Reference ColorEdge

Marzotto - lídr v inovacích v oblasti digitalizace textilního průmyslu

Příze v tkalcovském stavu.

Společnost Marzotto, přední světový dodavatel vysoce kvalitní česané vlny a tkanin z Itálie, si dala za cíl co nejvíce digitalizovat proces navrhování a vzorkování. Důležitým nástrojem v novém digitálním pracovním procesu jsou monitory EIZO ColorEdge.

Velká potřeba digitalizace

Na rozdíl od jiných průmyslových odvětví je digitalizace v procesu navrhování, vzorkování a výroby v módním průmyslu stále v plném proudu. Fyzické vzorky látek, jejichž výroba a přeprava je časově náročná a nákladná, jsou ve stále rychlejším světě velkou překážkou. Je zde velký tlak na to, aby se společnost stala rychlejší, efektivnější a hospodárnější, aby mohla včas uspokojit potřeby zákazníků. Motorem inovací jsou zákazníci, jako je Hugo Boss. Módní značka si stanovila cíl dosáhnout do roku 2022 99 % digitalizace v oblasti nákupu.

Proto společnost Marzotto začala před lety vyvíjet digitální pracovní postup, který omezuje používání fyzických vzorků příze a látek na skutečně nezbytné minimum. Cílem bylo umožnit realistický digitální otisk látek ještě před jejich fyzickou výrobou. Bylo třeba vyřešit následující problémy: Obtížnost použití dvourozměrných dat CAD vzorků tkanin k simulaci trojrozměrných tkanin, dostatečně přesné zobrazení realistických barev a poskytnutí rozhraní pro zákaznické programy CAD.

Dva muži v oblecích jako bronzové sochy před budovou Marzotto.

Spolupráce jako faktor úspěchu

Na digitalizaci celého procesu odběru vzorků se podílí řada profesí. Patří mezi ně měření barev, přízí a tkanin, poskytování dat prostřednictvím běžných rozhraní, zobrazení digitálních dat na monitoru a další zpracování dat do dvourozměrných a trojrozměrných modelů, abychom jmenovali jen několik klíčových pracovních kroků, přičemž jednotlivé kroky se musí vzájemně prolínat. "Největším faktorem úspěchu je fungující síť kompetentních partnerů, kteří společně pracují na fungujícím celkovém pracovním postupu," vysvětluje Luca Bicego, IT specialista společnosti Marzotto, klíč k úspěchu pro spolehlivě fungující pracovní postup. "Jednotlivá řešení, která fungují izolovaně, jsou k ničemu. Proto jsou odborné znalosti, které se spojují v rámci Digital Textile Connection, tak cenné," zdůrazňuje Bicego.

Marzotto Group

ColorEdge v srdci vizuálního pracovního postupu

Pokud se jedná pouze o porovnání naměřených hodnot v barevném prostoru L*a*b* nezávislém na osvětlení, je porovnání cílových a skutečných hodnot snadné. Jakmile však dojde k vizuálním procesům, je nesmírně důležitý naprosto přesný monitor, díky kterému jsou digitální barevné hodnoty viditelné lidským okem. "Dlouho jsme hledali monitory, které by nabízely takovou úroveň reprodukovatelné přesnosti a barevné věrnosti, jakou jsme potřebovali v digitálním pracovním procesu, a nakonec jsme našli to, co jsme hledali, u společnosti EIZO, která je z našeho pohledu nejrenomovanějším výrobcem grafických monitorů," vysvětluje Luca Bicego.

Společnost Marzotto v současné době zaměstnává 37 designérů na 6 místech. Cílem je, aby stejný virtuální kus látky vypadal na každém monitoru stejně. Stejně jako fyzický kus látky, který byl rozstříhán na 37 kusů a odeslán návrhářům. K dosažení tohoto cíle používá společnost Marzotto modely ColorEdge CG319X a CG279X, které pravidelně kalibruje. Aby bylo zajištěno, že všechny monitory jsou kalibrovány podle stejného kalibračního cíle, používá společnost Marzotto aplikaci ColorNavigator7 v kombinaci s aplikací ColorNavigator Network. Jedná se o cloudové řešení, s jehož pomocí lze všechny monitory kalibrovat decentralizovaně a díky zabudovaným kalibračním senzorům také automaticky na jednotný cíl. "Síť ColorNavigator Network v kombinaci s vestavěnými kalibračními senzory monitorů CG nám šetří spoustu času, protože nemusíme kalibrovat každý monitor zvlášť, ale můžeme to zařídit na dálku. Kromě toho můžeme měnit cíle kalibrace jednotně na všech monitorech, pokud to bude někdy nutné."

Aby bylo možné spolehlivě porovnávat s fyzickými vzorky, které v některých pracovních krocích ještě nelze nahradit, jsou součástí sestavy také světelné boxy, které zaručují standardizované a stabilní osvětlení vzorků. Jedině tak lze dosáhnout skutečně přesné srovnatelnosti digitálních a fyzických vzorů.

Marzotto Group

Simulace a distribuce CAD v cloudu DMIx

Atraktivní na digitálním pracovním postupu je, že se neomezuje na pouhou simulaci malých vzorků látek. Díky integraci do dvourozměrného a trojrozměrného vizualizačního pracovního postupu lze virtuální látky "oblékat" přímo na digitální model a vyhodnocovat jejich vliv na hotový výrobek.

Aby to bylo možné, musí být v první fázi zachyceny informace, které charakterizují látku. K tomuto účelu používá společnost Marzotto softwarová řešení Penelope. Digitální vzorek, který kromě barevných hodnot a vzorů obsahuje také další metadata, jež umožňují programům CAD simulovat chování látky v různých světelných situacích v trojrozměrném prostoru, se pak v posledním kroku nahraje do DMIx Cloudu společnosti ColorDigital, kde je k dispozici zákazníkům společnosti Marzotto jako digitální aktivum.

Žena pracující u tkalcovského stavu.

Působivé výsledky

Úspěch digitalizace pracovního postupu hovoří sám za sebe: Marzotto dokázalo výrazně zkrátit dobu potřebnou k vytvoření nového digitálního vzorku látky individuálně pro zákazníka ve srovnání s fyzickým vzorkem, a tím dodržet stále přísnější termíny.

Díky tomu je společnost Marzotto schopna rychleji, individuálně a hospodárněji dodávat svým zákazníkům tkaniny nejvyšší kvality a co nejlépe vyhovět požadavkům stále dynamičtějšího trhu.

Další informace o společnosti Marzotto Group: www.marzottogroup.it