RX560-MD RadiForce

Monitor RX560 MammoDuo díky své funkci Hybrid Gamma PXL automaticky pixel po pixelu rozlišuje mezi zobrazením v odstínech šedi a v barvách. Pro každý pixel se použije odpovídající jasová křivka.

  • 54,1 cm (21,3")
  • 5 megapixely (barva)
  • 4:5
Obrázek produktu RX560-MD RadiForce

Příjemné ovládání

Efektivita diagnostiky

Nová úroveň diagnostiky nezatížené rušivými vlivy

Sada MammoDuo sestává ze dvou monitorů upevněných vedle sebe na speciálně navrženém stojanu.

Při šířce rámečku jen 7,5 mm činí vzdálenost mezi zobrazovacími plochami obou monitorů pouhých 15 mm. Rámeček panelu vystupuje navíc jen o 2,5 mm nad úroveň obrazovky a je s ní tudíž téměř zarovnaný. Uživatel se tak může nerušeně dívat střídavě na jednu a na druhou obrazovku.

Diagnostics_MammoDuo-Bezel.jpg

Prostorově nenáročné uspořádání

Sestava RX560-MD je mimořádně prostorově úsporná. V porovnání s běžnou sestavou samostatných monitorů o stejném rozlišení postavených vedle sebe ušetří 67 mm na šířku, 36 mm na výšku a 20,5 mm do hloubky. Celkově toto zmenšení uspoří 22 % potřebného prostoru. Uvolněné místo je vítaným příspěvkem k příjemnějšímu pracovnímu prostředí.

Diagnostics_Space-saving-arrangement_1.jpg
Diagnostics_Space-saving-arrangement_2.jpg

Jednoduše nastavitelný

Výšku, sklon a natočení monitorů na dvojitém stojanu můžete pohodlně měnit, aniž by přitom vznikla mezera mezi oběma panely.

Diagnostics_Dual-Stand_Topdown.gif
Diagnostics_Dual-Stand_Swivel.gif

Ideální design pro diagnostická pracoviště

Tenké černé okraje přední části panelů jsou optimální pro použití v temném prostředí. Usnadňují soustředěné pozorování obrazu, zatímco bílé boční orámování monitorů působí svěžím, čistým a vkusným dojmem.

Diagnostics_IdealDesign.jpg

Monitorové sestavy bez problémů

Prostřednictvím signálových vstupů a výstupů DisplayPort lze propojit více monitorů RadiForce. Tímto způsobem lze realizovat monitorové sestavy bez překážející a náročné kabeláže.

Výběr optimálního režimu pro různé zobrazovací metody

Funkce CAL Switch vám umožní přepínat mezi množstvím zobrazovacích režimů odpovídajících různým metodám jako mamografie, magnetická rezonance prsu, ultrazvuk nebo patologický rozbor, a to bez nutnosti opakovaných kalibrací.

Přiloženým programem RadiCS LE lze zvolit samočinnou aktivaci optimálního nastavení kliknutím myši nebo přepnutím zobrazovacího režimu monitoru.

Diagnostics_OptimalDisplayMode-Modalities.jpg

Úspora elektřiny v době nepřítomnosti

Snímač přítomnosti

Díky snímači přítomnosti ušetříte elektřinu a životní prostředí. Snímač zjišťuje přítomnost osoby před obrazovkou. Jakmile osoba pracoviště opustí, obrazovka se vypne. Když se pracovník vrátí na pracoviště, monitor se znovu zapne – zcela automaticky bez pohybu myší či použití klávesnice. Vždy je připraven bez čekání.

RadiLight: Komfortní osvětlení od firmy EIZO

EIZO RadiLight je nové komfortní osvětlení pro radiology pracující ve vyšetřovnách s nižší intenzitou osvětlení. Tlumené osvětlení na zadní straně obrazovky omezuje nadměrné zatížení očí, k němuž dochází při neustálém střídání pohledu na jasnou obrazovku a předměty ve slabě osvětleném okolí.

