Software

Screen InStyle

Software EIZO Screen InStyle vám usnadní správu napájení a nastavování barev, jasu i dalších parametrů jak u samostatného monitoru, tak při používání víceobrazovkové sestavy.

Obrázek produktu Screen InStyle

Screen InStyle

Podrobné informace o funkcích

Zvýšení efektivity práce

Organizace pracovní plochy pomocí rozvržení obrazovky

Multitasking s několika spuštěnými aplikacemi, jako jsou textové editory, tabulkové procesory, prohlížeče a další programy, je pro většinu profesionální kancelářské práce běžný. Neuspořádaná obrazovka však může snižovat produktivitu a ztěžovat soustředění.

Pomocí funkce rozvržení obrazovky můžete rozdělit pracovní plochu a uspořádat okna programů tam, kde je chcete mít, nebo je nechat uspořádat opakovaně, abyste mohli pracovat inteligentně a efektivně.

Software-operation_ScreenInStyle_WithoutScreenLayout.jpg

Bez funkce rozvržení obrazovky

Software-operation_ScreenInStyle_WithScreenLayout.jpg

S funkcí rozvržení obrazovky

12 předdefinovaných rozvržení

12 předdefinovaných rozvržení

Snadné použití

Nastavení barvy a bílého bodu

Pomocí funkce Screen InStyle můžete snadno upravit nastavení jasu a barev monitoru tak, aby odpovídalo například sousednímu monitoru nebo vašim vlastním jedinečným potřebám. Bílý bod monitoru můžete nastavit nejen podle teploty barev, ale také podle hodnot RGB. Jedním kliknutím můžete přepnout pozadí plochy na "bílé" a zkontrolovat nastavení a doladit ho. Bílé pozadí tak lze zobrazit i na několika připojených monitorech a provádět jejich barevné úpravy současně.

Nastavení barev Screeninstlye

Color Briefcase: vlastní nastavení všude po ruce

Noste si své vlastní nastavení obrazovky na všechna místa, kde budete svůj notebook nebo tablet připojovat k modernímu monitoru EIZO. Nastavení se uplatní samočinně prostým zapojením kabelu USB-C mezi notebook a monitor kompatibilní s technologií Screen InStyle. V kancelářích se sdílenými stoly (Hot Desking) i na domácím pracovišti oceníte vyšší pohodlí a efektivitu.

Automatický barevný režim

Automatická volba barevného režimu umožňuje přiřadit jednotlivým aplikacím konkrétní zobrazovací režim. Jakmile aplikaci spustíte, obrazovka se samočinně přepne do stanoveného režimu.

Když budete například psát v textovém editoru, monitor se rovnou přepne do režimu Papír. Pro práci s fotografiemi můžete zvolit například režim sRGB.

Automatický režim barev Screeninstyle

Když budete chtít zpracovávat fotografie v režimu sRGB nebo pracovat se soubory programu Word v režimu Papír, Screen InStyle samočinně přepne zobrazovací režim podle vašich požadavků.

Automatický režim barev Screeninstyle

Jednotlivým aplikacím můžete přiřadit konkrétní zobrazovací režim.

Optimalizované ovládání myši

Pohyb kurzoru myši není v systémech s více obrazovkami vždy plynulý. Pokud jej někdy ztratíte z dohledu, nástroj Mouse Pointer Utility vám pomůže jej rychle najít.

Umožňuje také volně přesouvat kurzor mezi monitory bez typických překážek, a to i v případě, že používáte obrazovky různých velikostí. Kurzor se již nezasekává na přechodech obrazovky. Drobné rušivé vlivy při práci s obrazovkou jsou tak eliminovány.

Správa napájení více monitorů
Synchronizace nastavení obrazovky

Správa napájení více monitorů

Vypínačem na jednom monitoru se automaticky zapnou nebo vypnou všechny připojené obrazovky.  Šetření energií je proto jednoduché.

U monitorů se senzorem přítomnosti přejdou při vašem odchodu všechny monitory do pohotovostního režimu.

Synchronizace nastavení obrazovky

Nástrojem Screen InStyle můžete nastavení určené obrazovky přenést i na ostatní monitory ve víceobrazovkové sestavě.

