Reference CuratOR

Městská nemocnice Dornbirn

Snímky a pacientské záznamy bez technických překážek. Flexibilní software umožňuje snadnou integraci do vzdáleného výpočetního systému.

GNZ_0915.jpg

Ještě nedávno se v dornbirnské Městské nemocnici v rakouském Vorarlbersku používaly při lékařských zákrocích k zobrazování pomocných obrazových dat běžné stojany s jediným monitorem. V ideálním případě by však operující lékař a jeho asistent měli mít samostatné monitory, na něž uvidí lépe než na jedinou obrazovku.

Z toho důvodu se dornbirnská nemocnice rozhodla v rámci budování nových operačních sálů pořídit i moderní zobrazovací techniku a od konce roku 2018 používá obrazovky CuratOR od firmy EIZO GmbH.

Jedná se o lékařské zobrazovací displeje: model SP2-46T-24 vybavený skleněnou přední stranou doplňují menší obrazovky typu SP1-24. Speciálně vyvinutý a uživatelsky přívětivý software CuratOR Caliop zajišťuje snadné začlenění do struktury stávajícího výpočetního systému a zjednodušuje mnoho nemocničních pracovních procesů. Technologie CuratOR Alipe slouží k přenosu videa přes protokol IP, takže snímky a pacientské záznamy lze nekomprimovaně, bezeztrátově a s nejmenším zpožděním přenášet na patřičný operační sál. Moderní videosystém tímto způsobem reprodukuje obrazová data z nejrůznějších zdrojů zároveň a zajišťuje široký a rychlý přístup ke všem důležitým údajům. 

Zejména ve vypjatějších situacích má jednoduchá, rychlá a přehledná obsluha zobrazovací techniky na operačních sálech zásadní význam, neboť zdravotnický personál musí svoji pozornost plně soustředit na samotný lékařský zákrok. „Na našich starších operačních sálech byla manipulace s technickými stojany často komplikovaná, takže spolu s operačními sály jsme chtěli zmodernizovat i videosystémy,“ vysvětluje Peter Palombo, vedoucí technického oddělení dornbirnské nemocnice. „Přitom jsme kladli největší důraz na intuitivní obsluhu, optimální reprodukci obrazu s nízkým zpožděním a jednoduché nastavování systému.“

Dornbirnská nemocnice proto v létě 2017 vypsala veřejnou soutěž na nový zobrazovací systém. Během následujících týdnů v dornbirnské nemocnici proběhly prezentace konceptů jednotlivých účastníků. Zákazníka přitom přesvědčilo komplexní řešení s chirurgickými obrazovkami CuratOR od firmy EIZO. První etapa zahrnovala vybavení čtyř operačních sálů úspěšně zprovozněných v prosinci 2018. Na období do poloviny roku 2019 se pak naplánovala druhá stavební etapa se třemi zbývajícími operačními sály.

Reprodukce obrazu s intuitivním ovládáním dle potřeb konkrétního pracoviště

Srdcem nových zobrazovacích systémů jsou na každém operačním sále chirurgické panely typu SP1-24 a SP2-46T-24. Obrazovka monitoru SP1-24 o úhlopříčce 24 palců tvoří ústřední ovládací prvek. „Při vývoji uživatelského rozhraní vždy dbáme na co nejjednodušší manipulaci ze strany sálového personálu a důsledně se řídíme přáními uživatelů,“ objasňuje Matthias Lubkowitz, viceprezident oddělení sálové techniky EIZO GmbH. „Díky našemu kompatibilnímu systému je možné i začlenění softwaru třetích stan. Vždy se přizpůsobujeme procesům v nemocnici – nikdy naopak.“ Výrobky značky EIZO jsou kompatibilní s obvyklými zdravotnickými normami jako DICOM nebo HL7, ale na přání lze snadno nakonfigurovat a přizpůsobit datová rozhraní dle potřeb dané nemocnice. Tímto způsobem lze uskutečnit rychlé propojení s místními aplikacemi dokonce přímo na místě. 

Možnosti monitoru SP1-24 rozšiřují chirurgické obrazovky SP2-46T-24 o úhlopříčkách 46 a 24 palců. Jedná se o zdravotnické zobrazovací systémy se skleněnou čelní stranou. Ta je zarovnaná s prosklenou stěnou sálu, do níž je obrazovka integrována. Tyto monitory slouží jako systémy pro distribuci videosignálů i jako zobrazovací prvky. Panely o úhlopříčce 46 palců mohou být vybaveny volitelným intuitivním dotykovým ovládáním a díky svojí velikosti se dokonale hodí pro reprodukci snímků a streamů videa během operací. Současně lze zobrazovat signály pocházející z různých zdrojů. „Obzvláště snadné a užitečné je plně automatické exportování obrazových dat do našeho archivního systému“, dodává Palombo. „Struktura nabídek je naprosto intuitivní, takže náš personál se může plně věnovat lékařskému zákroku, aniž by jeho pozornost odváděly technické záležitosti.“ Také vyvolání dat z centrálních platforem PACS a KIS používaných na klinice probíhá přímo ze systému. Operující zdravotníci mají tudíž vždy přístup ke všem potřebným informacím.

