CuratOr Reference

Upgrade pro zobrazení obrazu

Univerzitní nemocnice Magdeburg optimalizuje své pracovní postupy při zásahu pomocí řešení EIZO

Přístroj MRI

Nový zobrazovací systém pro operační zákroky v univerzitní nemocnici v Magdeburgu svými požadavky přerostl předchozí řešení. Uživatelé potřebovali jasnější a větší zobrazení obrazu a také větší flexibilitu zobrazování z více zdrojů obrazu. Společně se svým partnerem MTSE dokázala společnost EIZO realizovat technicky i ekonomicky přesvědčivé řešení.

Požadavky

Univerzitní nemocnice v Magdeburgu potřebovala pro své intervenční zákroky flexibilnější a větší obrazový displej, který by všem lékařům pracujícím se systémem poskytl co nejlepší pracovní podmínky pro daný zákrok. S integrovaným řešením EIZO je to nyní možné.

  • Individuální zobrazení obrazu pro každého lékaře
  • Flexibilní dělení na velké obrazovce
  • Lze zobrazit více zdrojů obrazu současně

Výchozí situace

Nemocnice dříve pracovala s intervenčním CT a dvěma 23'' monitory pro zobrazení obrazu. Ty byly použity k zobrazení life obrazu CT a obrazu PACS z připojené sítě vedle sebe. Velikost dvou snímků zobrazených na jedné 23'' obrazovce již uživatelům nevyhovovala. Kromě toho také chyběla možnost integrace a zobrazení dalších zdrojů videosignálu.

S týmovou prací k optimálnímu výsledku

V úzké spolupráci mezi Univerzitní nemocnicí Magdeburg, MTSE a EIZO se podařilo vyvinout individuální koncept, který splňuje všechny požadavky uživatelů a udává směr do budoucna.

Daniel Rieger, projektový manažer společnosti MTSE, rovněž vyjádřil spokojenost:

"Spolupráce mezi společnostmi EIZO a MTSE byla velmi dobrá. Od přípravy, přes plánování až po podporu při instalaci bylo vše velmi strukturované, profesionální a plné nadšení."

Daniel Rieger

Projektleiter MTSE

Přístroj MRI

Optimalizované a připravené na budoucnost díky technologii EIZO

Středobodem konceptu je velký monitor EIZO RadiForce LL580W. Díky úhlopříčce 58'', rozlišení 4K UHD a tovární kalibraci DICOM Part 14 je ideální pro použití v intervenční radiologii. Distribuce videosignálu se provádí pomocí nástroje Large Monitor Manager LMM0802 od společnosti EIZO. Na monitoru LL580W lze nyní současně zobrazovat jak původní live snímky z CT a PACS, tak i nově až šest dalších zdrojů videosignáluRůzná rozvržení a velikosti oken lze snadno přizpůsobit dané aplikaci a nastavení lze uložit. Ovládání je intuitivní a přepínání mezi různými nastaveními se provádí prostřednictvím dotykového panelu EIZO CID1201P.

V systému je již implementovaná možnost budoucího připojení k externímu zařízení pro streaming. Díky tomu je Magdeburská univerzitní nemocnice připravena na budoucí rozšíření funkčnosti systému, například přenos zobrazovaných dat do přednáškového sálu.

"Intervenční lékař má větší přehled, kvalitu obrazu a vzdálenost od monitoru a nemusí aktivně procházet cílovou oblast. To mu umožňuje bezpečnější a rychlejší navigaci k cíli."

Sebastian Hupfeld

radiologický fyzik, UK Magdeburg

Daniel Rieger

"Uživatelé jsou se systémem velmi spokojeni. Nyní lze kromě snímků CT a PACS zobrazit několik zdrojů signálu. Různí uživatelé mají také různá nastavení pracovní plochy - každý si tak může rychle přepnout na své vlastní nastavení, na které je zvyklý.

Daniel Rieger

projektový manažer MTSE