Diagnostics_RadiLight.jpg

Software a uživatelská přívětivost

Vybavení pro pohodlnou práci

Funkce Work-and-Flow

S rostoucí digitalizací modalit jsou radiologové konfrontováni s rostoucím množstvím informací na svých obrazovkách. Díky jedinečné technologii EIZO work-and-flow s novými funkcemi navrženými pro potřeby radiologů se efektivně čelí složitosti dat. S monitorem RadiForce RX560-MD a přiloženým softwarem RadiCS-LE využijete funkce Work-and-Flow naplno.

Více informací o funkcích Work-and-Flow

 

Point-and-Focus: Plné soustředění na analyzovanou oblast

Funkcí Point-and-Focus můžete vybrané části obrazu rychle označit a zvýraznit myší nebo klávesnicí. Úpravou jasu a odstínů šedi se okolní oblasti potlačí a tím se zvýrazní zajímavé části snímku.

WaF_Point-and-Focus.gif

Důsledné zajišťování kvality obrazu

Volitelný software EIZO RadiCS určený k zajišťování kvality obrazu umožňuje rozsáhlou údržbu a kontrolování monitorů. Pokrývá veškeré oblasti od kalibrace přes testování a kontrolu stálosti až po archivaci výsledků. Pracujete-li s více monitory, doporučujeme vám software RadiNET Pro. Tento nástroj umožňuje centralizovanou kalibraci všech monitorů a práci s historickými údaji. Ušetří vám hodně času a zajišťuje jednotnou vysokou kvalitu obrazu v rámci vašeho systému. Základní verze RadiCS LE je již přiložena k monitorům RadiForce.

 

SoftwareUse_RadiCS_RadiNetPro.jpg

Kvalita obrazu

Přesný, brilantní, kontrastní a ostrý obraz

Barvy plně kompatibilní s ultrazvukem, tomografií prsu a magnetickou rezonancí

In der Brustkrebs-Früherkennung wird die Mammographie zunehmend mit Ultraschall-Untersuchungen kombiniert, insbesondere bei Frauen mit hoher Brustdichte. Im Fall eines Brustkrebsverdachtes, werden darüber hinaus weitere Verfahren wie Biopsie, Brust-MRT und Computertomographie eingesetzt.

Der RadiForce RX560-MD verwendet ein LCD auf LTPS-Basis (Low Temperature Polysilicon). Damit erreicht der Farbmonitor eine Helligkeit von bis zu 1100 cd/qm, vergleichbar mit der eines Monochrom-Monitors. Daher ist der RX560-MD in der Lage, sowohl hochauflösende Bilder der Brust-Tomosynthese als auch Mammographie mit tiefen, unverwaschenen Schwarztönen sowie Farbbilder aus Ultraschall- und Pathologieuntersuchungen darzustellen.

Durch ein hohes Kontrastverhältnis von 1500:1, nahe dem eines Monochrom-Monitors, werden auch tiefe Schwarztöne ohne Auswaschungseffekt wiedergegeben. 

Při diagnostice rakoviny prsu se mamografie zejména u pacientek s objemnějšími prsy stále více kombinuje s ultrazvukovým vyšetřením. Při podezření na rakovinu prsu následují další vyšetření – biopsie, magnetická rezonance prsu a výpočetní tomografie.

RadiForce RX560-MD používá LCD displej na bázi LTPS (Low Temperature Polysilicon). Díky němu dosahuje tento barevný monitor jasu až 1100 cd/m2, což je hodnota srovnatelná s monochromatickými obrazovkami. Proto je model RX560-MD způsobilý k zobrazování mamografických snímků o vysokém rozlišení i syntetických tomografických snímků prsu s náležitou hloubkou a zřetelně rozlišitelnými tmavými odstíny. Rovněž barevné snímky z ultrazvuku a patologických rozborů se zobrazí správně.

Kontrastní poměr 1500:1 blízký monochromatickým monitorům zaručuje zřetelné zobrazení tmavých tónů bez slévání barev.
 

