RX560-MD Rahmen / Bezel
Sada MammoDuo sestává ze dvou monitorů upevněných vedle sebe na speciálně navrženém stojanu.
Nová úroveň diagnostiky nezatížené rušivými vlivy

Při šířce rámečku jen 7,5 mm – celosvětově nejmenší mezi pětimegapixelovými monitory – činí vzdálenost mezi zobrazovacími plochami obou monitorů pouhých 15 mm. Rámeček panelu vystupuje navíc jen o 2,5 mm nad úroveň obrazovky a je s ní tudíž téměř zarovnaný. Uživatel se tak může nerušeně dívat střídavě na jednu a na druhou obrazovku.

Prostorově nenáročné uspořádání

Sestava RX560-MD je mimořádně prostorově úsporná. V porovnání s běžnou sestavou samostatných monitorů o stejném rozlišení postavených vedle sebe ušetří 67 mm na šířku, 36 mm na výšku a 20,5 mm do hloubky. Celkově toto zmenšení uspoří 22 % potřebného prostoru. Uvolněné místo je vítaným příspěvkem k příjemnějšímu pracovnímu prostředí.

RX560-MD
RX560-MD_Workspace

Jednoduše nastavitelný

Výšku, sklon a natočení monitorů na dvojitém stojanu můžete pohodlně měnit, aniž by přitom vznikla mezera mezi oběma panely.

RX560_MD_top_down
RX560-MD_Swifle
RX560-MD Medical Monitor
Ideální design pro diagnostická pracoviště.

Tenké černé okraje přední části panelů jsou optimální pro použití v temném prostředí. Usnadňují soustředěné pozorování obrazu, zatímco bílé boční orámování monitorů působí svěžím, čistým a vkusným dojmem.

Inovace pro vaši radiologickou diagnostiku: Work-and-Flow

S postupující digitalizací zobrazovacích metod se radiologové čím dál více přesouvají před obrazovky monitorů. Společnost EIZO vyvinula jedinečnou technologii Work-and-Flow přinášející nové funkce pro zjednodušení práce se snímky přesně dle požadavků radiologů. S monitorem RadiForce RX560-MD a přiloženým softwarem RadiCS-LE využijete funkce Work-and-Flow naplno.

Point-and-Focus
Point-and-Focus: jednoduchý výběr analyzované oblasti

Funkcí Point-and-Focus můžete vybrané části obrazu rychle označit a zvýraznit myší nebo klávesnicí. Úpravou jasu a odstínů šedi se okolní oblasti potlačí a tím se zvýrazní zajímavé části snímku.

Barvy plně kompatibilní s ultrazvukem, tomografií prsu a magnetickou rezonancí

Při diagnostice rakoviny prsu se mamografie zejména u pacientek s objemnějšími prsy stále více kombinuje s ultrazvukovým vyšetřením. Při podezření na rakovinu prsu následují další vyšetření – biopsie, magnetická rezonance prsu a výpočetní tomografie.

Model RadiForce RX560 je prvním lékařským monitorem na světě využívajícím panel LCD na principu LTPS (nízkoteplotní polysilikon). Díky němu dosahuje tento barevný monitor jasu až 1100 cd/m2, což je hodnota srovnatelná s monochromatickými obrazovkami. Proto je model RX560 způsobilý k zobrazování mamografických snímků o vysokém rozlišení i syntetických tomografických snímků prsu s náležitou hloubkou a zřetelně rozlišitelnými tmavými odstíny. Rovněž barevné snímky z ultrazvuku a patologických rozborů se zobrazí správně.

Kontrastní poměr 1500:1 blízký monochromatickým monitorům zaručuje zřetelné zobrazení tmavých tónů bez slévání barev.

Monochrome und farbige Bilder mit nur einem Monitor betrachten
Barvy plně kompatibilní s ultrazvukem, tomografií prsu a magnetickou rezonancí
Monochromatické a barevné snímky zobrazované na jediném monitoru

Funkce Hybrid Gamma PXL automaticky pixel po pixelu rozlišuje mezi monochromatickým a barevným obrazem. Tímto způsobem vzniká hybridní panel využívající v každém jednotlivém pixelu optimální tónovou charakteristiku. Výsledkem je vyšší přesnost a spolehlivost než u běžných plošně pracujících rozpoznávacích metod.

Model RX560-MD zobrazuje náročné monochromatické snímky z tomografie prsu nebo mamografie stejně spolehlivě jako barevné snímky z magnetické rezonance, výpočetní tomografie, ultrazvuku nebo patologického rozboru. Praktickým přínosem je výrazný nárůst efektivity, neboť snímky z různých zobrazovacích metod lze analyzovat na jediném monitoru.

Hybrid Gamma PXL
Funkce Hybrid Gamma PXL automaticky pixel po pixelu rozlišuje mezi monochromatickým a barevným obrazem.

