Kvalita obrazu

Přesný, brilantní, kontrastní a ostrý obraz – pro naše monitory vyvíjíme stále nové technologie, využíváme jen špičkové materiály a sázíme na pečlivé tovární nastavení každého jednotlivého monitoru. Proto se můžete vždy spolehnout na špičkové podání obrazu.

Stálé zobrazení díky umělé inteligenci

Barvy a jas monitoru LCD se mohou měnit s okolní teplotou a s teplotou samotného přístroje. Vyšetřovací monitory RadiForce jsou vybaveny teplotním čidlem a inteligentním řídicím algoritmem. Tato technologie průběžně reaguje na aktuální podmínky a zajišťuje přesnou reprodukci přechodů, barev, jasu a dalších rysů obrazu.

Monitor EIZO RX1270 navíc využívá predikční algoritmus s umělou inteligencí pro rozlišení různých teplotních průběhů a ještě přesnější výpočet korekce.

Konstantní kvalita obrazu díky vestavěnému přednímu snímači

Přesnou kalibraci bílého bodu a tónové křivky zajišťuje přední snímač (IFS) zabudovaný v rámečku. Měří jas a stupně šedi a samostatně kalibruje monitor podle standardu DICOM®. Snímač pracuje automaticky bez narušení zorného pole monitoru. Ušetříte si tak práci a čas vynakládaný na údržbu a můžete se spolehnout na trvale konstantní kvalitu obrazu.

No IFS
Bez IFS
With IFS
S IFS
Brightness warranty
Spolehlivý jas

Značka EIZO je přesvědčena o kvalitě svých výrobků. Záruka na monitory se tak vztahuje také na stabilitu jasu.

Rovnoměrný jas na celé ploše obrazovky

Monitor vyniká rovnoměrným jasem. Toto zajišťuje obvod DUE (Digital Uniformity Equalizer), který automaticky odstraňuje nerovnoměrnosti bod po bodu. Odstíny šedé radiologických a jiných lékařských snímků se správně zobrazují na celé ploše obrazovky. To je zásadní požadavek lékařské diagnostiky.

Fotografie: Řada G bez DUE
Bez DUE
Fotografie: Řada G s DUE
S DUE
Fotografie: Konstantní jas
Konstantní jas za provozu

Snímač podsvícení trvale měří jas monitoru. Výhoda: Definované a kalibrované hodnoty jsou přesně reprodukovány již několik sekund po zapnutí monitoru a zůstávají konstantní po celou dobu provozu. Snímač je zabudován uvnitř monitoru a není vidět.

Miliarda barevných odstínů díky 13bitové tabulce LUT

Reprodukce barev je řízena pomocí 13bitové tabulky LUT (Look-Up-Table). Při využití rozhraní Display Port je pro zobrazení používáno až 10 bitů. To odpovídá až jedné miliardě barevných odstínů, jež jsou k dispozici pro bezchybné zobrazení barevných snímků z magnetické rezonance, ultrazvuku nebo patologického rozboru. Diagnosticky relevantní zobrazovací křivky a jemné struktury lze proto přesně identifikovat. 

Spolehlivá kvalita obrazu díky splnění požadavků DIN

Zobrazovací vlastnosti, zejména jas a kontrast, jsou vhodné ke zřizování systémů zobrazování obrazových dat v souladu s normou DIN 6868-157 dle třídy použití RadiCS I až VIII. Křivka DICOM® GSDF je přesně nastavena již z výroby. To znamená konzistentní stupně šedé, což je nutný požadavek lékařské diagnostiky.

Fotografie: Kvalita obrazu podle DIN
Fotografie: Kvalita obrazu podle DIN

FDA certifikace

Certifikace dle FDA-510 (k) - schváleno k použití pro prsní tomosyntézu, mamografii a obecnou radiografii.

Příjemné ovládání

Monitory řady RadiForce poskytují výkonné funkce a vlastnosti pro pohodlnější a efektivnější práci zdravotníků stanovujících diagnózu.

RX1270 Comfort Light
Větší pohodlí při diagnostice

Kompaktní 12megapixelový plně vybavený monitor pro nejvyšší pohodlí a efektivitu při sepisování nálezů.

1. Nepřímé osvětlení šetrné k zraku

Nepřímé světlo vycházející z doplňkového osvětlení na zadní straně předchází oslňování při práci s obrazovkou ve slabě osvětlených místnostech. Světlo nezáří radiologům přímo do očí, takže neovlivňuje zřetelnost snímků na monitoru. Snížení jasových rozdílů mezi obrazovkou a okolním prostředím omezuje namáhání zraku.