Diagnostics_Full-color-support.jpg

Monochromatické a barevné snímky zobrazované na jediném monitoru

Funkce Hybrid Gamma PXL automaticky pixel po pixelu rozlišuje mezi monochromatickým a barevným obrazem. Tímto způsobem vzniká hybridní panel využívající v každém jednotlivém pixelu optimální tónovou charakteristiku. Výsledkem je vyšší přesnost a spolehlivost.

Model RX560-MD zobrazuje náročné monochromatické snímky stejně spolehlivě jako barevné snímky z nejrůznějších zobrazovacích metod. Praktickým přínosem je výrazný nárůst efektivity, neboť snímky z různých zobrazovacích metod lze analyzovat na jediném monitoru.

ImageQuality_HybridGammaPXL.jpg

Omezení neostrostí

Panely LCD s vysokým jasem projevují sklon k neostrému zobrazování původně ostrých snímků. EIZO proto nabízí hardwarové řešení, jež omezuje výskyt takovýchto neostrostí a které je zabudováno přímo v monitoru. Obnovuje na obrazovce detaily ukryté v obrysech a vytváří tak zobrazení s maximální čitelností.

FDA certifikace

Certifikace dle FDA-510 (k) - schváleno k použití pro prsní tomosyntézu, mamografii a obecnou radiografii.

Konzistentní kvalita obrazu díky integrovanému snímači jasu

Přesnou kalibraci bílého bodu a tónové křivky zajišťuje snímač jasu zabudovaný v rámečku. Měří jas a stupně šedi a samostatně kalibruje monitor podle standardu DICOM®. Snímač pracuje automaticky bez narušení zorného pole monitoru. Ušetříte si tak práci a čas vynakládaný na údržbu a můžete se spolehnout na trvale konstantní kvalitu obrazu.

ImageQuality_IntegratedFrontsensor.jpg

Ilustrační obrázek

Miliarda barevných odstínů díky 13bitové tabulce LUT

Reprodukce barev je řízena pomocí 13bitové tabulky LUT (Look-Up-Table). Při využití rozhraní Display Port je pro zobrazení k dispozici až 10 bitů. Výsledkem je barevné rozlišení dosahující až 1 miliardy tónů. Diagnosticky relevantní zobrazovací křivky a jemné struktury lze proto přesně identifikovat.

ImageQuality_13bitLUT_with.jpg

S 13bitovou tabulkou LUT

ImageQuality_13bitLUT_without.jpg

Bez 13bitové tabulky LUT

Konstantní jas za provozu

Snímač podsvícení trvale měří jas monitoru. Výhoda: Definované a kalibrované hodnoty jsou přesně reprodukovány již několik sekund po zapnutí monitoru a zůstávají konstantní po celou dobu provozu. Snímač je zabudován uvnitř monitoru a není vidět.

ImageQuality_ConstantBrightness.jpg

Zadní strana obrazovky

Rovnoměrný jas a jednotné podání barev

Monitor vyniká jednotným podáním barev a rovnoměrným jasem. Toto zajišťuje obvod DUE (Digital Uniformity Equalizer), který automaticky odstraňuje nerovnoměrnosti bod po bodu. Šedé a barevné odstíny radiologických a jiných lékařských snímků se správně zobrazují na celé ploše obrazovky. To je zásadní požadavek lékařské diagnostiky.

Udržitelnost

Naše zodpovědnost

Sociálně zodpovědná výroba

Výroba modelu RX560-MD probíhá sociálně zodpovědně. Nevyužívá se dětská ani nucená práce. Dodavatelé přispívající do dodavatelského řetězce procházejí pečlivým výběrem a zavazují se k sociálně zodpovědné výrobě. To se vztahuje především na takzvané konfliktní suroviny. Každoročně dobrovolně sepisujeme podrobnou zprávu o naší sociální zodpovědnosti.

Sustainability_Production.jpg

Přívětivý k životnímu prostředí a klimatu

Všechny monitory RX560-MD vyrábíme v našich vlastních továrnách. Uplatňujeme environmentální management dle ISO 14001. Opatření sahají od omezování odpadu, odpadních vod a emisí přes snižování surovinové a energetické náročnosti až po posilování environmentálního povědomí zaměstnanců. Zhodnocení těchto opatření je podstatnou součástí každoročně zveřejňované zprávy.

