Setkali jsme se s Timmem Allrichem a popovídali jsme si s ním o jeho práci a o monitorech.

EIZO: Fotografie a radiologie – jak to jde dohromady?

Timm Allrich: Úžasně. Obě oblasti se přece zabývají obrazem. A fotografování je navíc příjemnou protiváhou každodenní stresující klinické praxe.

EIZO: Ovšem fotografie je pro vás přece víc než jen koníčkem.

Timm Allrich: Ano, fotografování se věnuji profesionálně. Proto jsem také často na cestách po Německu i v zahraničí. A šťastnou náhodou je mým domovem Meklenbursko-Přední Pomořansko – skutečné eldorádo krajinářských fotografů. Máme tu hned tři národní parky s nekonečnou paletou fotografických motivů. K tomu se přidávají workshopy a přednášky.

Zámek Schwerin

EIZO: Jak vlastně vznikly?

Timm Allrich: Krajinářská fotografie pro mě představovala důležitý oddech už při studiu medicíny. A pak jsem zvítězil v respektované fotografické soutěži a vyhrál mimo jiné účast na workshopu v Zingstu. V roce 2011 jsem se pak sám stal docentem na tamní fotografické škole.

EIZO: Vaše manželka je také lékařka a máte dvě malé děti. Jak to všechno dohromady zvládáte?

Timm Allrich: Jednak trochu šidím spánek a jednak se můžu opřít o svou trpělivou rodinu a svého zaměstnavatele. Kdybychom všichni netáhli za jeden provaz, nebylo by to možné. Kromě toho své fotografické výpravy plánuji velmi pečlivě a vyjíždím jen pokud jsou podmínky opravdu slibné. Jako lékař v nemocnici občas ocením i výhody směnného zaměstnání: díky němu mívám volno v době, kdy ostatní lidé musí sedět v kancelářích.

EIZO: Jakých vlastností si všímáte u monitorů?

Timm Allrich: Monitory pro diagnostiku a grafické monitory mají mnoho společného: největší význam má dokonale precizní reprodukce obrazových dat. I když u fotografických monitorů jde „jen“ o rozdíly mezi daty, obrazem na monitoru a pozdějším výtiskem, zatímco ve zdravotnictví se rozhoduje o životě a smrti. V diagnostice založené na zobrazovacích metodách je kriticky důležité nic nepřehlédnout a zavčasu rozpoznat například zhoubné změny. Proto třeba při mamografickém vyšetřování potřebujeme monitory o extrémně vysokém rozlišení, abychom nepřehlédli ani ty nejmenší změny v tkáni prsu. Na druhou stranu nesmíme ani vyvolat zbytečnou paniku. Samotné podezření, že se při vyšetření přišlo na něco neobvyklého, je pro pacienty vždy velmi zatěžující.

V zásadě však mají obě kategorie monitorů mnoho společného. V obou případech se požaduje vynikající prokreslení i ve tmavých a světlých partiích obrazu. Tónové křivky musí vykazovat extrémně rovnoměrný průběh a monitory musí být dokonale zkalibrovány. Proto také mnoho monitorů RadiForce disponuje vestavěným kalibračním senzorem – tak jako můj ColorEdge CG2730. V nemocničním prostředí se kalibrace sleduje samozřejmě mnohem přísněji a musí se přezkoušet na začátku každého pracovního dne.

EIZO: Ale od značky EIZO přece nemáte jenom diagnostické monitory?

Timm Allrich: Ne, monitory EIZO visí i na našich operačních sálech. Slouží například ke sdružování a kompaktnímu zobrazování informací a signálů z různých obrazových zdrojů. Zdravotnické monitory musí samozřejmě vyhovovat naprosto jiným požadavkům nejenom co do bezporuchového provozu, ale také například pokud jde o hygienické předpisy vyžadující mimo jiné dezinfikovatelnost. Tím se velmi liší od monitorů pro soukromé účely.

EIZO: Na závěr bychom chtěli vědět, jaké jsou vaše plány pro rok 2018?

Timm Allrich: Rok 2018 jsem zahájil cestou na Island, kde jsem uskutečnil vícero svých fotografických záměrů. Koncem března jsem na Severoněmeckých dnech krajinářské fotografie ve Warenu přednášel o národních parcích Meklenburska-Předního Pomořanska.

Během roku se s podporou naší spolkové země uskuteční různé workshopy v národních parcích. Na jejich pořádání se podílí odborné sdružení přírodních vzdělávacích center a národních parků Meklenburska-Předního Pomořanska. Při těchto workshopech chceme kromě fotografické praxe zdokonalovat také povědomí a cit pro krásy okolní přírody.

Kromě toho pracuji s místními fotografy ještě na dvou větších projektech, které se také točí kolem „našich“ národních parků. Jejich zakončení však plánujeme nejdříve na konec roku 2019.

EIZO: Mnohokrát děkujeme za vzrušující zajímavosti o vaší práci.

Přesné podání barev pro tvorbu a zpracování věrných snímků

EIZO pro Profesionální fotografie
Diagnostická radiologie
Diagnostická radiologie

Společnost EIZO vyrábí vysoce specializovaná monitorová řešení pro mamografii, tomograf a dálkový přenos radiologických snímků a běžný rentgen

EIZO pro diagnostickou radiologii