Co je Řízení letového provozu ČR, s. p. (ŘLP)

Hlavním cílem a smyslem ŘLP je zajištění kompletních a nákladově efektivních letových služeb uživatelům vzdušného prostoru České republiky. Služby provozuje na letištích Praha-Ruzyně, Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov a Karlovy Vary. Součástí státního podniku ŘLP ČR je SLNS – Středisko letových a navigačních služeb – a Letecká škola. Letecká škola připravuje řídící letového provozu, specialisty technických systémů, zajišťuje teoretickou přípravu pilotů a mimo jiné i výcvik dispečerů na letových simulátorech.


Charakteristika pracovišť ŘLP ČR, s. p.

Jednotlivá pracoviště ŘLP ČR, s. p. lze rozčlenit na části určené pro řídící činnost (dispečerské sály Střediska ACC, Přibližovacích a letištních služeb APP, letištní věže atd.) a na části zajišťující podpůrné činnosti technického zabezpečení procesu řízení (technické sály). Nedílnou součástí je také Letecká škola - výukové pracoviště s letovými simulátory pro výcvik dispečerů letového provozu.

Všechna střediska letových navigačních služeb zpracovávají a vyhodnocují jednak radarové informace o jednotlivých letech na speciálních monitorech s vysokým rozlišením (2k x 2k, 2,5k x 2k a 2,5k x 1,6k), s poměrem stran 1 : 1, 5 : 4 nebo 16 : 10 a s úhlopříčkami 28–30“, jednak řadu pomocných informací na speciálních dohledových monitorech s menším rozlišením (max. 1920 x 1200) a úhlopříčkami 19–24“.

Pro veškerá pracoviště jsou požadovány monitory, které jsou schopny snést vysokou zátěž ve 24hodinovém provozu, jsou odolné proti „otiskům“ při dlouhodobém zobrazení statických informací a vykazují vysokou kvalitu zobrazení v širokém rozsahu jasů podle světelných podmínek okolního prostředí.

V letištních věžích jsou požadovány monitory s max. úhlopříčkou 24“, tak aby nebránily dispečerům v optimálním výhledu na letištní plochu, a s automatickou i ruční regulací jasu v širokém rozsahu, aby byly vždy optimálně nastaveny z hlediska minimální zrakové únavy dispečerů.

Pro pracoviště leteckých simulátorů jsou používány monitory s úhlopříčkami 24–30“.


Řešení od EIZO. Spolupráce EIZO, ŘLP ČR, s. p., a jejich partnerů

Cílem spolupráce ŘLP ČR, s. p., se společností EIZO bylo společně s dalšími dodavateli a partnery vyvinout, odladit a v praktickém provozu ověřit nasazení moderních dohledových LCD panelů EIZO a nahradit jimi stávající a dnes již pomalu dosluhující CRT monitory. Přitom bylo nutné splnit podmínku kompatibility s plánovaným a nově připravovaným systémem ATM (Air Traffic Management System).


ZEPTALI JSME SE

Ing. Jan Fusek, vedoucí oddělení simulátorových systémů Letecké školy ŘLP ČR, s. p. v Praze řekl o spolupráci s EIZO:

„Monitory EIZO jsme si vybrali na základě dlouhodobých zkušeností v našem provozu. Ve Středisku letových navigačních služeb je nyní instalováno pro různé účely více než 400 monitorů EIZO. Letecká škola je na simulátoru a v učebnách vybavena více než třiceti 21“ monitory EIZO S2100, které nahradily zastaralé 21“ CRT monitory HITACHI. Dále jsme použili devět 30“ monitorů EIZO SX3031W v sále pro simulaci letového provozu jako náhradu za pomalu dosluhující 29“ CRT monitory BARCO ORION. Pro potřeby testování letových situací a přípravu dat používáme i menší 24“ modely EIZO S2411W.“

Na pracovišti pro simulaci letového provozu používáme kvůli zajištění vysoké bezpečnosti OS Linux a Solaris a bylo pro nás důležité přijít s řešením moderních širokoúhlých 30“ LCD panelů s vysokým rozlišením (2560 x 1600), které by bylo možné snadno integrovat do nově plánovaných digitálních systémů. Zároveň však musí být schopny zpracovávat současný analogový signál s rozlišením 1280 x 1024, tak aby šlo použít stávající HW Sun Microsystems bez nutnosti integrace speciální grafické karty a bez nutnosti upravovat SW pro zobrazovací jednotky 29“ CRT, které bylo třeba nahradit.

