Správa barev

Profily fotoaparátu

Farbmanagement_Workflow_-_Stage.TIF

Tento proces se často nazývá také jako kalibrace fotoaparátu. Ve skutečnosti však jde o profilování, při němž se fotoaparát nenastavuje ani nekoriguje, ale sestavuje se pro něj konverzní profil.

Vidět na počítači přesně to, co snímal fotoaparát

Použitím tohoto profilu se dosáhne stavu, kdy barvy a jasové úrovně v datovém souboru na počítači přesně odpovídají tomu, co „viděl“ objektiv fotoaparátu. Zvlášť velký význam to má v módní fotografii, při fotografování zboží a tvorbě fotografických reprodukcí. Naopak když fotograf nebo editor snímků hodlá soubory dále upravovat a používat například zvláštní efekty, kalibraci fotoaparátu není nutné provádět. Od hotového obrázku se zde totiž neočekává, že bude vypadat co nejvěrněji, ale že bude odpovídat představám editora.

Sestavování profilu fotoaparátu začíná vyfotografováním referenčního obrazce obsahujícího referenční tabulku. Tato tabulka je sestavena z normovaných barev a odstínů šedi, z nichž příslušný software sestaví konverzní profil pro grafický editor. Hotový profil lze pak použít pro všechny snímky pořízené za přesně stejných světelných podmínek. Změní-li se podmínky, musí se sestavit nový konverzní profil.

Video s návodem: Sestavení profilu fotoaparátu
Video s návodem: Vliv nastavení barev ve fotoaparátu na obrazová data

Použití tohoto konverzního profilu v grafickém editoru zajistí nejvyšší možnou shodu uložených dat s fotografovaným objektem. Zkalibrovaný monitor zároveň bezchybně zprostředkuje tato data uživateli.