Monitory ve zdravotnictví

Úloha okolního osvětlení v diagnostické místnosti

Jak vytvořit optimální podmínky prostředí pro kontrolu radiologických snímků.

Ambililight_reading_room_stage.jpg

Aby mohli radiologové prohlížet a popisovat snímky co nejpřesněji a odhalovat případné odchylky, je správné nastavení světelných podmínek nezbytné. Zjistěte, jak takové podmínky nastavit.

Kontrast

Kontrast je jedním z nejdůležitějších předpokladů přesné diagnostiky založené na zobrazovacích metodách. Čím je kontrast vyšší, tím více rozdílů v odstínech mohou naše oči postřehnout. Většina diagnostických monitorů se vyznačuje obrazovkou s vysokým kontrastem, což je bezesporu první a nejdůležitější předpoklad kontrastního obrazu. Ovšem i obraz na vysoce kontrastním monitoru může výrazně utrpět při nevhodném okolním osvětlení.

Okolní osvětlení může kontrast snížit několika způsoby. Mezi nejvýznamnější patří:

1. Rozptylující se odrazy: Světlo se odráží rovnoměrně od celé obrazovky, přičemž způsobuje blednutí tmavých tónů.
2. Zrcadlové odrazy a odlesky: Od obrazovky se přímo odráží vnější světelný zdroj nebo jiný objekt, takže na obrazovce spatřujeme jeho odlesk nebo světlou šmouhu. To působí rušivě a v daném místě nastává pokles kontrastu.


Uvedené jevy se však dají potlačit použitím obrazovky s antireflexní vrstvou a vhodným umístěním monitoru tak, aby světlo nedopadalo přímo na obrazovku.

Okolní osvětlení nejvýznamněji snižuje kontrast tím, že ovlivňuje schopnost zraku přizpůsobit se určité úrovni jasu. Lidský zrak je schopen vnímat kontrastní poměr 1000:1, nicméně této škále neodpovídají neměnné hodnoty jasu, ale je vztažena k danému prostředí. Například i v temném tunelu můžete zřetelně rozpoznat většinu objektů. Když se však náhle ocitnete venku na denním světle, většina objektů bude jasnější než prostředí uvnitř tunelu a budou se vám jevit jako jasně bílé. Je to dané tím, že nejtemnějším objektům v přítmí tunelu přiřadí vaše vnímání černou barvu, zatímco nejjasnějším objektům – například tlumeným světlům na stropě – přiřadí bílou barvu. Cokoli jasnějšího než ona tlumená světla se pak vašemu zraku bude přirozeně jevit jako bílé. Když vykročíte ven, budete náhle oslněni, neboť většina objektů zde bude jasnější než vše uvnitř tunelu.

 

dark_to_light_image.png

Oči se přizpůsobují úrovni jasu v daném prostředí. Když je zrak přizpůsoben temnému tunelu, přechod ven přivodí dočasné oslnění bílým světlem. Avšak po několika minutách oči přivyknou jasnějšímu prostředí.

Naopak když budete mít oči uvyklé dennímu světlu a náhle se ocitnete v temném tunelu, všechny objekty tmavší než temné objekty na denním světle se vám budou jevit jako černé. Tento jev jste pravděpodobně již zažili při vstupu do tunelu nebo do temné místnosti a víte, že trvá několik minut, než se zrak přizpůsobí novým podmínkám.

Tento poznatek je důležitý i pro popisovny: když se jas obrazovky významně liší od úrovně okolního osvětlení (jedním či druhým směrem), váš zrak se musí střídavě přizpůsobovat okolnímu osvětlení a jasu obrazovky pokaždé, když odhlédnete stranou. Vaše oči mohou být přizpůsobené obrazovce, ale jakmile pohlédnete na ozářenou stěnu, svítidlo nebo osvětlený předmět, zrak se začne přizpůsobovat této změně kontrastu. Když se pak zadíváte zpět na obrazovku, optimálního vjemu dosáhnete až po několika minutách.

Obecně se doporučuje, aby úroveň okolního osvětlení odpovídala jasu obrazovky. Sdružení amerických radiologů ve svých směrnicích radí při používání obrazovek s jasem nejméně 350 cd/m² (resp. 420 cd/m² pro mamografii) zvolit úroveň okolního osvětlení v rozmezí 20 lx až 40 lx. Naopak Evropské směrnice pro zajištění kvality ve screeningové diagnostice rakoviny prsu doporučují 20 lx a méně. Jeden z výzkumů prokázal, že okolní osvětlení pod 7 lx je příliš slabé, zatímco nad 100 lx je příliš silné. Bez ohledu na konkrétní směrnici tedy platí, že okolní osvětlení nesmí být ani příliš slabé, ani příliš silné. Radiolog by si měl navíc před začátkem práce vyhradit přibližně 15 minut na optimální přizpůsobení zraku.

Ambilight_image_2.jpg

V ideální popisovně by úroveň okolního osvětlení měla odpovídat nastavenému jasu na obrazovce monitoru.