Firma EIZO byla jediná, která ve spolupráci s naším dalším partnerem – společností CATEX – přišla se zajímavým řešením externích A/D převodníků, které umožnilo kvalitně zobrazit stávající analogový signál a přitom umožnilo využít digitální 30“ displej EIZO SX3031 ve vysokém rozlišení pro chystané digitální simulátory. To ověřil testy další z našich partnerů – společnost Ifield Computer Consultancy Ltd.

S monitory EIZO jsme velmi spokojeni nejen vzhledem k jejich spolehlivosti, ale také vzhledem k vynikající obrazové kvalitě, která vysoko předčí původní CRT monitory a kterou si kvůli nižší zrakové zátěži pochvalují zejména naši dispečeři.

V neposlední řadě bych chtěl vyzdvihnout spolupráci s inženýry EIZO a jejich partnery, kteří nám byli schopni v relativně krátké době několika měsíců navrhnout a dodat kvalitní vizualizační řešení a kteří flexibilně dokázali přizpůsobit monitory našim speciálním požadavkům a potřebám.“

Ing. Jaroslav Hrdlička, vedoucí Střediska letových navigačních služeb na letišti v Brně se k instalaci monitorů EIZO na pracovišti střediska Přibližovací a letištní služby (APP) a řídící věže (TWR) vyjádřil takto:

„Pro monitory EIZO jsme se rozhodli na základě výborných referencí z jiných dohledových a monitorovacích středisek, ale také na základě vlastních zkušeností, protože monitory EIZO jsme na našem pracovišti již využívali v prostorách technického zabezpečení a v místnosti se servery. V současné době používáme pro radarovou informaci a zobrazování dalších pomocných informací v naší letové věži 24“ monitory EIZO S2411W a HD2441W, které splňují náročné požadavky 24hodinového provozu a navíc umožňují optimální nastavení jasu v širokém rozsahu, takže výrazně šetří zrak našich dispečerů.

Pro sledování radarové informace jsme podobně jako v pražské Letecké škole pro simulaci letového provozu využili řešení vyvinuté pro naše potřeby a nasadili 30“ monitory s vysokým rozlišením, které umožňují zobrazovat jak stávající analogový signál, tak digitální signál připravovaného letového simulátoru.

Firma EIZO s partnery (CATEX a Ifield Computer Consultancy) nás mile překvapila flexibilitou a schopností vyvinout řešení odpovídající našim současným i budoucím potřebám, a to během relativně krátké doby. Firma CATEX byla jediná, která dokázala věc dotáhnout do konce až na úroveň kvalifikovaných testů a praktického ověření kvality zobrazované informace na základě spolupráce s našimi řídícími letového provozu. Náhrada 29“ CRT monitorů BARCO ORION monitory EIZO SX3031 nám umožní bezproblémový provoz do doby nasazení nového ATM systému.

Řešení od firmy EIZO bylo jediné, které umožňovalo skloubit naše současné požadavky na kvalitní a spolehlivé zobrazení vzdušného prostoru s možností následného využití monitorů v nově připravovaném ATM systému.

Monitory EIZO tak kromě tradiční kvality nabídly i vysokou flexibilitu (v daném případě upscaling), díky níž je bylo možné připojit ke stávajícímu ATM systému, který primárně používal CRT monitory s analogovým vstupem a nižším rozlišením.“

Více:

www.ans.cz

www.icc-atcsolutions.com

www.catex.cz