Oceněný a překvapivě odlišný

Marvin_Dreblow_Stage.jpg

Marvin Dreblow získal se svou prací “State of Nature” druhé místo v soutěži BFF Promotion Award 2022 Společnost EIZO jako partner soutěže poskytla ceny pro první tři vítěze. V tomto článku finalista přibližuje svou práci a sdílí své zkušenosti s novým monitorem ColorEdge CG2700S.

Když se procházíme lesem, všichni si ho spojujeme s pocitem přírody, idyly a divočiny. Zdá se, že fauna a flóra jsou ponechány samy sobě. Pokud se podíváte trochu pozorněji, zjistíte, že tato údajně divoká příroda je často tvořena jako kulturní krajina, kterou do značné míry vytvořil člověk, a to i v národních parcích. Geometricky tvarované, hustě vysázené stromové monokultury, často označené barvou ve spreji, protkané sítí lesních cest, které se při pohledu ze vzduchu ani trochu nepodobají ulicím Manhattanu. Populace zvěře je také přísně regulována. Přesto v nás stále převládá starý známý pocit lesa. Marvin Dreblow si to uvědomil při četbě textu Thomase Kirchhoffa v knize "Naturphilosophie". Ve svém díle "State of Nature" Dreblow toto přetvořené vnímání lesa dotváří.

Vítězná práce Marvina Dreblowa

Rozptýlená obloha, desaturované barvy a plošné kontrasty tvoří vizuální pojítko Dreblowovy vítězné práce.

Plovoucí stromy? Photoshop – nebo ne?

Dreblowův cyklus fotografií zobrazuje stromy a keře v nepřirozených polohách. Velké větve se vznášejí beztížně, někdy vzhůru nohama, stromu chybí celá část kmene, jiný strom roste v kruhu zpět do kmene. Každý, kdo nezná Marvina Dreblowa a jeho dílo, téměř nevyhnutelně dojde k závěru, že snímky v tomto obrazovém cyklu se musely dotvářet postprodukčně ve Photoshopu. Ale není tomu tak.

Fotograf pochází z farmy ve Wendlandu. Okres Lüchow-Dannenberg je nejmenším a nejřidčeji osídleným okresem starých spolkových zemí. Pět let studoval umění na Univerzitě umění v Brémách. "Hledal jsem svobodu ve svém uměleckém vyjádření a nechtěl jsem se k ničemu zavazovat," vysvětluje Dreblow svůj výběr tématu. Brzy si však uvědomil, že se nejlépe vyjádří prostřednictvím fotografie. Fotografie je konečný produkt, dokumentace uměleckého díla.

Marvin_Dreblow_image_2.jpg

Stav 7: Velká větev plovoucí vzhůru nohama - určitě se na tom hodně podílel Photoshop, že?

Marvin_Dreblow_image_3.jpg

Snímek z natáčení ukazuje, kolik reality a jak málo Photoshopu lze v Dreblowově práci najít.

Co nejvíce reality v surrealitě

Dreblow nechce pomocí umění uniknout ze své venkovské domoviny, ale chce do ní umění vnést. Využívá přitom možností, které mu nabízí jeho rodný kraj a farma jeho rodičů, jejíž součástí jsou lesy. "Projekt 'State of Nature' byl téměř prací otce a syna," říká Dreblow. Sám se podílel na nápadu, koncepci a fotografických dovednostech. Věřte tomu nebo ne, ale na většině obrázků byla jedinou manipulací s obrazem odstranění traktorových vidlic nebo jiné infrastruktury z obrázku. Samotné objekty byly skutečně vyfotografovány na místě. To vysvětluje naprosto realistický výskyt světla a stínů. Všechny fotografie jsou pořízeny pod rozptýlenou oblohou. Dreblowovy snímky zaujmou svými desaturovanými barvami a plochými kontrasty. "Záměrem bylo vyfotografovat surrealistickou, spíše pozorovatelskou, téměř hrozivou náladu," vysvětluje Dreblow podobu svých snímků. Prostřednictvím paradoxních obrazových manipulací, které jsou v rozporu s fyzikou, se Dreblowovi daří zpochybňovat a dekonstruovat přelud kulturní krajiny "lesa", který byl vytvořen přeměnou a selektivním vnímáním: "Vznáším tvrzení, která pak diváci musí zpochybnit a porovnat se skutečností." Skutečností, že tyto snímky byly pořízeny pokud možno na místě, kde se nacházejí.

Jak snímky vznikaly?