Monitorové sestavy bez problémů

Prostřednictvím signálových vstupů a výstupů DisplayPort lze propojit více monitorů RadiForce. Tímto způsobem lze realizovat monitorové sestavy bez překážející a náročné kabeláže.

Daisy-Chain RadiForce Before
Obvyklé řešení: nepřehledná kabeláž
Daisy-Chain RadiForce After
Řetězovité propojení přes rozhraní DisplayPort pro úhledně uspořádané kabely

Omezení neostrostí

Panely LCD s vysokým jasem projevují sklon k neostrému zobrazování původně ostrých snímků. EIZO proto nabízí hardwarové řešení, jež omezuje výskyt takovýchto neostrostí a které je zabudováno přímo v monitoru. Obnovuje na obrazovce detaily ukryté v obrysech a vytváří tak zobrazení s maximální čitelností.

Erklärung Unschärfe Reduzierung

Ostré a detailní snímky

Velikost pixelů 0,165 mm zaručuje rovnoměrný detailně prokreslený ostrý obraz bez slévání do větších zrnek. 

Spolehlivá kvalita obrazu díky splnění požadavků DIN

Zobrazovací vlastnosti, zejména jas a kontrast, jsou vhodné ke zřizování systémů zobrazování obrazových dat v souladu s normou DIN 6868-157 dle třídy použití RadiCS I až VIII. Křivka DICOM® GSDF je přesně nastavena již z výroby. To znamená konzistentní stupně šedé, což je nutný požadavek lékařské diagnostiky.

Fotografie: Kvalita obrazu podle DIN
Fotografie: Kvalita obrazu podle DIN

Konstantní kvalita obrazu díky vestavěnému přednímu snímači

Přesnou kalibraci bílého bodu a tónové křivky zajišťuje přední snímač (IFS) zabudovaný v rámečku. Měří jas a stupně šedi a samostatně kalibruje monitor podle standardu DICOM. Snímač pracuje automaticky bez narušení zorného pole monitoru. Ušetříte si tak práci a čas vynakládaný na údržbu a můžete se spolehnout na trvale konstantní kvalitu obrazu.

No IFS
Bez IFS
With IFS
S IFS

Miliarda barevných odstínů díky 13bitové tabulce LUT

Reprodukce barev je řízena pomocí 13bitové tabulky LUT (Look-Up-Table). Při využití rozhraní Display Port je pro zobrazení používáno až 10 bitů. To odpovídá až jedné miliardě barevných odstínů, jež jsou k dispozici pro bezchybné zobrazení barevných snímků z magnetické rezonance, ultrazvuku nebo patologického rozboru. Diagnosticky relevantní zobrazovací křivky a jemné struktury lze proto přesně identifikovat. 

Fotografie: Konstantní jas
Konstantní jas za provozu

Snímač podsvícení trvale měří jas monitoru. Výhoda: Definované a kalibrované hodnoty jsou přesně reprodukovány již několik sekund po zapnutí monitoru a zůstávají konstantní po celou dobu provozu. Snímač je zabudován uvnitř monitoru a není vidět.

Rovnoměrný jas na celé ploše obrazovky

Monitor vyniká rovnoměrným jasem. Toto zajišťuje obvod DUE (Digital Uniformity Equalizer), který automaticky odstraňuje nerovnoměrnosti bod po bodu. Odstíny šedé radiologických a jiných lékařských snímků se správně zobrazují na celé ploše obrazovky. To je zásadní požadavek lékařské diagnostiky.

Fotografie: Řada G bez DUE
Bez DUE
Fotografie: Řada G s DUE
S DUE
RX560-MD Mode
Výběr optimálního režimu pro různé zobrazovací metody

Funkce CAL Switch vám umožní přepínat mezi množstvím zobrazovacích režimů odpovídajících různým metodám jako mamografie, magnetická rezonance prsu, ultrazvuk nebo patologický rozbor, a to bez nutnosti opakovaných kalibrací.

Přiloženým programem RadiCS LE lze zvolit samočinnou aktivaci optimálního nastavení kliknutím myši nebo přepnutím zobrazovacího režimu monitoru.

Snímač přítomnosti: Úspora elektřiny v době nepřítomnosti

Díky snímači přítomnosti ušetříte elektřinu a životní prostředí. Snímač zjišťuje přítomnost osoby před obrazovkou. Jakmile osoba pracoviště opustí, obrazovka se vypne. Když se pracovník vrátí na pracoviště, monitor se znovu zapne – zcela automaticky bez pohybu myší či použití klávesnice. Vždy je připraven bez čekání.

Fotografie: Bez snímače přítomnosti
Fotografie: Se snímačem přítomnosti
Helligkeitsgarantie
Spolehlivý jas

Značka EIZO je přesvědčena o kvalitě svých výrobků. Záruka na monitory se tak vztahuje také na stabilitu jasu.

