Software pro kancelář

Screen InStyle

Software EIZO umožňuje snadno spravovat používání a konfiguraci pro konfiguraci s jednou obrazovkou nebo více monitory. Podporovány jsou operační systémy Windows i macOS.

Obrázek produktu Screen InStyle

Jednoduchá správa monitoru

Podrobné informace o funkcích

Screen InStyle usnadňuje správu spotřeby energie, barev, jasu a dalších nastavení pro konfiguraci s jednou obrazovkou nebo více monitory.

 

Organizovaná pracovní plocha

Přizpůsobené a předdefinované rozvržení pro efektivní práci

Ve většině pracovních prostředí je běžné, že je současně otevřeno a viditelné několik aplikací, jako jsou webové konference, textové editory, prohlížeče a další programy.

Pomocí funkce "Screen Layout" z aplikace Screen InStyle můžete okna různých programů na obrazovce přehledně uspořádat a pracovat tak mnohem efektivněji. Kromě předdefinovaných rozvržení můžete libovolně volit velikosti a pozice oken pro vlastní rozvržení.

ScreenInStyle_DefinedLayouts.jpg

Předdefinovaných rozvržení

Snadné použití

Nastavení barvy a bílého bodu

Pomocí funkce Screen InStyle můžete snadno upravit nastavení jasu a barev monitoru tak, aby odpovídalo například sousednímu monitoru nebo vašim vlastním jedinečným potřebám. Bílý bod monitoru můžete nastavit nejen podle teploty barev, ale také podle hodnot RGB. Jedním kliknutím můžete přepnout pozadí plochy na "bílé" a zkontrolovat nastavení a doladit ho. Bílé pozadí tak lze zobrazit i na několika připojených monitorech a provádět jejich barevné úpravy současně.

Nastavení barev Screeninstlye

Ideální pro hot-desking

Color Briefcase: vlastní nastavení všude po ruce

Noste si své vlastní nastavení obrazovky na všechna místa, kde budete svůj notebook nebo tablet připojovat k modernímu monitoru EIZO. Nastavení se uplatní samočinně prostým zapojením kabelu USB-C mezi notebook a monitor kompatibilní s technologií Screen InStyle. V kancelářích se sdílenými stoly (Hot Desking) i na domácím pracovišti oceníte vyšší pohodlí a efektivitu.

Definice režimů zobrazení

Automatický barevný režim

Automatická volba barevného režimu umožňuje přiřadit jednotlivým aplikacím konkrétní zobrazovací režim. Jakmile aplikaci spustíte, obrazovka se samočinně přepne do stanoveného režimu.

Když budete například psát v textovém editoru, monitor se rovnou přepne do režimu Papír. Pro práci s fotografiemi můžete zvolit například režim sRGB.

Dostupné pouze pro systém Windows.

ScreenInStyle_AutoColorMode_Modes.jpg

Když budete chtít zpracovávat fotografie v režimu sRGB nebo pracovat se soubory programu Word v režimu Papír, Screen InStyle samočinně přepne zobrazovací režim podle vašich požadavků.

ScreenInStyle_AutoColorMode.jpg

Jednotlivým aplikacím můžete přiřadit konkrétní zobrazovací režim.

Mouse Pointer Utility

Optimalizované ovládání myši

Pohyb kurzoru myši není v systémech s více obrazovkami vždy plynulý. Pokud jej někdy ztratíte z dohledu, nástroj Mouse Pointer Utility vám pomůže jej rychle najít.

Umožňuje také volně přesouvat kurzor mezi monitory bez typických překážek, a to i v případě, že používáte obrazovky různých velikostí. Kurzor se již nezasekává na přechodech obrazovky. Drobné rušivé vlivy při práci s obrazovkou jsou tak eliminovány.

Dostupné pouze pro systém Windows.

Více počítačů s jedním monitorem

Výběr vstupního signálu a barevného režimu tlačítkem rychlé volby

Když je k jednomu monitoru připojeno více počítačů, uvítáte další praktickou funkci spočívající ve volbě vstupního signálu tlačítkem rychlé volby nebo kombinací kláves.

Tak můžete u jednoho monitoru pracovat současně například s notebookem a stolním počítačem a bez komplikací mezi nimi přepínat. V závislosti na modelu monitoru to platí i při používání funkcí Picture-by-Picture a Picture-in-Picture.

Stejně pohotově můžete tlačítkem rychlé volby nebo klávesovou kombinací přepínat barevné režimy.

ScreenInStyle_Hotkey_1728x1152.gif

Můžete například pracovat s notebookem a počítačem na jednom monitoru současně a snadno mezi nimi přepínat. V závislosti na monitoru to platí také při použití funkce Picture-by-Picture nebo Picture-in-Picture.

