Reference FlexScan

Udržitelnost a investiční návratnost

Důvody, proč se sdruženi Royal Automobile Association rozhodlo pro kancelářské monitory FlexScan

RAA_1920-Testimonial.jpg

Australské Královské automobilové sdružení (Royal Automobile Association, RAA) založila roku 1903 skupinka průkopníků automobilismu. Od té doby se spolek značně rozrostl. Dnes poskytuje své výrobky a služby v oblasti motorizmu a cestování více než 750 tisícům členů v celé jižní Austrálii.

Členové stojí vždy v centru zájmu sdružení RAA. Proto se tento motoristický klub neustále snaží být svým členům ještě prospěšnější a nápomocnější, aby se mohli soustředit na podstatné záležitosti. Předpokladem naplnění tohoto závazku jsou i vhodné pracovní podmínky zaměstnanců, odpovídající vybavení pracovišť a přiměřené využívání zdrojů.

Obnova vybavení

Manažeři pravidelně kontrolují veškeré kancelářské vybavení a snaží se zajistit, aby technika napomáhala k poskytování nejlepších služeb členům sdružení. Poslední kontrola se časově překrývala s náhradou zastaralých monitorů. V souvislosti s tím hledalo sdružení RAA nejlepší možnosti. 

Manažer technické správy Michael Staats vysvětluje: „Už kdysi jsem jednal se společností EIZO Europe. Proto jsem se teď obrátil na zastoupení značky EIZO v Oceánii, abych zjistil, co nám nabídnou. S ohledem na optimální rozmístění vybavení jsme se rozhodli instalovat více než 800 monitorů EIZO FlexScan.“

Různé monitory pro rozličné požadavky

Všem pracovníkům RAA včetně vzdáleně pracujících zaměstnanců byly standardně instalovány 24palcové monitory EV2460. Tyto přístroje se vyznačují vkusným vzhledem a kompaktními rozměry a tvoří vhodnou součást vysoce moderního pracoviště – v kanceláři i doma. 

Zaměstnanci monitorující provoz a zodpovídající za něj obdrželi model FlexScan EV2785 (Nástupnický model: EV2740X). 

Větší obrazovka 32palcových monitorů EV3285 (Nástupnický model: EV3240X) se pak dokonale hodí projekčním a výrobním oddělením, jejichž zaměstnanci potřebují na monitorech vidět množství detailů. Navíc mohou díky větším obrazovkám pracovat na několika projektech najednou, aniž by museli neustále přepínat mezi jednotlivými okny.

RAA_Desk_1.jpg
RAA_Desk_2.jpg
RAA_Employee.jpg

Udržitelnost na denním pořádku

Udržitelnost představuje ve sdružení RAA důležité téma, které je pečlivě podporováno řadou směrnic a procedur.

„Hlavním důvodem, proč jsem navrhl značku EIZO, byla její přítomnost na interním seznamu udržitelnosti banky Triodos. Firma musí plnit přísné předpoklady, aby se na tomto seznamu mohla vyskytnout. Mezi nejdůležitější hlediska patří nulová tolerance dětské práce, nepoužívání konfliktních materiálů nebo klimaticky neutrální výrobní procesy. EIZO všechny tyto předpoklady plní,“ dodává Michael Staats.

Kultura zaměřená na hodnoty

Sdružení RAA klade již od svého založení největší důraz na užitečnost pro členskou základnu.

„Abychom i nadále mohli vytvářet přidanou hodnotu, musíme jako organizace zajistit, že naše rozhodnutí budou přinášet výraznou návratnost investic. Monitory značky EIZO jsou známé svojí dlouhou životností a příznivými záručními podmínkami. Proto jsme se pro ně rychle rozhodli,“ vysvětluje Michael.