RadiCS + RadiNET Pro
Důsledné zajišťování kvality obrazu

Volitelný software EIZO RadiCS určený k zajišťování kvality obrazu umožňuje rozsáhlou údržbu a kontrolování monitorů. Pokrývá veškeré oblasti od kalibrace přes testování a kontrolu stálosti až po archivaci výsledků. Pracujete-li s více monitory, doporučujeme vám software RadiNET Pro. Tento nástroj umožňuje centralizovanou kalibraci všech monitorů a práci s historickými údaji. Ušetří vám hodně času a zajišťuje jednotnou vysokou kvalitu obrazu v rámci vašeho systému. Základní verze RadiCS LE je již přiložena k monitorům RadiForce GX, RX a MX/MS.

Další informace o třídách použití RadiCS

Další informace k softwarovému nástroji RadiCS LE (součástí dodávky)

Další informace k softwarovému nástroji RadiCS (dodávanému samostatně)

Další informace k softwarovému nástroji RadiNet Pro (dodávanému samostatně)

MED-XN91 Graphic Board
Pro přesnou diagnostiku: Grafická karta EIZO MED-XN91

Grafická karta EIZO MED-XN91 zajišťuje optimální podporu vlastností, funkcí a nastavení monitoru RadiForce RX560-MD. Umožňuje přesnou diagnostiku a umožňuje připojení více monitorů zároveň. Pro veškeré grafické karty EIZO nabízí společnost EIZO technickou podporu a záruční servis. Z tohoto důvodu vám doporučujeme použití grafických karet EIZO.

Zobrazit specifikaci MED-XN91


Pětiletá záruka

EIZO poskytuje pětiletou záruku. Toto nám umožňuje pokročilý proces výroby, který je založen na jednoduchém a úspěšném principu: promyšlené a pokrokové technologie monitorů, k jejichž výrobě se používají výlučně materiály nejvyšší kvality.

Přehled poskytovaných záruk

Často kladené dotazy
Jaké pomůcky nabízí EIZO k řízení kvality zobrazovačů v lékařské oblasti?

Speciálně pro řízení kvality zobrazovačů série RadiForce vyvinula společnost EIZO software RadiCS. Ten nabízí řadu testů a automatických nastavení k zajištění stálé a konzistentní reprodukce obrazu na všech LCD monitorech RadiForce; podporuje však také obrazovky jiných výrobců. Software automaticky provádí testovacími obrazci a pomáhá provést měření a posouzení dle norem při zachování úspory času a nákladů. Výsledky měření se automaticky přenášejí do dokumentace a archivují se a pomocí volitelného softwaru RadiNET Pro je také možné provádět jejich centrální správu. Kalendář s notifikační funkcí zajišťuje včasné kontroly. Pro měření jasu, včetně oslnění, je nutný příslušný měřicí přístroj. RadiCS automaticky načítá hodnoty naměřené nejrůznějšími jasoměry.

Pro které části těla/metody, resp. pro jaký účel je určena obrazovka RadiForce dle normy DIN 6868-157?

Pro zobrazovací systémy dle normy DIN 6868-157 jsou v závislosti na části těla/metodě určeny různé obrazovky EIZO RadiForce. Software EIZO pro řízení kvality RadiCS pro tento účel rozlišuje třídy I až VIII. V následující tabulce jsou uvedeny vhodné obrazovky pro jednotlivé kategorie.

Poznámka: Pro každý diagnostický zobrazovací dle normy DIN 6868-157 je nutné provést kontrolu poklesu a stálosti jasu.

Jaké je přiřazení částí těla/metod dle normy DIN 6868-157 ke třídám použití RadiCS a jaké jsou minimální požadavky na zobrazovací zařízení?

Podle části těla/metody jsou dle normy DIN 6868-157 určeny různé minimální požadavky na zobrazovací přístroje. Software EIZO pro řízení kvality RadiCS pro tento účel rozlišuje třídy I až VIII. V následující tabulce je uvedeno rozdělení do tříd a minimální požadavky.

Poznámka: Pro každý diagnostický zobrazovací dle normy DIN 6868-157 je nutné provést kontrolu poklesu a stálosti jasu.

Co stanoví norma DIN 6868-157?

DIN V 6868-157. Tato norma DIN reguluje kontrolu poklesu a stálosti jasu pro zobrazovací systémy v radiografii s cílem zajistit potřebnou kvalitu obrazu.

Kde lze získat směrnici QS-RL?

U německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů.

Další často kladené dotazy k vašemu produktu naleznete v Často kladených dotazech.

K často kladeným dotazům

Příslušenství
RadiCS
RadiCS

Tento software značky EIZO zajišťuje kompletní řízení kvality – od kalibrace přes asset-management po testy poklesu a stálosti jasu.

RadiNET Pro
RadiNET Pro

Software značky EIZO pro síťové řízení kvality ve velkých zařízeních se vzdálenou správou monitorů.

RadiLight
RadiLight

Komfortní osvětlení pro vyšetřovny - Světelný zdroj určený ke snadné montáži na zdravotnické monitory LCD RadiForce