Technické údaje
  • Optimální zajišťování kvality zobrazovacích systémů v radiologii

  • Jednoduché uživatelské rozhraní pro intuitivní obsluhu

  • Kontrola poklesu jasu a stálosti zobrazení dle norem QS-RL, DIN, ÖNORM, PAS1054, AAPM a mnoha dalších

  • Kalibrace tónové charakteristiky DICOM® včetně autokalibrace a autodiagnostiky monitoru

  • Plně automatické měření stálosti zobrazení u monitorů se senzory jasu a intenzity osvětlení

  • Archivace kalibračních a zkušebních protokolů

  • Sledování vnitřních snímačů ovládání jasu a tónových charakteristik

  • Kalendář s upomínkami pro opakovaná přezkoušení referenčních a testovacích obrazců

Technické údaje Produktový leták