nepoužívané režimy zobrazení ze seznamu odstranit.

DuraVision EVS1VX: display mode
Příklady přednastavených režimů zobrazení: 1. standardní, 2. vyvážený, 3. vysoký
Capture to USB
1. monitor, 2. USB numerická klávesnice, 3. USB disk, na který lze exportovat a ukládat optimalizované snímky
Ukládání snímků přímo na USB

Model EVS1VX umožňuje operátorům pořizovat statické snímky z libovolné rozšířené scény a ukládat je přímo na USB flash disk pomocí USB numerické klávesnice. Pořízené statické snímky zdědí aktuálně nastavená vylepšení obrazu, takže je lze použít pro druhé prohlížení nebo pro vyšetřovací účely. Tato funkce je užitečná také pro sledování poškození infrastruktury, například silnic, nebo závad při výrobě produktů.

Flexibilní připojení

Model EVS1VX má dva vstupy HDMI, jeden výstup HDMI a je vybaven portem Ethernet pro aktualizaci firmwaru prostřednictvím prohlížeče.

Ports DuraVision EVS1VS/EVS1VX
* Periferní připojení pouze u EVS1VX

Trvanlivost a spolehlivost

Díky neúnavnému výzkumu a vývoji kvalitních konstrukčních prvků a technologií vyrábí společnost EIZO monitorová řešení, která přesvědčují svou kvalitou a absolutní spolehlivostí.

EIZO DuraVision: 24/7
Garance používání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Řešení je konstruováno pro 24hodinové použití a vyznačuje se maximální spolehlivostí. Délka záruky je 2 roky (24/7).

Udržitelnost

Dlouhá životnost, sociálně zodpovědná výroba a přívětivost k životnímu prostředí patří mezi základní kvality výrobků značky EIZO. Proto jsou naše výrobky zhotovovány podle mezinárodních směrnic týkajících se životního prostředí a svojí dlouhou životností šetří přírodní zdroje.

Ekologicky a sociálně uvědomělá výroba

S modelem EVS1VX společnost EIZO dokazuje, že obraz a kvalita výrobků jdou ruku v ruce s odpovědným plánováním, získáváním materiálů a výrobou. Tato hodnota vám umožní bezpečně investovat do moderního a spolehlivého řešení.

Sociálně zodpovědná výroba ve firmě EIZO

Sociálně zodpovědná výroba

Výroba modelu EVS1VX probíhá sociálně zodpovědně. Nevyužívá se dětská ani nucená práce. Dodavatelé přispívající do dodavatelského řetězce procházejí pečlivým výběrem a zavazují se k sociálně zodpovědné výrobě. To se vztahuje především na takzvané konfliktní suroviny. Každoročně dobrovolně sepisujeme podrobnou zprávu o naší sociální zodpovědnosti.

Více informací o odpovědném chování společnosti EIZO najdete zde.

Přívětivý k životnímu prostředí a klimatu

Všechny monitory EVS1VX vyrábíme v našich vlastních továrnách. Uplatňujeme environmentální management dle ISO 14001. Opatření sahají od omezování odpadu, odpadních vod a emisí přes snižování surovinové a energetické náročnosti až po posilování environmentálního povědomí zaměstnanců. Zhodnocení těchto opatření je podstatnou součástí každoročně zveřejňované zprávy.

Monitory EIZO přívětivé k životnímu prostředí a klimatu
Nachhaltiges und langlebiges Produkt

Udržitelné a trvanlivé

Model EVS1VX je navržen pro dlouhou životnost - obvykle výrazně přesahující záruční dobu. Náhradní díly jsou k dispozici ještě mnoho let po ukončení výroby. Celý cyklus používání zohledňuje dopad na životní prostředí, protože trvanlivost a opravitelnost šetří zdroje a klima. Při konstrukci modelu EVS1VX jsme dbali na nízkou spotřebu zdrojů pomocí vysoce kvalitních komponent a materiálů a na pečlivou výrobu.

Máte nějaké otázky?

Rádi vám poradíme s výběrem modelu vhodného pro vaše pracoviště. Obraťte se na nás.

Kontaktujte ihned