Alert-to-Action

Bezpečnostní řešení pro železniční dopravu

See what you need, when you need it.

stage-content_railway.jpg

Vzhledem k rostoucímu počtu cestujících a zvyšující se nákladní dopravě jsou zapotřebí pokročilá integrovaná řešení, která zvýší efektivitu železniční dopravy, zajistí bezpečnost a sníží zátěž personálu.

Efektivní monitorování rozsáhlých a frekventovaných oblastí na jedné straně a zajištění bezpečnosti cestujících a přepravovaného zboží na straně druhé zvyšuje potřebu účinných oznámení v reálném čase.

Podpora železničního personálu pro zajištění bezproblémového provozu

Rychlý zásah v prostředí s vysokým provozem

V rušných stanicích metra a velkých dopravních uzlech musí dispečink sledovat několik klíčových oblastí současně, například prostory pro prodej jízdenek, nástupiště nebo nákladní prostory, aby mohl poskytovat služby a reagovat na případné problémy. Velké množství obrazových informací sledovaných v těchto prostředích vyžaduje poradní zprávy v reálném čase, aby bylo možné lépe řídit davy a tok cestujících, vyhnout se nebezpečným situacím a usnadnit vyšetřování incidentů.

Image1.jpg

IP dekodéry EIZO podporují flexibilní integraci do bezpečnostních systémů, systémů ochrany života a kontroly přístupu pomocí funkce Alert-to-Action. To znamená, že monitor dekodéru IP a samotná skříňka dekodéru IP mohou sloužit jako obousměrná komunikační zařízení a při výskytu určitých událostí zasílat upozornění přímo personálu.

IP kamerové systémy s videoanalýzou mohou tyto události identifikovat a využít je například k detekci přeplněných zastávek, potulování, úniků od jízdného a pohybu osob v nesprávném směru. To pomáhá bezpečnostním pracovníkům identifikovat oblasti, ve kterých je třeba jednat.

Dekodéry IP lze naprogramovat tak, aby automaticky zvětšovaly zobrazení obrazu jako varování, zobrazovaly vizuální upozornění, například textovou zprávu nebo barevný rámeček. Přerušení provozu, zejména v obdobích zvýšené osobní dopravy, je tak minimalizováno a je zajištěn plynulý provoz.

Funkci Alert-to-Action lze využít také k reakci na videoanalýzu, která umožňuje detekovat zavazadla bez dozoru a podezřelé předměty nebo osoby. To umožňuje bezpečnostním pracovníkům reagovat na potenciálně ohrožující situace dříve, než se vyhrotí, nebo poskytnout cílenou podporu policii při zajišťování bezpečnosti.

Prevence nehod pomocí detekce překážek

Vizuální upozornění na překážky na kolejích

Lidé, zvířata a vozidla mohou bránit vlakové dopravě na kolejích nebo železničních přejezdech, což představuje nejen nebezpečí pro zúčastněné, ale také narušuje železniční provoz. Účinná upozornění v reálném čase umožňují provozovatelům zajistit bezpečnost cestujících i okolního prostředí a volně žijících živočichů. Zajišťuje také nejlepší možné služby pro cestující.

Image2.jpg

Funkci Alert-to-Action lze použít k upozornění operačních středisek na překážky, jako jsou lidé, zvířata nebo vozidla nacházející se u výhybek, železničních přejezdů, tunelů nebo jiných rizikových oblastí. Když detekce objektu nahlásí dekodéru EIZO IP událost, okamžitě zobrazí na obrazovce zprávu nebo jiný vizuální pokyn pomocí funkce Alert-to-Action.

Systémy detekce objektů a upozornění na akci lze použít také k varování před spadlými stromy, kameny nebo jinými předměty v cestě. To poskytuje možnost vizuálně zkontrolovat problém na dálku před vysláním personálu na místo, což šetří úsilí a zdroje v případě falešně spuštěného poplachu.

Nepřetržitá ochrana železničního majetku a zařízení

Viditelnost v neobsazených oblastech

Železniční infrastruktura se skládá z rozsáhlé sítě provozních kanceláří, nádražních terminálů a nástupišť, zařízení pro údržbu, skladovacích prostor a dep. Udržování bezpečnosti, prevence narušení a reakce na incidenty mají zásadní význam. Dohlížet na tyto klíčové oblasti po celou dobu je náročné, zejména s omezeným počtem zaměstnanců. Integrované vizuální systémy pomáhají provozovatelům, údržbářům a bezpečnostním týmům zajistit bezpečnost těchto míst.

Image3.jpg

Díky integraci s místním systémem kontroly přístupu se mohou dekodéry IP společnosti EIZO aktivně podílet na ochraně zařízení. Díky funkci Alert-to-Action (upozornění na událost) monitor signalizuje, když detekce objektů ohlásí, že do zakázaného prostoru, jako jsou vlaková depa a nákladové prostory, vstupuje neoprávněná osoba. Dohledová kamera může například pomocí detekce pohybu odeslat upozornění na monitor, který automaticky změní rozložení nebo zobrazí vizuální pokyn na obrazovce, aby byl personál okamžitě upozorněn.

Řešení: Upozornění na událost

Přizpůsobivá reakce na události

Webové rozhraní API IP dekodérů EIZO podporuje vlastní integraci s místními bezpečnostními systémy a zařízeními, aby bylo možné komunikovat s alarmy a reagovat na ně prostřednictvím sítě. Když dojde k události a je odeslán poplach z IP kamer, kontroly přístupu, detekce nebezpečí, systému VMS nebo jiných systémů, řešení EIZO reaguje předdefinovanou akcí, jako je úprava rozložení, zobrazení zprávy, aktivace zvuku, úprava kamery, maskování a další. Zavedení inteligentního systému vizuální komunikace do pracovního procesu je krokem k budoucímu zabezpečení bezpečnostních systémů s velkým množstvím informací, které musí bezpečnostní a železniční personál denně spravovat. Optimalizace bezpečnostního a dohledového systému s inteligentní reakcí na události zajišťuje, že provozovatelé dopravy mohou svým zákazníkům a zaměstnancům poskytnout bezpečné a efektivně fungující prostředí.

Image3.jpg

Odpovídající produkty