ScreenInStyle_Hotkey-KVM_1728x1152.gif

U modelů FlexScan s integrovanou funkcí KVM přepínání signálu pomocí klávesové zkratky přepíná také myš a klávesnici, které jsou připojeny k rozbočovači USB monitoru.

Circadian Dimming

Denní rytmické nastavení barev

Program Screen InStyle zahrnuje funkci „Cirkadiánní stmívání“ snižující barevnou teplotu monitoru v průběhu dne. Jelikož změny nastávají ve třicetiminutových intervalech, nejsou pro uživatele postřehnutelné ani rušivé. Navečer funkce samočinně sníží zastoupení modré části barevného spektra.

Dostupné pouze pro systém Windows.

ScreenInStyle_CircadianDimming_cz.jpg

Barevná teplota monitoru během dne klesá.

ScreenInStyle_CircadianDimming_UI.jpg

Funkci „Cirkadiánní stmívání“ lze individuálně nastavovat.

Synchronizace multi-monitorů

Nastavení pro více monitorů

Konzistentní barvy

Synchronizace nastavení obrazovky

Nástrojem Screen InStyle můžete nastavení určené obrazovky přenést i na ostatní monitory ve víceobrazovkové sestavě.

Nastavení barevného režimu a barevné teploty nebo automatické přizpůsobení jasu se přenese na všechny ostatní připojené obrazovky. Kromě toho se při zřetězení přes rozhraní USB-C změny automaticky projeví na všech monitorech. To šetří čas při nastavování a zajišťuje konzistentní podání barev na různých monitorech.

Dostupné pouze pro systém Windows.

ScreenInStyle_Synchronization_1728x1153.gif

Úspora energie

Správa napájení více monitorů

Vypínačem na jednom monitoru se automaticky zapnou nebo vypnou všechny připojené obrazovky. Šetření energií je proto jednoduché.

ScreenInStyle_PowerManagement_1728x1152.gif

Monitory v sítích

Kontrola ze strany správců

Serverová aplikace

Screen InStyle Server

Prostřednictvím serverové aplikace Screen InStyle Server mohou systémoví administrátoři spravovat a řídit monitory a počítače připojené do sítě. Screen InStyle Server mohou systémoví administrátoři spravovat a řídit monitory připojené do sítě. Parametry zobrazení a funkce pro úsporu energie lze u stanovených cílových monitorů upravovat centrálně. Tento software využívající webový prohlížeč se kromě toho hodí i pro efektivní Asset-Management, neboť umožňuje zobrazovat informace o připojených monitorech a počítačích.

K dispozici pouze pro systém Windows.

Více informací o Screen InStyle Serveru naleznete zde.

ScreenInStyleServer_General.jpg

Poznámka

Monitor musí být při používání programu Screen InStyle propojen s počítačem přes USB. Při používání více obrazovek musí být monitory vzájemně propojeny přes USB.

Technické údaje

Screen InStyle (Windows)

 

Kompatibilní monitory

EV3895, EV3240X, EV3285, EV3237, EV2795, EV2740X, EV2785, EV2781, EV2780, EV2760, EV2750, EV2495, EV2490, EV2485, EV2480, EV2457, EV2456, EV2455, EV2460, EV2451, EV2450, EV2360

Kompatibilní operační systémy

Windows 11, Windows 10 (32-bit, 64-bit)

Systémové požadavky

Počítač s rozhraním USB (Chcete-li používat Screen InStyle, musí být monitor připojen k počítači přes USB. Při použití více monitorů musí být propojení USB mezi jednotlivými monitory.)

Screen InStyle (mac OS)

 

Kompatibilní monitory

EV3895, EV3240X, EV3285, EV2795, EV2740X, EV2785, EV2781, EV2760, EV2495, EV2490, EV2485, EV2480, EV2456, EV2460, EV2360

Kompatibilní operační systémy

macOS Sonoma (14), macOS Ventura (13), macOS Monterey (12)

Systémové požadavky

Počítač s rozhraním USB (Chcete-li používat Screen InStyle, musí být monitor připojen k počítači přes USB. Při použití více monitorů musí být propojení USB mezi jednotlivými monitory.)

Soubory ke stažení a podpora

Kolem vašeho produktu

Příručky a dokumenty

Produktový leták - Screen InStyle

PDF | 522 KB

Software

Screen InStyle / Server

Pomocí aplikace EIZO Screen InStyle lze snadno řídit spotřebu elektrické energie, nastavovat barvy, jas a ostatní volitelné parametry monitorů. Pomocí serveru Screen InStyle Server mohou správci systému ovládat monitory a počítače připojené v síti.