Upozornění na akci

Bezpečnostní řešení pro banky a finanční instituce

Podívejte se, co potřebujete a kdy to potřebujete.

Teaser_Banks.jpg

Banky a úvěrové instituce jsou zodpovědné za správu miliard dolarů v investicích, příjmech a úsporách a nakládají s obrovským množstvím soukromých informací. Proto se často stávají terčem trestné činnosti. Zabezpečení finančních aktiv po celý den závisí na tom, zda mají bezpečnostní pracovníci a zaměstnanci bank k dispozici důležité informace, aby mohli předcházet trestné činnosti a chránit majetek zákazníků.

Udržování bezpečného prostředí

Ochrana zákazníků a zaměstnanců

Vzhledem k citlivé povaze práce v bance je bezpečnost zaměstnanců pobočky vysokou prioritou. Zabezpečení prostor před otevřením nebo uzavřením je klíčové pro předcházení incidentům a zajištění bezpečnosti zaměstnanců. Je nezbytné, aby si bezpečnostní pracovníci, například ti, kteří jsou nasazeni prostřednictvím zprostředkovatelské bezpečnostní služby, osvojili vysokou úroveň situačního povědomí o prostředí, a zajistili tak bezpečnost zaměstnanců banky a zákazníků.

Image1.jpg

Při integraci se systémy pro správu videa (VMS), videoanalýzou nebo jinými bezpečnostními systémy mohou operátoři nepřetržitě vizuálně kontrolovat zabezpečení objektu a v případě pochybností být v reálném čase upozorněni. Monitor nebo IP dekódovací box může poskytnout vizuální indikátory, když se v oblasti vyskytne podezřelá aktivita, a iniciovat okamžité protokolární kroky potřebné k udržení bezpečného prostředí. Kromě toho může funkce Alert-to-Action poskytnout pracovníkům banky zvýšenou vizuální informovanost díky integrovanému využití videoanalýzy nebo rozpoznávání obličeje. Tímto způsobem lze pokladní upozornit na podezřelé chování, identifikovat známé podezřelé osoby nebo odhalit pokusy o podvod a chránit tak majetek.

Zabezpečení přístupu pro ochranu majetku

Vizuální sledování citlivých oblastí

Finanční instituce poskytují svým zaměstnancům různou míru přístupu do citlivých oblastí, jako jsou trezory, pokladní zásuvky a pokladny, kde jsou uloženy hotovostní rezervy a další cennosti potřebné pro každodenní provoz. Kromě toho správa hotovostních zůstatků pro podporu transakcí se zákazníky vyžaduje, aby do určitých oblastí měli přístupová oprávnění také přepravci hotovosti a technici údržby. Tyto vysoce citlivé oblasti se mohou rychle stát terčem interních krádeží, pokud nejsou zavedena důkladná bezpečnostní opatření. Proaktivní monitorování těchto oblastí pomocí oznámení v reálném čase může pomoci identifikovat, zda zaměstnanec porušil protokol, a zabránit tak ztrátám dříve, než k nim dojde.

Image2.jpg

Pomocí funkce Alert-to-Action může monitor dekodéru IP nebo dekódovací jednotka IP odeslat upozornění, pokud připojený systém kontroly přístupu zjistí odchylku od určitých protokolů. Například pokud je pro otevření trezoru nebo přístupu k pokladně vyžadována přítomnost dvou zaměstnanců, ale je přítomen pouze jeden zaměstnanec nebo se pokouší vstoupit do prostoru, může být výstraha odeslána pracovníkům ostrahy na místě, aby mohli okamžitě reagovat.

Řešení: Upozornění na akci

Přizpůsobitelná odezva na událost

Webové rozhraní API IP dekodérů EIZO podporuje přizpůsobenou integraci s místními bezpečnostními systémy a zařízeními, aby bylo možné komunikovat s alarmy a reagovat na ně prostřednictvím sítě. Když dojde k události a je odeslán poplach z IP kamer, kontroly přístupu, detekce nebezpečí, systému VMS nebo jiných systémů, řešení EIZO reaguje předdefinovanou akcí, jako je úprava rozložení, zobrazení zprávy, aktivace zvuku, úprava kamery, maskování a další. Implementace inteligentního systému vizuální komunikace do pracovního procesu je krokem vpřed v podpoře transformace bank prostřednictvím včasných výstrah a zároveň zvyšuje bezpečnost vysoce cenných aktiv a citlivých informací spravovaných finančními institucemi.

Image3.jpg

Odpovídající produkty