Tisková zpráva

Společnost EIZO získala nové ocenění EPEAT Climate+ za dodržování klimatických předpisů

Tisková zpráva

Společnost EIZO oznamuje, že dvanáct monitorů řady FlexScan EV získalo novou certifikaci EPEAT Climate+ pro soulad s klimatickými předpisy.

EPEAT je přední světová ekologická značka pro elektroniku. Kritéria EPEAT se zabývají nejdůležitějšími aspekty udržitelnosti během celého životního cyklu elektronického zařízení, od těžby materiálu až po ukončení jeho používání. Patří mezi ně snížení obsahu nebezpečných látek, recyklovatelnost, dlouhá životnost, sběr a recyklační procesy po skončení životnosti, používání recyklovaných plastů a další opatření ke snížení dopadu na životní prostředí a změnu klimatu. Hodnocení zahrnuje také výkonnost společnosti, například hospodaření s energií v celém dodavatelském řetězci, vývoj standardů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a řadu dalších iniciativ. V závislosti na splnění požadavků získávají výrobky bronzovou, stříbrnou nebo zlatou registraci, přičemž zlatá znamená, že výrobek splňuje nejnáročnější kritéria udržitelnosti v elektronickém průmyslu. 

V říjnu 2023 zavede EPEAT pro výrobky registrované v systému EPEAT novou značku EPEAT Climate+, která bude označovat, že výrobce splňuje normy na ochranu klimatu. Uznává výrobky, které splňují vědecky podložená kritéria pro snižování emisí skleníkových plynů. Climate+ oceňuje výrobce, kteří podnikají věrohodné kroky směrem k podnikání a výrobkům s nižšími emisemi uhlíku. 

Několik produktů EIZO řady FlexScan EV je od března 2023 registrováno v programu EPEAT Gold. Získání ocenění EPEAT Climate+ je dalším důkazem závazku společnosti EIZO k iniciativám v oblasti udržitelnosti. Společnost EIZO vypočítává a zveřejňuje emise skleníkových plynů během celého životního cyklu svých produktů a podporuje ambiciózní iniciativy na snížení emisí v celém dodavatelském řetězci. Výsledkem tohoto úsilí je, že dvanáct monitorů řady FlexScan EV nyní získalo pečeť EPEAT Climate+. EPEAT a Climate+ umožňují nákupním organizacím, investorům, odborníkům na veřejné zakázky a dalším zainteresovaným stranám přijímat udržitelnější nákupní a jiná rozhodnutí tím, že lépe zohledňují dopad registrovaných výrobků na klima.

Společnost EIZO označila podporu společnosti orientované na recyklaci, reakci na změnu klimatu a řízení dodavatelského řetězce za důležité otázky, které bude i nadále prosazovat v rámci svého úsilí o dosažení iniciativy Přechod na čistou nulu do roku 2040.

EIZO_Transition_to_Net_Zero.jpg
Produkty Climate+ s registrací EPEAT Gold

Modely FlexScan Premium:

 • EV3240X
 • EV2740X
 • EV2795
 • EV2495
 • EV2490

Modely FlexScan Professionel:

 • EV2781
 • EV2485
 • EV2480
Produkty Climate+ s registrací EPEAT Silver

Modely FlexScan Premium:

 • EV3895

Modely FlexScan Basic:

 • EV2760
 • EV2360
 • EV2460
EPEAT_Climate_Logo_Gold_3000x2000.png
EPEAT_Climate_Logo_Silver_3000x2000.png

Stav a úrovně registrace podle zemí naleznete na adrese www.epeat.net.