2. Větší pohodlí při čtení

Model RX1270 je vybaven pohyblivou čtecí lampičkou zajišťující ideální nasvícení vašich dokumentů a klávesnice. Lampičku můžete podle potřeby rozsvítit a při prohlížení snímků zase zhasnout.

RX560-MD Medical Monitor
Ideální design pro diagnostická pracoviště.

Tenké černé okraje přední části panelů jsou optimální pro použití v temném prostředí. Usnadňují soustředěné pozorování obrazu, zatímco bílé boční orámování monitorů působí svěžím, čistým a vkusným dojmem.

Efektivnější vyšetřování

Díky vysokému rozlišení je sepisování nálezů na monitoru RX1270 efektivnější než při použití obvyklé sestavy dvou obrazovek.

RX1270

Kompaktní a plně vybavený

Monitor o úhlopříčce 30,9 palce zabírá na stole podstatně méně místa než dva běžné pětimegapixelové monitory. Vestavěné doplňkové osvětlení a zabudovaný napájecí zdroj zároveň nevyžaduje žádné další místo.

Konvenční detekční stanice vs. RX1270
Konvenční diagnostická stanice vs. RX1270

Software a uživatelská přívětivost

Vybavení pro pohodlnou práci. S naším chytrým softwarem a intuitivním ovládáním je nastavení, řízení a běžná obsluha vyšetřovacích obrazovek RadiForce snadnou a nezatěžující záležitostí.

RadiCS 5 & RadiNET Pro 5
Důsledné zajišťování kvality obrazu

Volitelný software EIZO RadiCS určený k zajišťování kvality obrazu umožňuje rozsáhlou údržbu a kontrolování monitorů. Pokrývá veškeré oblasti od kalibrace přes testování a kontrolu stálosti až po archivaci výsledků. Pracujete-li s více monitory, doporučujeme vám software RadiNET Pro. Tento nástroj umožňuje centralizovanou kalibraci všech monitorů a práci s historickými údaji. Ušetří vám hodně času a zajišťuje jednotnou vysokou kvalitu obrazu v rámci vašeho systému. Základní verze RadiCS LE je již přiložena k monitorům RadiForce GX, RX a MX/MS.

Další informace o třídách použití RadiCS

Další informace k softwarovému nástroji RadiCS LE (součástí dodávky)

Další informace k softwarovému nástroji RadiCS (dodávanému samostatně)

Další informace k softwarovému nástroji RadiNet Pro (dodávanému samostatně)

Inovace pro vaši radiologickou diagnostiku: Work-and-Flow

S rostoucí digitalizací modalit jsou radiologové konfrontováni s rostoucím množstvím informací na svých obrazovkách. Díky jedinečné technologii EIZO work-and-flow s novými funkcemi navrženými pro potřeby radiologů se efektivně čelí složitosti dat. S monitorem RadiForce RX1270 a přiloženým softwarem RadiCS-LE využijete funkce Work-and-Flow naplno.

Více informací o funkcích Work-and-Flow

Point-and-Focus

Point-and-Focus: Plné soustředění na analyzovanou oblast

Funkcí Point-and-Focus můžete vybrané části obrazu rychle označit a zvýraznit myší nebo klávesnicí. Úpravou jasu a odstínů šedi se okolní oblasti potlačí a tím se zvýrazní zajímavé části snímku.

Hide-and-Seek

Hide-and-Seek: Rychlé vyvolání informací

Nálezy, pacientské záznamy a další informace stále po ruce i bez přídavného monitoru – to je přednost funkce Hide-and-Seek. Když kurzorem myši najedete k okraji obrazovky, zobrazí se vložené okno s potřebnými informacemi. Po odsunutí kurzoru okno zase zmizí.

Switch-and-Go

Switch-and-Go: Jediná myš a klávesnice pro dva systémy

Používají-li se ve vyšetřovně dva počítačové systémy, může k jejich ovládání sloužit jediná myš a klávesnice spravovaná funkcí Switch-and-Go. Můžete pracovat střídavě na obou počítačích a přepínat mezi nimi jednoduše přesunutím kurzoru myši z jedné obrazovky na druhou. Výsledkem je efektivnější práce a přehlednější pracoviště.

Instant-Backlight-Booster

Instant-Backlight-Booster: vyšší jas pro lepší rozlišení

Funkce Instant Backlight Booster dočasně zvyšuje jas monitoru pro rychlejší rozpoznání detailních lékařských snímků. Pomocí jediné klávesové zkratky mohou uživatelé zapnout tuto funkci pro více monitorů současně, což jim umožní snadno zobrazit více obrazovek za stejných podmínek s vysokým jasem. Jas se po krátké době automaticky vrátí na původní nastavení, aby bylo možné obrazovku nadále používat za běžných diagnostických podmínek.

