Alert-to-Action

Bezpečnostní řešení pro nemocnice

See what you need, when you need it.

Stage-content_hospitals.jpg

Zvýšená poptávka po péči ve zdravotnických zařízeních se stala pro zdravotnické systémy na celém světě velkou výzvou. Ke snížení zátěže zdravotnického personálu jsou zapotřebí pokročilá integrovaná řešení. Efektivně fungující zařízení je velmi závislé na tom, zda zdravotnický a bezpečnostní personál má k dispozici správné informace ve správný čas, aby mohl rychle reagovat na kritické situace.

Podpora zdravotnický personálu pro optimální péči o pacienty

Nouzová reakce na vysokou obsazenost

Zdravotnický personál je klíčovou součástí optimální péče o hospitalizované pacienty a plní několik klíčových funkcí. Kromě sledování hospitalizovaných pacientů jsou zodpovědní za asistenci při vyřizování požadavků návštěvníků, zdravotní dokumentaci, přípravu léků a další administrativní úkony. Vysoká obsazenost a z ní vyplývající pracovní zátěž personálu zvyšují potřebu účinných oznámení v reálném čase, která kvalifikují potřebu klinické pozornosti a umožňují zdravotnickému personálu rychle reagovat na kritické situace.

Image01.jpg

Díky funkci "alert-to-action" umožňují dekodéry EIZO IP konfigurovatelnou integraci se zabezpečovacími a poplašnými systémy a systémy kontroly přístupu. Umožňují obousměrnou komunikaci a v určitých kritických situacích mohou přenášet alarmová oznámení přímo zdravotníkům. Například pohybové senzory nebo termokamery mohou detekovat pohyb pacienta ohroženého pádem nebo upoutaného na lůžko a odeslat alarm do monitoru prostřednictvím sítě. Monitor lze naprogramovat tak, aby v reakci na nouzovou situaci automaticky zvětšil svůj obrazový displej nebo zobrazil vizuální upozornění, například textovou zprávu nebo barevný rámeček. Toto aktivní upozornění umožňuje rychlejší reakci zdravotnického personálu. Je to proto, že i v případě centrálně umístěného oddělení není vždy možné sledovat všechny pokoje pacientů. Alarmové řešení může pomoci zajistit, aby se pacientům, kteří mají například tendenci bloudit nebo potřebují pečlivý dohled, jako jsou pacienti na jednotkách intenzivní péče, dostalo pomoci rychleji.

Udržování bezpečného prostředí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Kontrola přístupu

Vzhledem k tomu, že do zdravotnických zařízení denně vstupuje tolik lidí, je třeba v reálném čase zasílat oznámení, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu do citlivých oblastí a rychle se reagovalo na kritické situace.

Image02.jpg

Díky integraci s místním systémem kontroly přístupu se mohou dekodéry IP společnosti EIZO aktivně podílet na ochraně nemocničních prostor. Díky funkci Alert-to-Action může monitor spustit vizuální alarm, když neoprávněná osoba vstoupí do citlivé oblasti, jako je karanténa nebo sterilní oblast, když se neoprávněně otevřou dveře nebo okna, nebo když do zařízení vstoupí neznámé nebo podezřelé osoby nebo se chovají podivně. Konkrétní příklady: Pokud někdo vstoupí do prostoru, který vyžaduje skenování průkazu totožnosti nebo přístupového kódu, mohou se na obrazovce automaticky zobrazit pověření nebo pokud sledovací kamera zjistí sledování, může monitor automaticky zobrazit alarm na obrazovce.

Zamezení zbytečných rizik pro pacienty a eliminace finančních ztrát.

Rychlé poplachy v případě nouze

Požární hlásiče a detektory kouře někdy vyvolávají falešné poplachy, protože jsou vystaveny aerosolům, páře, prachu nebo náhodné aktivaci. Falešné poplachy v nemocnici způsobují vážné přerušení péče o pacienty.

Image03.jpg

Integrace hlásičů kouře nebo požáru do bezpečnostní sítě umožňuje rychlou a spolehlivou kontrolu nebezpečných situací. Když je detektorem spuštěn nouzový poplach, může být alarm odeslán do dekodéru EIZO IP. Alarm lze nakonfigurovat tak, aby se na monitoru zobrazil okamžitě a přes celou obrazovku, což umožní pracovníkům rychle prozkoumat místo potenciálního nebezpečí. Pokud se ukáže, že byl spuštěn falešný poplach, pacienti nemusí být evakuací ohroženi. Kromě toho lze zachovat běžnou péči o pacienty. Kromě toho lze okamžitě informovat přijíždějící hasiče a záchranné složky, což šetří drahocenný čas a zdroje.

Řešení: Alert-to-Action

Přizpůsobitelná odezva na událost

Webové rozhraní API dekodérů EIZO IP podporuje vlastní integraci s místními bezpečnostními systémy a zařízeními a umožňuje komunikaci s alarmy a reakci na ně prostřednictvím sítě. Když dojde k mimořádné události a je odeslán poplach z IP kamer, kontroly přístupu, detekce hrozeb, systému VMS nebo jiných systémů, řešení EIZO reaguje předem přiřazenou akcí, jako je nastavení obrazu, indikace poplachu, aktivace zvuku, nastavení kamery, maskování a další, v závislosti na modelu. Zavedení inteligentního vizuálního poplašného systému usnadňuje rychlý a informačně náročný pracovní den zdravotním sestrám, ošetřovatelům, bezpečnostnímu personálu a dalším zaměstnancům nemocnice, jejichž hlavním cílem je poskytovat optimální péči o pacienty a chránit infrastrukturu.

Image3.jpg

Odpovídající produkty