Reference DuraVision

Edmonton Transit Service používá dekódovací monitory EIZO IP společně s Genetec VMS

Stanice metra

Společnost Edmonton Transit Service (ETS) zajišťuje veřejnou osobní dopravu v kanadském městě Edmonton. Mezi dopravní prostředky provozované ETS patří mimo jiné autobusy a městské dráhy odborně označované jako lehké metro (Light-Rail Transit, LRT). V Edmontonu nalezneme celkem 18 stanic lehkého metra, jimiž denně projde přes 100 tisíc cestujících.

Alan Baird, telekomunikační senior inženýr ETS, hovořil se společností EIZO o nedávné instalaci monitorů EIZO DuraVision FDF2304W s dekodérem IP. Zeptali jsme se také, jak nově řešený dohled propojený se systémem správy videosignálů Genetec Security Center zapadá do přepracované bezpečnostní koncepce.

Rozhovor Alan Baird, Senior Core Communications Engineer (ETS)

EIZO: Povězte nám nejprve krátce o výchozí situaci a o důvodech pro zavedení řešení s monitory DuraVision.
Alan Baird (Senior Core Communications Engineer, ETS): V současnosti využíváme kolem 1100 kamer různé technické úrovně. Stanice metra u univerzity představuje velkou podzemní stanici, v níž musíme monitorovat několik úrovní: mimo jiné samotná nástupiště, spojovací chodby a vestibul. Velkou část cestujících tvoří studenti a zaměstnanci Univerzity Alberta.

Dříve mívalo mnoho nočních cestujících strach, že na ně někdo může nepozorovaně číhat na schodištích. Díky nově nainstalovaným monitorům EIZO získají naši cestující už před vstupem na schodiště přehled o situaci a v případě pochybností mohou zvolit jinou cestu. Myslím, že lidé se prostě cítí bezpečněji, když vědí, že prostor je sledován kamerami. A to je jeden z důvodů, proč jsme po této možnosti sáhli.

Alan Baird, Senior Core Communications Engineer (ETS)
Zobrazovací tabule a monitor na železniční stanici
EIZO IP dekódovací monitor

EIZO: Jaké technické výhody vám řešení od společnosti EIZO přineslo při instalaci?
AB: Velkou komplikací byla skutečnost, že se jednalo o starou stanici vybavenou analogovými kamerami s množstvím koaxiálních kabelů. Při přechodu z analogové techniky k protokolu IP jsme stáli před úkolem přivést ke každé kameře rozhraní IP. U takto starých stanic je vždy největší problém v kabeláži. Monitory EIZO jsme mohli připojit přímo do sítě Ethernet a spravovat dálkově přes systém Genetec. Rozhodující předností těchto monitorů je schopnost pracovat bez přídavného počítače s Windows či bez podobného zařízení, které by se muselo spravovat a zabezpečovat zvlášť. Vše je integrováno v monitoru, takže systém je také podstatně odolnější vůči kybernetickým útokům.

EIZO: A jak jste ocenili plugin EIZO určený pro systém Genetec Security Center?
AB: Náš předchozí analogový systém vykazoval určitá omezení. Nemohli jsme dálkově přepínat kamery, takže správa a údržba byla dost komplikovaná. Samotný fakt, že monitory EIZO lze dokonale začlenit do systému Genetec, byl mimořádně důležitý. Změny můžeme provádět pohodlně přetažením kurzoru myši a po přihlášení přes webový portál vidíme i stav každého monitoru. Tyto centralizované funkce nám údržbu opravdu hodně usnadnily. Po přechodu na centralizovaný systém správy videosignálů Genetec a monitory EIZO si ve stanicích vystačíme s menším množstvím techniky a mnohem více věcí teď mohu vyřídit přímo ze své kanceláře, aniž bych musel chodit na místo. Naše pracovní postupy jsou díky tomu podstatně efektivnější.

Monitor
Genetec VMS Alan Baird

EIZO: Plánujete do budoucna další instalace výrobků EIZO?
AB: Máme v úmyslu instalovat monitory do vstupních prostorů – například do blízkosti bran nebo dveří. Monitor v přijímací kanceláři může příslušným pracovníkům ukázat, kdo se zrovna dožaduje vstupu. Jak už jsem říkal, i toto by se obešlo bez dalšího počítače. Dovedu si představit i náhradu našich velkých projekčních stěn, kdy se více videosignálů přiváděných do našeho velína sloučí a na monitor se budou posílat alarmy ze systému Genetec, přičemž hlášení s důležitými informacemi se budou zobrazovat na monitoru našich bezpečnostních pracovníků.

EIZO: Jak byste tedy shrnul zásadní přednosti řešení od firem EIZO a Genetec?
AB: Největší prospěch z naší spolupráce s firmami EIZO a Genetec tkví v tom, že se můžeme postarat o bezpečnost našich cestujících a zároveň zajistit plynulý provoz. Čím více zjednodušíme a zefektivníme činnost našich řídicích pracovníků, tím lépe.

Edmonton Train
Edmonton Train
Logo Genetec

Plugin firem EIZO a Genetec byl vyvinut na základě naléhavých potřeb zákazníků. Přepracovaný bezpečnostní koncept rozšiřuje o užitečné funkce v podobě ústřední správy monitorů EIZO s dekodérem IP v platformě Genetec Security Center. O platformě Security Center

K instalaci u společnosti Edmonton Transit Service se vyjádřili i naši další technologičtí partneři.

Alan McIsaac, Business Development Manager (Convergint Technologies)

Convergint Technologies

Společnost Convergint Technologies je globálním systémovým integrátorem, která dopravci Edmonton Transit Service pomáhala nalézt dokonalé řešení jeho potřeb.

„Spojenectví firem EIZO a Genetec prokázalo, jaké výhody zákazníkům přináší zjednodušená backendová infrastruktura – konkrétně v podobě nižších provozních nákladů a vyšší efektivity.“

Alan McIsaac, Business Development Manager

Alfonso Robinson, Director (Davacon Systems Ltd.)

Davacon Systems Ltd

Davacon Systems Ltd. je dodavatelem firmy Convergint Technologies. Společně s firmou EIZO a dalšími subjekty se podílí na implementaci technických řešení pro zákazníky jako je ETS.

„Značka EIZO mě zaujala, neboť poskytovala odpověď na základní otázku ETS: jak zajistit náročný přechod od analogové techniky k protokolu IP? Integrací do systému Genetec jsme získali opravdu jedinečné řešení.“

Alfonso Robinson, Director

Louis-René Bergeron. Commercial Lead, SDK / Add-On Integrations (Genetec)

Genetec

"Tento projekt byl uskutečněn v těsné spolupráci výzkumných a vývojových oddělení společností EIZO v Japonsku a Genetec v Montrealu. Tvůrčí kooperace přinesla významné rozšíření funkčnosti produktů. Spolupráce byla jednoznačně přínosná."

Louis-René Bergeron, Commercial Lead, SDK / Add-On Integrations

Graham Meeres, Regional Sales Manager (Genetec)

Genetec

"Jedinečný plugin EIZO naplnil setrvalé požadavky bezpečnostního odvětví. Výrobky značky EIZO umožňují přímé propojení s platformou Genetec pro jednoduché zobrazování signálů z kamer."

Graham Meeres, Regional Sales Manager