Technologie Video over IP přenáší data přes optická vlákna beze ztrát a bez zpoždění

EIZO využívá k rychlému přenosu obrazových dat v reálném čase technologii Video over IP. Jedině tak je možné přenášet enormní objem dat obrazových signálů Full HD a 4K současně a bez komprese. Za tím účelem byly položeny optické kabely umožňující v budoucnu přejít na ještě vyšší rozlišení 8K nebo 16K. Pokládání těchto kabelů ovšem nebylo vůbec snadné. „Optická vlákna jsou vyrobena ze skla a na operačních sálech se nacházejí často na pohyblivých modulech pro mediální přenosy (DVE) – například na stropě. Proto je třeba dávat dobrý pozor na nebezpečí lomu kabelu,“ upozorňuje Lubkowitz. „Náš místní partner, firma Sanova, ovšem disponuje rozsáhlými zkušenostmi s pokládáním optických kabelů, takže se tohoto úkolu ujal.“

Dalším úkolem při instalaci videosystému bylo napojení vzdáleného hardwaru jako například síťových switchů používaných na klinice. „Náš agilní projektový management ovšem dokáže pružně reagovat na požadavky a neobvyklá rozhraní plynoucí z dané aplikace,“ rozvádí Lubkowitz. „Proto jsme zvládli rychlé začlenění veškerých součástí – od ramen přes endoskopy až po mobilní operační nástroje. Náš přívětivý systém s technologií Plug-and-Play umožní i budoucí integraci nových prvků.“ Software CuratOR Caliop dodávaný firmou EIZO představuje společně s technologií CuratOR Alipe nadřazený řídicí systém pokrývající celé řešení Video over IP. Z důvodu informační bezpečnosti se obrazový signál zpracovává pouze v rámci uzavřené sítě každého operačního sálu. Teprve po uvolnění zodpovědným pracovníkem se šifrovaná data mohou přenášet ven – například na jiný operační sál nebo do konferenční místnosti.

Dostupná péče o zákazníky a rychlá podpora

Před nasazením systému se celý sálový personál zúčastnil důkladných školení vedených odborníky z firem EIZO a Sanova. Na každý ze čtyř dnů byly vypsány vždy dva termíny, během nichž se všichni zaměstnanci mohli seznámit s novými přístroji a s jejich možnostmi. V prvních dnech provozu byli v dornbirnské nemocnici přítomni i technici, kteří mohli ihned reagovat na případné otázky či požadavky na změny. „Naši zaměstnanci jsou videosystémem nadšeni,“ shrnuje Palombo. „Obsluha jednotlivých prvků je jednoduchá, rychlá a přehledná. Nyní můžeme využívat mnoho nových funkcí, aniž bychom kvůli nim museli jakkoliv měnit své pracovní postupy. Systém od firmy EIZO optimálně zapadá do každodenní činnosti na našich operačních sálech.“ Městská nemocnice Dornbirn využívá poprodejní servis EIZO s kompletní údržbou All Inclusive sjednanou na dobu pěti let. Společnost Sanova Pharma GmbH přitom vystupuje jako místní zástupce, který může kdykoliv rychle zareagovat na případné problémy. V případě potřeby se však může do systému připojit pomocí vzdáleného přístupu i EIZO. Tím je zajištěn rychlý a efektivní servis.

GNZ_0985.jpg

"Naši zaměstnanci jsou videosystémem nadšeni. Obsluha jednotlivých prvků je jednoduchá, rychlá a přehledná. Nyní můžeme využívat mnoho nových funkcí, aniž bychom kvůli nim museli jakkoliv měnit své pracovní postupy. Systém od firmy EIZO optimálně zapadá do každodenní činnosti na našich operačních sálech."

Peter Palombo

Vedoucí technického oddělení dornbirnské nemocnice

Městská nemocnice Dornbirn otevřená roku 1983 je v současnosti v rakouské spolkové zemi Vorarlberg jedinou veřejnou nemocnicí zřizovanou městem. Disponuje 280 lůžky na nejrůznějších odděleních – od ortopedie přes všeobecnou chirurgii až po porodnické oddělení provádějící kolem 1500 porodů ročně. K nemocnici patří i oddělení následné péče s kapacitou přibližně 30 lůžek. Nemocnice zaměstnává 900 pracovníků.