PRODUKTOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

Pixel Inspection

Produktová tisková zpráva

Pixel Inspection

Nová funkce pro monitory ColorEdge CG2700S a CG2700X

V reakci na poptávku postprodukčních a animačních studií po celém světě představuje společnost EIZO novou funkci Pixel Inspection pro modely ColorEdge CG2700S a CG2700X. Funkce Pixel Inspection umožňuje uživateli rychle a snadno zkontrolovat, zda byla všechna nastavení důležitá pro barvy provedena správně a zda je výsledkem barevně věrný obraz.

Problém

V komplexních postprodukčních pracovních postupech ve filmovém průmyslu je důležité, aby všechna nastavení jednotlivých pracovních stanic, která se týkají barev, byla provedena správně. Teprve pak může uživatel bezchybně zobrazit zpracovávaný materiál a upravovat jej s patřičnou přesností. To znamená, že nastavení musí být správné ve video hardwaru, v operačním systému, v používaných střihových programech i v monitoru. Pokud by byla nesprávná hodnota nastavena byť jen v jednom bodě, soubor se nezobrazí správně. Kromě toho se tato nastavení mohou v závislosti na projektu značně lišit.

Pro jednotlivého uživatele je často obtížné zkontrolovat, zda byla všechna nastavení skutečně provedena korektně a zda je zobrazení obrazu správné. Velké filmové projekty jsou často hybridní a decentralizovaně organizované na několika místech nebo dokonce v několika zemích. Často není k dispozici odpovídající pracovník IT, který by toto mohl prověřit nebo dokonce změřit.

Řešení: Kontrola pixelů

Proto je nyní pro dva 27palcové monitory ColorEgde CG2700S a CG2700X k dispozici nová funkce "Pixel Inspection". Pomocí funkce Pixel Inspection může uživatel sám rychle a snadno zkontrolovat, zda byly správně nastaveny specifikace zadané výrobním oddělením a zda je zobrazení obrazu správné.

Kontrola pixelů zobrazuje na jedné straně barevné informace pixelu ze zdrojových vstupních dat (nominální hodnota) a na druhé straně poskytuje barevné informace příslušného pixelu, jak je skutečně zobrazen na monitoru (skutečná hodnota). Pokud se obě hodnoty shodují, má uživatel jistotu, že všechna nastavení jsou správná a že vidí obrazový materiál tak, jak je uložen v souboru. Pokud se hodnoty neshodují, může bez zvláštních znalostí problém nahlásit, včetně aktuálních informací o barvách, a nechat nastavení zkontrolovat a opravit odborníkem.

Pomocí nástroje Pixel Inspection mohou studia zajistit, aby všechna jejich kreativní oddělení pracovala se správným technickým nastavením. Tím se snižuje pravděpodobnost technicky vyvolaných chyb a z nich vyplývajících opravných smyček.

Dostupnost