Pokud je zapnuta funkce Instant Backlight Booster, není podporována část DICOM® 14.

Udržitelnost

Dlouhá životnost, sociálně zodpovědná výroba a přívětivost k životnímu prostředí patří mezi základní kvality výrobků značky EIZO. Proto jsou naše výrobky zhotovovány podle mezinárodních směrnic týkajících se životního prostředí a svojí dlouhou životností šetří přírodní zdroje. Modelem RX1270 EIZO dokládá, že obrazová kvalita a úroveň výrobku mohou jít ruku v ruce se zodpovědným plánováním, získáváním materiálu a výrobou. Tyto hodnoty vám umožňují bezpečnou investici do moderního a spolehlivého monitoru.

Sociálně zodpovědná výroba ve firmě EIZO
Sociálně zodpovědná výroba

Výroba modelu RX1270 probíhá sociálně zodpovědně. Nevyužívá se dětská ani nucená práce. Dodavatelé přispívající do dodavatelského řetězce procházejí pečlivým výběrem a zavazují se k sociálně zodpovědné výrobě. To se vztahuje především na takzvané konfliktní suroviny. Každoročně dobrovolně sepisujeme podrobnou zprávu o naší sociální zodpovědnosti.

Více informací o odpovědném chování společnosti EIZO najdete zde.

Přívětivý k životnímu prostředí a klimatu

Všechny monitory RX1270 vyrábíme v našich vlastních továrnách. Uplatňujeme environmentální management dle ISO 14001. Opatření sahají od omezování odpadu, odpadních vod a emisí přes snižování surovinové a energetické náročnosti až po posilování environmentálního povědomí zaměstnanců. Zhodnocení těchto opatření je podstatnou součástí každoročně zveřejňované zprávy.

Monitory EIZO přívětivé k životnímu prostředí a klimatu
RadiForce sustainability
Dlouhá životnost a vytrvalost

Monitor RX1270 je navržen pro dlouholeté používání s ohledem na celý životní cyklus a vliv na životní prostředí. Obvyklá životnost výrazně překračuje pětiletou záruku. Náhradní díly jsou dostupné až sedm let po skončení výroby. Dlouhá životnost a opravitelnost šetří přírodní zdroje a klima. Při vývoji modelu RX1270 jsme dbali na nízké čerpání přírodních zdrojů, používání vysoce kvalitních součástí a materiálů a na pečlivou výrobu. 

Záruka

Společnost EIZO zaručuje na lékařské monitory mimořádně dlouhou záruku. Monitory EIZO proto nabízejí nejvyšší možnou jistotu investice a zároveň se vyhýbají servisním nákladům.

Pětiletá záruka
Pětiletá záruka

EIZO poskytuje pětiletou záruku. Toto nám umožňuje pokročilý proces výroby, který je založen na jednoduchém a úspěšném principu: promyšlené a pokrokové technologie monitorů, k jejichž výrobě se používají výlučně materiály nejvyšší kvality.

Doporučené grafické karty

Pro přesnou diagnostiku doporučujeme grafické karty poskytující optimální součinnost s funkcemi našich monitorů RadiForce.

Pro přesnou diagnostiku: Grafická karta EIZO MED-XN92

Grafická karta EIZO MED-XN92 zajišťuje optimální podporu vlastností, funkcí a nastavení monitoru RadiForce RX1270. Umožňuje přesné hlášení a dokáže ovládat více monitorů současně. Společnost EIZO nabízí technickou podporu a záruční servis grafické karty.

MED-XN92

Vhodné příslušenství

Ještě něco chybí? Zde naleznete příslušenství vhodné k modelu RX1270.

RadiCS
RadiCS

Software RadiCS nabízí řadu testů a automatických nastavení k zajištění stálé a konzistentní reprodukce obrazu na všech monitorech RadiForce.

RadiNET Pro
RadiNET Pro

Software značky EIZO pro síťové řízení kvality ve velkých zařízeních se vzdálenou správou monitorů.

MED-XN92
MED-XN92

MED-XN92, urychlení práce s komplexními trojrozměrnými datovými záznamy – optimální pro 3D segmentaci

Reference

Monitory v praxi - kdo si vybral EIZO a proč
Více

Často kladené dotazy

Často kladené dotazy k vašemu produktu naleznete v Často kladených dotazech
K často kladeným dotazům