„Mohu s důvěrou prohlásit, že rozhodnutí pro monitory EIZO FlexScan je v souladu našimi směrnicemi týkajícími se dlouhodobé návratnosti investic. V oblasti ceny, obrazové kvality, energetické účinnosti, ergonomie a uživatelské přívětivosti naplňují veškeré naše představy.“

EIZO FlexScan přesvědčuje ve všech ohledech

Long-term ROI

„Jak už jsem říkal, naše rozhodování v RAA vychází z dlouhodobé návratnosti investic. Přitom hraje významnou roli pětiletá záruka společnosti EIZO. U většiny ostatních monitorů se s ničím takovým nesetkáte. U našich předchozích monitorů záruka vypršela po prvním roce nebo po dvou letech. Proto jsme museli mít ve skladech záložní monitory, což navyšovalo celkové náklady.

Pro značku EIZO jsme se nerozhodli jen na základě počáteční investice, ale také po zvážení nákladů na energii a opravy.“

 

Kvalita obrazu

Ve sdružení RAA nalezneme nejrůznější kategorie uživatelů, ale všichni mají společný požadavek: detaily se musí zobrazovat zřetelně. Monitory FlexScan nabízejí různé možnosti pro přizpůsobování jasu, snižování podílu modrého světla a podobně. „Monitory FlexScan poskytují stabilní a příjemný obraz. Nevidíte žádné neostrosti, žádné kolísání jasu, žádné poblikávání. A úpravy nastavení podle našich požadavků jsou opravdu hračkou.“

 

Energetická hospodárnost

Při počítání celkových nákladů se často nezvažuje spotřeba energie počítačových monitorů. Funkce pro úsporu energie u monitorů EIZO řady FlexScan prokazatelně přispívají k významnému snížení celkových nákladů.

 

Ergonomická konstrukce

Michaela zaujala celková koncepce monitorů FlexScan: „Jednou z vlastností, která nás skutečně ohromila, je rozsah nastavení výšky monitoru. Obrazovku můžete vysunout opravdu velmi vysoko, nebo naopak spustit dolů téměř až na úroveň desky stolu. Naši pracovníci využívající dva monitory si tak mohou obě obrazovky bez problémů nastavit do stejné výšky.“

„Rámeček monitoru je navíc velmi úzký. Nejen že to šetří místo, ale zároveň ani nevzniká mezera mezi sousedními obrazovkami, což zjednodušuje navigaci mezi oběma přístroji.“

Jednoduché připojování usnadňuje používání sdílených stolů a pracovišť ve sdružení RAA.

 

Soustředěnější práce po delší dobu

Michael potvrzuje hodnocení svých kolegů: „Monitory EIZO jsme velmi uvítali. Někteří spolupracovníci si dokonce všimli, že jsou na konci směny méně unavení. A to bylo ještě předtím, než jsme jim řekli o funkcích snižujících zatížení zraku!“

Díky obrazu bez poblikávání a možnosti řídit jas funkcí Auto-EcoView v závislosti na okolním osvětlení se mohou pracovníci déle soustředit a netrpí únavou očí. Tím vznikají dokonalé podmínky pro vyšší produktivitu.

Podpora obchodního zastoupení při strategickém nasazování s minimem výpadků

Obnova vybavení je často spojena s omezeními, jež vedou k opakovanému přerušování provozu společnosti.

„S ohledem na dodací lhůty jsme zůstávali v těsném kontaktu s firmou EIZO a první nasazení jsme naplánovali na následující dva týdny. Na to jsme vyčlenili naše vlastní zaměstnance. Brzy jsme dostali další dodávku asi 140 přístrojů a instalace se ujal jeden z našich partnerů, neboť jsme vždy měnili uspořádání celých psacích stolů v určitém úseku.
Díky úzké spolupráci s firmou EIZO a díky její vlastní iniciativě jsme stále mohli průběžně pracovat. Větší obavy nám působil COVID a přístavní stávky.“

S našimi novými monitory FlexScan a s celkovým průběhem instalace jsme velice spokojeni. Lidé z firmy EIZO představují optimální obchodní partnery.

Michael Staats

Manager – Technology Support RAA