Jak vznikly obrazy jako plovoucí větev jeho díla "Condition 7"? "Nejprve jsem pořídil snímek bez velké větve. Pak jsme větev vyvážili vzhůru nohama na vidle traktoru a umístili ji na vybrané místo," vysvětluje Dreblow. V postprodukci bylo nutné vyretušovat pouze vidle a traktor. A strom v díle "Condition 1" byl také vyfotografován na konkrétním místě, přestože měl vypilovaný kmen. Za tímto účelem Dreblow připevnil k zadní části břízy skrytý podpěrný trám a poté vyřízl kus kmene. Pořízením další fotografie po odstranění odříznutého kmene mohl Dreblow snadno vyretušovat nosnou konstrukci.

Marvin_Dreblow_image_4.jpg

Stav 1: Bříza, které chybí celý kus kmene. Jak to Dreblow vyfotografoval?

Marvin_Dreblow_image_5.jpg

Na tomto snímku je patrné, že strom byl vyfotografován s chybějící částí. Trik spočívá v dodatečném vyretušování nosné konstrukce.

New BFF Promotion Award pro mladé fotografy

Dreblowovi se tímto dílem podařilo vytvořit zpočátku nenápadnou soutěžní práci, která naplno rozvine své kouzlo až na druhý pohled a s patřičnými znalostmi. Není proto divu, že jím dokázal nadchnout odbornou porotu soutěže New BFF Promotion Award pro mladé fotografy. Tato soutěž se neskládá pouze z hotových prací na určité téma, která se předkládají odborné porotě. Je spíše koncipována jako propracovaný podpůrný program pro mladé fotografy a tvůrce videa. Na rozdíl od mnoha jiných soutěží se nepřihlašujete s hotovým dílem, ale s konceptem, který chcete v průběhu soutěže realizovat. Dvanáct tvůrců nejlepších konceptů je následně pozváno k účasti na dvou intenzivních workshopech v Hamburku a Zingstu. Všem účastníkům je přidělen fotograf BFF jako mentor, který intenzivně doprovází realizaci konceptu. Z těchto 12 účastníků workshopu pak odborná porota vybere tři vítěze. Tato jedinečná koncepce je tedy primárně určena k získávání znalostí a skutečné podpoře mladých talentů, nikoli pouze k udělování cen. "Během dvou workshopů jsme se opravdu stmelili ve skvělou skupinu," vzpomíná Dreblow a pokračuje: "Hodně jsme se naučili od přednášejících i od sebe navzájem a intenzivní podpora mentorů nám velmi pomohla. Nadále zůstávám v kontaktu se svým mentorem Jörgem Rothhaarem."

Mentor Rothhaar vysvětluje: "Ať už se fotograf považuje za umělce, nebo pracuje jako kreativec v reklamě, v jádru jde vždy o realizaci viděného do obrazu tak, aby fungoval v zamýšleném kontextu."

Marvin_Dreblow_image_6.jpg
Marvin_Dreblow_image_7.jpg

Zkušenosti s monitorem ColorEdge CG2700S od společnosti EIZO

Umístění na druhém místě přineslo Marvinu Dreblowovi také fyzickou cenu: grafický monitor ColorEdge CG2700S od společnosti EIZO. "Až dosud jsem pracoval s notebookem a nepříliš kvalitním monitorem," vysvětluje Dreblow. "Umění není obor, na kterém se dá rychle zbohatnout." Proto bylo Dreblowovo nadšení opravdu velké, když poprvé postavil na stůl svůj nový profesionální monitor: "Už "po vybalení" byl dojem z obrazu vynikající, poprvé jsem měl pocit, že se na svůj obrazový soubor skutečně dívám," vzpomíná Dreblow: "V případě snímků, které jsem musel při tisku znovu opravovat, dokud neodpovídaly požadovanému výsledku, jsem nyní viděl chyby už na monitoru." A díky vestavěnému kalibračnímu senzoru lze nastavené parametry monitory bez námahy udržovat po celou dobu jeho životnosti.

Marvin_Dreblow_Quote.jpg

"Teprve když vyzkoušíte práci na kvalitním fotografickém monitoru, zjistíte, o co jste doposud přicházeli.

Marvin Dreblow

Za velkou přidanou hodnotu považuje Dreblow také možnost připojit monitor k notebooku pomocí jediného kabelu USB-C, který přenáší obrazový i datový signál a má také napájecí funkci. A tak je profesionální monitor ideálním základním kamenem pro jeho vlastní studio ve Wendlandu. "Doufám, že budu moci pokračovat ve své cestě fotografického umělce. Mým snem je živit se fotografováním," přeje si Dreblow. Druhé místo v soutěži New BFF Promotion Award je pro to jistě dobrým základem. "A je to také příjemné potvrzení pro mé rodiče, že to, co jejich syn vytváří v lese, má opravdu uměleckou hodnotu," dodává Dreblow s úsměvem.

Informace o fotografovi: www.marvindreblow.com