Nastavení barevného režimu a barevné teploty nebo automatické přizpůsobení jasu se přenese na všechny ostatní připojené obrazovky. Kromě toho se při zřetězení přes rozhraní USB-C změny automaticky projeví na všech monitorech. To šetří čas při nastavování a zajišťuje konzistentní podání barev na různých monitorech.

Výběr vstupního signálu a barevného režimu tlačítkem rychlé volby

Když je k jednomu monitoru připojeno více počítačů, uvítáte další praktickou funkci spočívající ve volbě vstupního signálu tlačítkem rychlé volby nebo kombinací kláves.

Tak můžete u jednoho monitoru pracovat současně například s notebookem a stolním počítačem a bez komplikací mezi nimi přepínat. V závislosti na modelu monitoru to platí i při používání funkcí Picture-by-Picture a Picture-in-Picture.

Stejně pohotově můžete tlačítkem rychlé volby nebo klávesovou kombinací přepínat barevné režimy.

Výběr vstupního signálu pomocí klávesové zkratky.

Můžete například pracovat s notebookem a počítačem na jednom monitoru současně a snadno mezi nimi přepínat. V závislosti na monitoru to platí také při použití funkce Picture-by-Picture nebo Picture-in-Picture.

Nastavení výběru signálu

U modelů FlexScan s integrovanou funkcí KVM přepínání signálu pomocí klávesové zkratky přepíná také myš a klávesnici, které jsou připojeny k rozbočovači USB monitoru.

Denní rytmické nastavení barev

Program Screen InStyle zahrnuje funkci „Cirkadiánní stmívání“ snižující barevnou teplotu monitoru v průběhu dne. Jelikož změny nastávají ve třicetiminutových intervalech, nejsou pro uživatele postřehnutelné ani rušivé. Navečer funkce samočinně sníží zastoupení modré části barevného spektra.

Funkce cirkadiánního stmívání

Barevná teplota monitoru během dne klesá.

Denní rytmické nastavení barev

Funkci „Cirkadiánní stmívání“ lze individuálně nastavovat.

Poznámka

Monitor musí být při používání programu Screen InStyle propojen s počítačem přes USB. Při používání více obrazovek musí být monitory vzájemně propojeny přes USB.

Technické údaje

Technické údaje

 

Kompatibilní monitory

EV3895, EV3285, EV3237, EV2795, EV2785, EV2780, EV2760, EV2750, EV2495, EV2490, EV2480, EV2457, EV2456, EV2455, EV2460, EV2451, EV2450, EV2360

Kompatibilní operační systémy

Windows 10 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 7 SP1 (32-bit, 64-bit)

PC

USB interface

Soubory ke stažení a podpora

Kolem vašeho produktu

Software

Screen InStyle / Server

Pomocí aplikace EIZO Screen InStyle lze snadno řídit spotřebu elektrické energie, nastavovat barvy, jas a ostatní volitelné parametry monitorů. Pomocí serveru Screen InStyle Server mohou správci systému ovládat monitory a počítače připojené v síti.

Záruka

Společnost EIZO nabízí záruku až pět let, některé výrobky však mají jinou záruční dobu. Přesné záruční lhůty pro jednotlivé výrobky naleznete buď ve výše uvedených záručních podmínkách, v datovém listu nebo na mezinárodních webových stránkách společnosti EIZO. Dlouhé záruční lhůty jsou umožněny vysoce rozvinutým výrobním procesem založeným na jednoduchém principu úspěchu: sofistikované a inovativní technologii monitorů, vyráběných ze špičkových materiálů. Pětiletá záruka pro vás znamená vysokou míru jistoty investice a úsporu následných nákladů (total cost of ownership), které by bez záručního servisu vznikly například při údržbě a opravách.

  • Inovativní servisní koncept společnosti EIZO, který stanovuje standardy a odpovídá trendu prodlužování doby amortizace. Bezpečnost, která přesvědčí a na kterou se můžete spolehnout.
  • Prvotřídní materiál a pečlivé zpracování zajišťují mimořádnou životnost a umožňují tak dlouhé záruční doby.
  • Následné náklady, které by vznikly bez záručního servisu, např. na údržbu a opravy, jsou vyloučeny a vedou k optimalizaci transparentnosti nákladů (TCO - Total Cost of Ownership).
Podrobnosti o záručních službách EIZO