Sustainabilty_ISO14001.jpg

Dlouhá životnost a vytrvalost

RX560-MD je navržen pro dlouhou životnost - obvykle výrazně přesahující záruční dobu. Náhradní díly jsou dostupné ještě mnoho let po skončení výroby. Celý životní cyklus bere ohledy na životní prostředí, neboť dlouhá životnost a opravitelnost šetří přírodní zdroje a klima. Při vývoji modelu RX560-MD jsme dbali na nízké čerpání přírodních zdrojů, používání vysoce kvalitních součástí a materiálů a na pečlivou výrobu.

Sustainabilty_Durable_RadiForce.jpg

Záruka

Maximálně jistou investici

Pětiletá záruka

EIZO poskytuje pětiletou záruku. Toto nám umožňuje pokročilý proces výroby, který je založen na jednoduchém a úspěšném principu: promyšlené a pokrokové technologie, k jejichž výrobě se používají výlučně materiály nejvyšší kvality.

Warranty_5Y_EN.jpg

Doporučené grafické karty

Pro přesnou diagnostiku

Grafická karta EIZO zajišťuje optimální podporu vlastností, funkcí a nastavení monitoru RadiForce RX560-MD. Umožňuje přesné hlášení a dokáže ovládat více monitorů současně. Společnost EIZO nabízí technickou podporu a záruční servis grafické karty.

Další informace o grafických kartách

GraphicCard_MED-XN92.jpg

Technické údaje

Obecné
Číslo produktu
RX560-MD
Barva přístroje
Dvoubarevné, černobílé
Oblast použití Lékařství, Průmysl
Produktová řada RadiForce
Oblasti použití Mamografie, Nukleární medicínu a radiační terapii, Nedestruktivní testování
EAN
4995047051404
Obrazovka
Úhlopříčka [palce] 21,3
Úhlopříčka [cm] 54,1
Formát 4:5
Viditelná plocha obrazu (šířka × výška) [v mm] 338 x 422
Rozlišení [v megapixelech 5 megapixely (barva)
Ideální a doporučené rozlišení 2048 x 2560
Rozteč bodů [v mm] 0,165 x 0,165
Technologie panelu IPS
Max. pozorovací úhel ve vodorovném směru 178
Max. pozorovací úhel ve svislém směru 178
Zobrazitelné barvy nebo stupně šedé 1,07 mld. barev (DisplayPort, 10 bitů), 16,7 mil. barev (DVI, 8 bitů), 16,7 mil. barev (DisplayPort, 8 bitů)
Barevná paleta/tabulka LUT 543 mld. barev / 13 bitů
Max. jas (obvykle) [cd/m²] 1100
Dop. jas [cd/m²] 500
Max. kontrast (obvykle) 1500:1
Typ podsvícení LED
Funkce a provoz
Standardní režimy barev/stupňů šedé 2x user mode, Text, sRGB, DICOM
Křivka stupňů světlosti DICOM
Hardwarová kalibrace jasu a charakteristiky jasu
Digital Uniformity Equalizer (korekce homogenity)
Hybrid Gamma PXL
Potlačení neostrostí
Senzory Senzor okolního světla, Senzor přítomnosti
Jazykové verze nabídky na obrazovce (OSD) de, en, fr, es, it, se
Možnosti nastavení charakteristika hodnot odstínů DICOM, Jas, Gama, Škálování, Jazyk OSD
Vestavěný zdroj
Připojení
Vstupní konektory DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4)
Technické údaje USB USB 2
Konektory USB pro upstream 1 x type B
Konektory USB pro downstream 2x type A
Grafický signál DisplayPort, DVI Dual Link (TMDS)
Řídicí konektor USB-Protocol
Elektrické údaje
Horizontální/vertikální frekvence Digital: 31-135 kHz/23-61 Hz; Sync Mode: 23,5-25,5 Hz/47-51 Hz
Příkon (obvyklý) [ve wattech] 43
Maximální příkon [ve wattech] 87 (při maximálním jasu a současném využití všech vstupů signálu a rozbočovače USB)
Úsporný režim [ve wattech] 1
Spotřeba při vypnutí monitoru [ve wattech] 0
Správa napájení AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Rozměry a hmotnost
Rozměry (včetně stojanu) (šířka x výška x hloubka) [v mm] 709 x 476-566 x 225
Hmotnost (včetně stojanu) [v kg] 17.3
Hmotnost (bez stojanu) [v kg] 5.3
Technický výkres (PDF) Technický výkres (PDF)
Možnost otáčení stojanu 70
Naklápění 5 / 25
Výškové/příčné otáčení (Pivot) 90° (ve směru hodinových ruček)
Výšková nastavitelnost [v mm] 90
Rozteč otvorů VESA 100 x 100
Certifikace a normy
Certifikace CE (Medical Device), FDA 510(k)-uvolnění pro prsa-tomografii a mamografie, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 Nr. 601-1, EN60601-1, IEC60601-1, RCM, FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
Software a příslušenství
Související software a další doplňky jsou k dispozici ke stažení RadiCS LE
Součástí balení 2x Propojovací kabel DVI-D - DVI-D (dual link), 2x Propojovací kabel DisplayPort – DisplayPort, 1x krátký signálový kabel DisplayPort – DisplayPort, Kabel USB (type A - type B), Příručka via download, Napájecí kabel
Volitelné příslušenství RadiNET Pro, RadiCS
Doporučená grafická karta MED-XN92
Záruka
Záruční doba 5 let
Záruka vadných bodů Záruka se navíc vztahuje na běžné opotřebení podsvícení při provozu s doporučeným maximálním jasem 500 cd/m2 a bílým bodem 8 000 K. Společnost EIZO poskytuje na tento jas záruku po dobu 5 let od data zakoupení nebo po dobu 20 000 hodin provozu, podle toho, co nastane dříve.

