REFERENCE EIZO DURAVISION

Městská kanalizace Norimberk

EIZO DuraVision FDF2711W-IP poskytuje přímý pohled

Norimberská čistírna odpadních vod

Když bylo třeba obnovit stínicí systém v jedné ze dvou městských čistíren odpadních vod, rozhodl se Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) vybavit jej dekódovacími monitory EIZO IP DuraVision FDF2711W-IP v krytech odolných proti stříkající vodě. Toto řešení poskytuje obsluze i návštěvníkům závodu přímý výhled na kartáčovou jednotku během prohlídky na místě a zároveň zabezpečuje monitory před vnějším poškozením.

Sítko v čistírně odpadních vod

Prosévací zařízení na vstupu do čistíren odpadních vod je vybaveno výstražným systémem, který slouží k ochraně čistíren před velkými předměty v přitékající odpadní vodě. Součástí výstražného systému je mimo jiné kamera, jejíž obraz je přenášen do centrálního dispečinku. Vzhledem k tomu, že obrazovka je uzavřený systém, není možné se do ní na místě jednoduše podívat. Nápravu by měly zajistit vhodné monitory.

Lars Fenner, technický pracovník města Norimberk, kde pracuje v oblasti technologie řízení procesů čištění odpadních vod, narazil při svém výzkumu na IP dekodéry od společnosti EIZO. Lars Fenner se již několik let stará o kamerové systémy čistírny odpadních vod. Pro něj to bylo jasné: "Hledám řešení přes TCP/IP. Přitom jsem zjistil, že ne všechny videostreamy jsou stejné a že standard ONVIF ještě nic neznamená a že ho každý výrobce chápe a definuje stejně. Hledal jsem náhradu za naše dříve používané dekodéry. Nové řešení by mělo být schopno zobrazovat videostreamy H.264 různých výrobců kamer, a to v nepřetržitém provozu. To, co jsem hledal, jsem pak našel u společnosti EIZO."

"Kromě vynikající kvality obrazu se mi na řešení EIZO líbí, že mám pouze jedno zařízení s integrovaným dekodérem v jednom krytu, napájení, síť a je hotovo!"

Lars Fenner

technický pracovník, město Norimberk

Dále dodává: "Testovací zařízení, které mi poskytla společnost EIZO, fungovalo okamžitě a bylo naprosto pochopitelné. To mě zcela přesvědčilo, a proto jsem už nehledal žádné další alternativy."

O mimořádné kvalitě monitorů s dekodérem EIZO IP je přesvědčen i kolega na stavbě, který soukromě upravuje své fotografie na grafickém monitoru EIZO: "EIZO je prostě kvalita. Dělá to, co má. Čekal jsi něco jiného?"

Norimberská čistírna odpadních vod

O odvodnění měst a analýze životního prostředí v Norimberku

Město Norimberk provozuje dvě čistírny odpadních vod. Ty se nacházejí v oblasti působnosti městského podniku Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg. V čistírnách odpadních vod se ročně vyčistí 65 až 70 milionů m3 odpadních vod. SUN zaměstnává přibližně 400 lidí v odděleních "Odvodnění měst" a "Analýza životního prostředí" a v obchodním oddělení. Oddělení analýzy životního prostředí ročně vyšetří přibližně 36 000 vzorků a analyzuje přibližně 400 000 parametrů. Používá se přibližně 400 analytických metod. Kromě toho se moderní společnost pro životní prostředí stará o tři stanice měření venkovního ovzduší a tři stanice měření tekoucí vody a je zodpovědná za rozsáhlé online analýzy v čistírnách odpadních vod.

Zjistěte více o

Řešení IP dekodéru DuraVision

Městský odbor odvodnění a analýzy životního prostředí v Norimberku

Autorská práva na fotografie: Lars Fenner (Městský odbor odvodnění a analýzy životního prostředí v Norimberku)