Poznámka

Používání aplikace Screen InStyle Server je možné jen u monitorů kompatibilních s programem Screen InStyle a připojených ke klientskému počítači.

Správa monitorů a počítačů v síti

Screen Instyle Server: Serverová aplikace ke správě monitorů v síti
Screen InStyle Server je správcovský nástroj využívající webový prohlížeč a sloužící k ústřední správě monitorů připojených do sítě.

Program Screen InStyle Server umožňuje efektivní správu majetku. Administrátoři si mohou zobrazit mimo jiné počet, modely, výrobní čísla nebo provozní stav všech monitorů připojených do sítě. Takto lze například naplánovat, kdy bude nutné monitory z důvodu celkové provozní doby nahradit.

Kromě toho jsou k dispozici i údaje o operačním systému, uživatelském jménu nebo IP adrese počítačů. Informace o monitorech a počítačích lze exportovat do Excelu a přenášet do dalšího administračního softwaru.

Vytisknout tabulku
Monitor PC
Model Výrobce
Výrobní číslo Model
Zapnutý / vypnutý Výrobní číslo
Doba provozu Jméno počítače
Jas Jméno uživatele
Barevný režim Operační systém
Nastavení barev IP adresa
Nastavení úspory energie MAC adresa
Uzamčení tlačítek Napájení
Dostupné údaje o monitorech a počítačích v síti
Zobrazení údajů o monitorech a počítačích v programu Screen InStyle Server.
Podle potřeby lze vybrat a zobrazit údaje o monitorech (např. model, výrobní číslo, barevný režim) nebo o počítačích (např. operační systém, uživatelské jméno, IP adresa).

Řízení parametrů obrazu

Screen InStyle Server: Optimální zobrazovací režimy pro jednotlivé skupiny uživatelů
Systémoví administrátoři mohou sestavit optimální zobrazovací režimy pro jednotlivé skupiny uživatelů.

Nastavení obrazovky jako barevný režim nebo jas lze stanovit u jednotlivých monitorů nebo v celých odděleních. To usnadňuje navození ergonomických podmínek na každém pracovním místě.

Přednosti softwaru Screen InStyle Server se projeví i při náběhu velkého množství přístrojů, neboť základní nastavení pro jednotlivé uživatele nebo jejich skupiny lze zařídit ústředně a najednou. Nežádoucí změny nastavení prováděné uživateli je možné zablokovat.

Screen InStyle Server: Rozbalovací seznam pro nastavení každého připojeného monitoru.
Nastavovací nabídka každého monitoru v síti je dostupná přes rozbalovací seznam.
Screen Instyle Server: Odeslání pokynu do připojeného monitoru
Při nastavování monitoru se odesílají pokyny do zvoleného cílového přístroje.

Optimalizace spotřeby energie

Screen Instyle Server: Stanovení úsporného režimu monitorů a počítačů.
Monitory a počítače se po určité době přepnou do úsporného režimu.

Screen Instyle Server dává správcům techniky možnost snížit celkovou spotřebu počítačů a monitorů v síti.

Přístroje lze nastavit tak, že se po určité době bez interakce s uživatelem samočinně přepnou do úsporného režimu a tím sníží svoji spotřebu energie.

Vyšší bezpečnost díky automatickému zamykání

Screen InStyle Server: Automatické zamykání počítačů v síti
Funkci zamykání počítačů lze ústředně ovládat softwarem Screen InStyle Server.

Uživatelé často zapomínají zamykat svůj počítač při opuštění pracoviště. Screen InStyle Server může dát počítačům v síti pokyn k automatickému uzamčení po stanovené době bez interakce s uživatelem. Tím se v kancelářském prostředí zvyšuje bezpečnost.

Technické údaje

Vytisknout tabulku
Kompatibilní operační systémy Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2(64-bit), Windows 10(64-bit), Windows 8.1(64-bit), Windows 7 SP1(64-bit)
PC Kompatibilní se systémovými požadavky operačního systému
Kompatibilní prohlížeče Internet Explorer, Chrome
Kompatibilní monitory EV3895, EV3285, EV3237, EV2795, EV2785, EV2780, EV2760, EV2750, EV2495, EV2490, EV2480, EV2460, EV2457, EV2456, EV2455, EV2451, EV2450
Rozlišení 1280 × 1024 nebo vyšší
Download
  • Screen InStyle Server

    Prostřednictvím serverové aplikace Screen InStyle Server mohou systémoví administrátoři spravovat a řídit monitory a počítače připojené do sítě.