Únava zraku

U lidského zraku je kvalita vnímání neuvěřitelně proměnlivá. Kromě faktorů okolního prostředí se projevují i fyziologické vlivy. Únava zraku je nepříjemná, a navíc může i přechodně zhoršit vnímání. Dokonalý zrak je v radiologii nepostradatelný, tudíž je důležité předcházet jeho únavě. Okolní osvětlení přitom může hrát významnou roli.

V místnosti s osvětlením velmi vzdáleným jasu obrazovky se vaše zornice musí neustále rozšiřovat (když je okolní osvětlení slabší) nebo zužovat (když je okolní osvětlení silnější) při každém odhlédnutí od obrazovky jinam. Toto neustálé rozšiřování a zužování zatěžuje oční svaly a způsobuje únavu zraku. Zároveň se může prodlužovat doba, kterou oči potřebují k adaptaci na proměnlivé podmínky.

Únava zraku může také nastávat v důsledku odrazů a odlesků na obrazovce nutících oči reagovat na každý přechod přes ozářenou oblast.

 

 

Světlo dopadající na obrazovku může vytvářet šmouhy (vlevo) nebo odlesky (vpravo).

Zrak může unavovat též řada ergonomických nedostatků. Podrobnosti si přečtěte v článku „Ergonomie u monitoru“

Jak vytvořit optimální prostředí

Nejlepší způsob představují tlumená svítidla umístěná za obrazovkou. Stropní osvětlení – i tlumené – může být příčinou odrazů a odlesků. Proto se doporučuje umístit svítidla za monitor.

Mnohým radiologům však může takové prostředí připadat příliš temné a nevhodné pro čtení dokumentace a psaní poznámek. Dokonalý doplněk proto představuje malá lampička umístěná pod monitorem nebo vedle něho a osvětlující dokumenty a poznámky na stole.

EIZO nabízí výrobek plnící všechny zmíněné funkce. RadiLight je malý světelný zdroj, který se umísťuje na zadní stranu monitorů RadiForce a tlumeně ozařuje stěnu v pozadí. Místnost je nasvícena ideálním jasem, aniž by vznikaly odlesky či odrazy na monitoru. Součástí svítidla je navíc malá polohovatelná bodová lampička, kterou lze jednoduše rozsvěcet a zhasínat tlačítkem. Její polohu lze přizpůsobit konkrétnímu uspořádání pracovního stolu. Je vyrobena z nelesknoucích se materiálů, aby se světlo neodráželo od obrazovky. Jas obou těchto světelných zdrojů je nastavitelný a umožňuje místnost dokonale nasvítit. 

Comfort_Light_for_Reading_Rooms.jpg

Oslnění bez nepřímého osvětlení

Comfort_Light_for_Reading_Rooms.jpg

Práce bez odrazů a oslnění při nepřímém osvětlení

Pohodlí pro vaše oči

RadiLight

RadiLight je snadno použitelné komfortní osvětlení pro radiology pracující v temných vyšetřovnách. Tlumené osvětlení na zadní straně obrazovky omezuje nadměrné zatížení očí, k němuž dochází při neustálém střídání pohledu na jasnou obrazovku a předměty ve slabě osvětleném okolí. Svítidlo RadiLight zapnuté jako jediný světelný zdroj při testování poklesu jasu diagnostického monitoru napomáhá k udržení konzistentních světelných podmínek. Takto navozená úroveň okolního osvětlení je reprodukovatelná i při pozdějším testování poklesu jasu. Součástí RadiLight je i samostatně ovládaná malá lampička na čtení umožňující prohlížet např. pacientské záznamy a usnadňující obsluhu klávesnice či dalších prvků.

WaF_RadiLight.gif

Doporučení produktů pro lékařské monitory

Reference

[Translate to Czech:] Referenzzentrum Mammografie Nord

Referenční centrum Mammography North

V porovnání s předchozím řešením se dvěma obrazovkami a 5megapixelovými monitory zabírá řešení s jednou obrazovkou méně místa a navíc díky 12 megapixelům RadiForce RX1270 nabízí vyšší rozlišení pro ještě efektivnější práci lékařů.

Zjistěte více
Mil_Sursee_6.jpg

MIL Sursee

Ve společnosti MIL AG v Sursee se monitory RadiForce RX660 používají pro zobrazování radiologických informací a monitor MS236WT jako pomocný náhledový dotykový monitor u rentgenového přístroje.

Zjistěte více
Uniklinik_Magdeburg_stage.jpg

Univerzitní nemocnice Magdeburg

Univerzitní nemocnice Magdeburg optimalizuje své pracovní postupy při zásahu pomocí řešení EIZO.

Zjistěte více

Máte nějaké otázky?

My a naši autorizovaní partneři vám rádi pomůžeme s výběrem správného modelu pro použití ve vašem prostředí.

Obraťte se na nás.
Kontakt_teaser.jpg