Soubory ke stažení a podpora

Kolem vašeho produktu

Příručky a dokumenty

Manuál - RX560-MD

Produktový leták - RX560-MD

PDF | 9 MB

Obrazy produktu RX560-MD

ZIP | 6 MB

Produktový leták - MED-XN-Line Graphic Boards

(Anglicky)

PDF | 396 KB

Průvodce patologií

(Anglicky)

PDF | 3 MB

RadiForce Brožura

(Anglicky)

PDF | 16 MB

Software

Ovladač zařízení - RX560-MD

Test monitoru

Rychle a snadno otestujte vlastnosti a parametry svého monitoru pomocí softwaru značky EIZO vyvinutého právě pro tento účel.

RadiCS

Tento software značky EIZO zajišťuje kompletní řízení kvality – od kalibrace přes asset-management po testy poklesu a stálosti jasu.

RadiCS LE

Software pro správu kvality RadiCS LE slouží ke kalibraci monitorů EIZO RadiForce a ke správě kalibračních dat.

RadiNET Pro

Software značky EIZO pro síťové řízení kvality ve velkých zařízeních se vzdálenou správou monitorů.

Často kladené otázky

Monitory EIZO jsou většinou vybaveny dvěma nebo více signálovými vstupy. Tlačítkem na přední straně monitoru můžete bez problémů přepínat mezi dvěma či více počítači. U přístrojů s přepínačem KVM se současně s tím přepíná i rozbočovač USB na příslušný počítač.

Může se např. jednat o problém spojený s ovladačem grafické karty. Nainstalujte prosím nejnovější ovladač pro svou grafickou kartu a restartujte počítač i monitor.
Starší grafické karty nemusejí být schopny zobrazit toto rozlišení; v takovém případě budete potřebovat novou grafickou kartu s odpovídajícím výstupem.

Nejprve prosím zkontrolujte rozlišení LCD obrazovky. Zjistěte, jaké je pro daný LCD panel doporučené rozlišení. Pokud jste nastavili nižší rozlišení, než je doporučeno, může dojít k rozostření.

