Alert-to-Action

Bezpečnostní řešení pro průmysl a výrobu

See what you need, when you need it.

content-stage-factories.jpg

Pracovníci ve výrobě, vedoucí i bezpečnostní pracovníci by měli mít okamžitý přístup k důležitým informacím, aby se jednak zabránilo přerušení výroby nebo aby se zajistila bezpečnost zaměstnanců, případně odstavení nebo zajištění výrobního zařízení.

Ochrana výrobního procesu pro udržení plné kapacity

Alert-to-Action pro průmysl

V průmyslu je dodržování výrobních plánů rozhodující nejen pro ekonomiku podniku, ale také pro přínos vyráběného zboží a materiálů pro dodavatelský řetězec. Přerušení provozu má negativní dopad na produktivitu a v některých odvětvích mohou poruchy vést až k narušení základních funkcí a zásobování obyvatelstva.

Image1.jpg

IP dekodéry EIZO podporují přizpůsobitelnou integraci se systémy zabezpečení, videoanalýzy a kontroly přístupu pomocí funkce Alert-to-Action. To znamená, že mohou fungovat jako obousměrné komunikační zařízení a poskytovat upozornění pracovníkům v provozu nebo jejich nadřízeným v reakci na konkrétní události.

IP kamery s videoanalýzou nebo specializované kamery pro strojové vidění mohou například detekovat abnormální stavy na výrobní lince, poruchy nebo přehřátí strojů nebo monitorovat tok výrobků v továrně a odeslat varovnou zprávu. Řešení dekodéru IP lze naprogramovat tak, aby automaticky zvětšovala zobrazení obrazu jako varování, zobrazovala vizuální upozornění, například textovou zprávu nebo zvýrazněním obrazu na monitoru, a aktivně tak upozorňovala personál.

Příkazy lze naopak odesílat také z monitoru dekodéru IP nebo z dekódovací jednotky IP. Například na světelnou signalizaci ve výrobě, která rychle upozorní pracovníky na místě na konkrétní místo. Tímto způsobem může být v případě problému informováno i vedení výroby, aby bylo možné rychle přijmout potřebná opatření a zabránit vážnému narušení nebo úplnému zastavení výroby. Plně automatizované výrobní provozy, které nevyžadují téměř žádný lidský zásah, mohou navíc využívat integrovaný poplašný systém s řešením EIZO, takže v případě poruchy nebo selhání mohou být okamžitě informováni pracovníci zvenčí, aby přijali opatření.

Snižování rizik a nebezpečí na pracovišti pro bezpečnost zaměstnanců

Viditelnost ve vysoce rizikových prostředích

Manipulace s nebezpečnými stroji a látkami, vlečení vozidel a další rizikové činnosti mohou přispět k úrazům na pracovišti. Zabezpečení pracovního prostředí pro zajištění bezpečnosti a ochrany zaměstnanců je nejvyšší prioritou. Pracovní úrazy mají také přímý vliv na výrobní proces, který může být v případě nehody nutné přerušit.

Image02.jpg

Při použití ve spojení se systémem správy videa (VMS), videoanalýzou nebo jinými bezpečnostními systémy mohou dekodéry IP společnosti EIZO aktivně chránit pracovníky v dílně tím, že v případě nehody rychle reagují. Díky funkci Alert-to-Action může monitor poskytnout vizuální indikaci, když kamery nebo bezpečnostní systémy zjistí rizikovou akci, například když zaměstnanci vstoupí do zóny s omezeným přístupem nebo do nebezpečné zóny, nebo když stroje selžou nebo mají nebezpečné provozní podmínky. Tímto způsobem lze rychle přijmout opatření a obnovit bezpečnost. Snížení rizik na pracovišti zajišťuje bezpečnost zaměstnanců a pomáhá předcházet přerušení výroby v důsledku nehod.

Ochrana výrobních závodů, majetku a duševního zdraví

Nepřetržitá ochrana

Výrobní zařízení jsou vzhledem k hodnotě materiálů, zařízení a strojů, které jsou v nich uloženy, cílem krádeží, sabotáží a vandalismu. Je třeba chránit nejen hmotný majetek, ale také výrobní procesy, duševní vlastnictví a obchodní tajemství.

Image03.jpg

Při integraci s místním systémem kontroly přístupu se mohou dekodéry IP společnosti EIZO aktivně podílet na ochraně objektu. S funkcí Alert-to-Action vizuálně zobrazí detekci z kamery nebo VMS, když neoprávněné osoby vstoupí do areálu nebo do vyhrazených prostor, jako jsou sklady nebo serverovny, když se podezřelé osoby chovají podivně nebo sabotují zařízení. IP kamery s detekcí pohybu nebo analytickými funkcemi mohou odeslat alarm na monitor, který automaticky změní uspořádání nebo zobrazí vizuální pokyn na obrazovce a okamžitě upozorní bezpečnostní pracovníky. Kromě toho lze z IP monitoru nebo dekodéru odeslat příkaz k aktivaci zvukového upozornění prostřednictvím zvukového bezpečnostního systému, který odradí narušitele dříve, než způsobí škodu, a může tak chránit budovu na dálku.

U některých výrobků a průmyslových odvětví, např. potravinářského, farmaceutického, chemického apod., je nezbytné, aby výrobní podniky chránily své materiály také před vlivy prostředí. Systémy se senzory prostředí, které měří teplotu a vlhkost v prostoru, se používají například k zajištění správné kontroly kvality a bezpečného skladování citlivých součástí, zboží podléhajícího rychlé zkáze a dalších materiálů až do doby, kdy je lze použít ve výrobě. Pokud jsou zjištěny abnormální podmínky prostředí nebo kontaminanty, může instalovaný systém odeslat upozornění do IP monitoru nebo boxu, který poté zobrazí vizuální alarm, aby mohli vedoucí pracovníci přijmout opatření.

Řešení: Alert-to-Action

Přizpůsobivá reakce na události

Webové rozhraní API u EIZO IP dekodérů podporuje vlastní integraci s místními bezpečnostními systémy a zařízeními a umožňuje tak reagovat na poplach. Když dojde k události a je odeslán poplach z IP kamer pro kontrolu přístupu, detekci nebezpečí nebo systému VMS, případně jiným systémům, řešení s EIZO IP technologií reaguje na základě předem definované akce, jako je úprava rozložení layoutů, zobrazení zprávy, aktivace zvuku, úprava kamery, (od)maskování a další. Optimalizace bezpečnostního a monitorovacího systému s inteligentní reakcí na události chrání výrobní prostředí bezpečně a efektivně.

Image3.jpg

Odpovídající produkty