LCD displej se skládá z pevného počtu obrazových prvků (pixelů), které rozsvícením tvoří obraz. Obraz se skládá z horizontálních a vertikálních pixelů. LCD panely dosahují nejvyšší kvality obrazu, když je možné přiřadit data všem pixelům, tj. když rozlišení nastavené v počítači odpovídá rozlišení LCD displeje.

Teplota barev je měřítko pro měření bílého bodu a udává se v kelvinech. U vysokých teplot svítí bílý bod světle modře, zatímco u nižší teplot se zbarvuje spíše do červena.
5000 K: Užívá se často v tiskařském průmyslu.
6500 K: Hodí se k zobrazení fotografií a videa.

Podání barevného tónu závisí na změně intenzity vstupního signálu. Tento vztah se obecně označuje jako koeficient gama. U reprodukce obrazu způsobují nižší hodnoty gama bělavější obraz, zatímco vyšší hodnoty gama dělá obraz kontrastnějším.

Mezinárodní standard pro barevný prostor RGB. K přizpůsobení barev mezi různými oblastmi použití a přístroji, jako jsou monitory, scannery a digitální fotoaparáty, byl definován barevný prostor, který lze nastavit ve většině přístrojů. Obrazy sRGB, které jsou vytvářeny nebo reprodukovány v přístrojích sRGB, mají nejvýše pokrytí prostoru sRGB a nedisponují barvami mimo barevný prostor sRGB. Přiřazení barev i bílého bodu a koeficientu gama je pevně definováno.

Spolu s počítačem kompatibilním s technologií USB funguje monitor jako rozbočovač, k němuž lze pomocí USB připojit další periferie.

Údaj o pozorovacím úhlu označuje úhel, pod nímž je dosaženo kontrastu vyššího než 10:1. Většinou jde o hodnoty od 160° do 178°. Tyto hodnoty nevypovídají nic o tom, jakých mimořádných rozdílů kontrastu lze dosáhnout v rámci pozorovacího úhlu. Pro uživatele by nemělo docházet ke zřetelným změnám kontrastu mezi kolmým a mírně šikmým úhlem pohledu. Nesmí panovat rozdíly mezi pohledem pozorovatele do středu a k okraji obrazu. Zřetelněji vynikne stabilita kontrastu u různých LCD technologií při použití měřicího diagramu nebo přímým vizuálním porovnáním. Čím stabilnější jsou kontrasty v zorném kuželu pozorovatele, tím lepší je reprodukce obrazu.

Zde se v monitoru přiřazují hodnoty signálu k barevným tónům na výstupu. Kvůli přesnému ovládání barev jsou monitory EIZO vybaveny 24-, 16-, 14- nebo 10bitovou LUT (Look-Up-Table) tabulkou namísto běžné 8bitové. Tuto přesnou práci vykonává speciální, vysoce výkonný čip, vyvinutý firmou EIZO.

Zobrazuje se 10 z 34 často kladených otázek

Záruka

Společnost EIZO nabízí záruku až pět let, některé výrobky však mají jinou záruční dobu. Přesné záruční lhůty pro jednotlivé výrobky naleznete buď ve výše uvedených záručních podmínkách, v datovém listu nebo na mezinárodních webových stránkách společnosti EIZO. Dlouhé záruční lhůty jsou umožněny vysoce rozvinutým výrobním procesem založeným na jednoduchém principu úspěchu: sofistikované a inovativní technologii monitorů, vyráběných ze špičkových materiálů. Pětiletá záruka pro vás znamená vysokou míru jistoty investice a úsporu následných nákladů (total cost of ownership), které by bez záručního servisu vznikly například při údržbě a opravách.

  • Inovativní servisní koncept společnosti EIZO, který stanovuje standardy a odpovídá trendu prodlužování doby amortizace. Bezpečnost, která přesvědčí a na kterou se můžete spolehnout.
  • Prvotřídní materiál a pečlivé zpracování zajišťují mimořádnou životnost a umožňují tak dlouhé záruční doby.
  • Následné náklady, které by vznikly bez záručního servisu, např. na údržbu a opravy, jsou vyloučeny a vedou k optimalizaci transparentnosti nákladů (TCO - Total Cost of Ownership).
Podrobnosti o záručních službách EIZO